Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte/2012

Våre beste artikler

Arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · Saker fra 2015 og nyere

2012Rediger

ISO 3166-3Rediger

ISO 3166 må være noe av det smaleste/særeste jeg interesserer meg for … Dette er en av listene jeg har laga i forbindelse med arbeidet med ISO 3166 her, og jeg tror/håper den kan være god nok til å bli ei god liste (det sære emnet til tross). Jeg spurte Orland om det tidligere, og fikk tilbakemelding om at innledninga kunne virke forvirrende, så jeg har prøvd å gjøre den klarere og mer lettforståelig, og håper jeg har klart det. Jon Harald Søby (diskusjon) 17. mai 2012 kl. 23:48 (CEST)

God listeRediger

 • {{for}}   Nøytral Det er kanskje sært, men interessant er det absolutt også! Haakon K (diskusjon) 18. mai 2012 kl. 06:53 (CEST)

Anbefalt artikkelRediger

KommentarerRediger

Dette er et sjarmerende sært emne, og selv om lista var litt kort, var jeg egentlig innstilt på å stemme {{for}}, helt til jeg ble oppmerksom på at lista mangler selve liste-elementet: Det finnes ingen underliggende artikler av typen ISO 3166-3:PCHH, og våre listekriterier sier at «Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel.»

Eller misforstår jeg noe? Er jeg urimelig streng? Artikkel-/listenavnet er tvetydig, og det gir en usikkerhet om hva som er emnet for lista: Skal det forstås som en Liste over ISO 3166-3-koder, eller er det en Liste over land og territorier som har blitt tildelt ISO 3166-3-koder? Jeg beklager hvis dette oppleves som kverulantisk, det er skrevet og spurt i beste mening. Mvh --M Haugen (diskusjon) 18. mai 2012 kl. 08:21 (CEST)

Det er for så vidt et godt poeng som jeg ikke hadde tenkt på. Det er kanskje behov for å utdype dette i kriteriene for God liste? Per nå er praksisen rimelig uklar; for eksempel Historiske steder og kulturminner i Antarktis, som nylig ble GL, har definitivt ikke lenker til underartikler om listeelementene (med noen få unntak), kun til stedene hvor disse befinner seg. Haakon K (diskusjon) 18. mai 2012 kl. 08:41 (CEST)
Akkurat i dét tilfellet ble det diskutert på forhånd, og nevnt i prosessen, men du har nok rett i at det er et grensetilfelle.
Vi har praksis for å både godkjenne lister hvor innsatsen ligger i de underliggende artiklene (som f.eks. Pueblos Mágicos) og lister hvor innsatsen ligger i det å lage selve oversikten (som f.eks. Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland). Det kan være en løsning å regne denne lista til den siste kategorien, men da bør både artikkelnavnet og den innledende definisjonssetningen være med på å understreke det. Mvh --M Haugen (diskusjon) 18. mai 2012 kl. 09:11 (CEST)
Beklager at jeg har vært fraværende fra diskusjonen her en stund, har vært hjemme i konfirmasjon i helga og opptatt med andre ting.
Jeg tenkte faktisk ikke noe over dette med at hvert element skal ha egen artikkel før jeg nominerte – jeg trodde det var et krav vi hadde gått bort fra, men huska nok feil. Jeg syns (fortsatt) at det ikke bør være et krav, men en anbefaling, men det er nok en diskusjon som bør tas et annet sted enn her.
Med tanke på kravet om artikkel kan jo landene anses som listeelementene – ISO 3166-3 er jo per definisjon ei liste over tidligere land eller land som har endra navn, og selv om hovedformålet til ISO 3166-3 er å lage koder for hver av disse er det jo i praksis ei slik liste det er snakk om. En del av arbeidet med denne lista lå nettopp i å lage egne artikler for land/områder som ikke hadde det fra før.
Kanskje et alternativ kan være at den anses som artikkel i stedet for liste? Uansett går det bra for meg om den ikke blir noen av delene altså – jeg har jo en tendens til å nominere artikler som er i grensetilfeller på den ene eller andre måten. ;P Jon Harald Søby (diskusjon) 23. mai 2012 kl. 14:25 (CEST)

Jeg er enig med Haugen, listen er ikke en liste, i den forstand at det ikke er sammenheng mellom overskrift og elementer i listen. Er mulig at endring av tittel kunne ha ordnet det, men stiller meg noe tvilende til om det igjen skulle være et relevant emne, eller bare en sidespor som best hadde blitt fremstilt ved flettet i en hovedartikkel igjen. Grrahnbahr (diskusjon) 18. mai 2012 kl. 21:27 (CEST)

 • Jeg er litt usikker, men med en litt lengre introduksjon ville ISO 3166-1 vært en mer naturlig kandidat. Det er en mer typisk listeartikkel, og listeelementene der er imponerende godt dekket med egne artikler. – Danmichaelo (δ) 18. mai 2012 kl. 23:36 (CEST)
Tror jeg er enig i deres resonnement, så jeg endrer stemmen min til nøytral. Jeg tror heller ikke at å endre artikkelnavnet er noen god idé her. Egentlig er vel ISO 3166-2 den potensielt beste kandidaten, selv om den ennå ikke har noen liste, for den har nesten alle listeelementene klare. Haakon K (diskusjon) 19. mai 2012 kl. 02:59 (CEST)

Denne type artikler, altså artikler som gir både forklaring og definisjoner av tekniske standarder, er sånt som IT-folk (som meg) slår opp i, om-og-om-og-omigjen, for å få alle detaljene rett for at IT-systemer skal klare å utveksle informasjon uten krøll. Lista er således mye nyttigere enn "særheten" skulle tilsi. Siden har 431 lenker hvorav 18 røde lenker. Opplever det ikke som noen mangel at det ikke er opprettet artikler for hver ISO 3166-3-kode, den informasjonen som en slik artikkel ville ha inneholdt finner en jo i kolonna nye landsnavn og koder eller lenka til artikkelen om landet/territoriet. H@r@ld (diskusjon) 19. mai 2012 kl. 17:26 (CEST)

Du får misforstå meg rett, det er en god artikkel, men den oppfyller bare ikke kriteriene for utemrket liste. Dersom man ikke bryr seg veldig om innhold i artikler det lenkes til, og om hvorvidt det faktisk er artikkel der i det hele og store, tror jeg etterhvert at man får mange ikke så veldig gode lister etterhvert, med stjerne i hjørnet. Grrahnbahr (diskusjon) 20. mai 2012 kl. 18:57 (CEST)
Det var nettopp derfor jeg begynte med alt dette, Harald – jeg dreiv og la inn koordinater i diverse artikler, og ville gjerne ha med riktig region i metadataene, og slo ofte opp i tilsvarende ISO 3166-artikler på engelsk, og tenkte «hmm, det hadde vært kjekt å ha dette på norsk», og sånn begynte det. :-) Jon Harald Søby (diskusjon) 23. mai 2012 kl. 14:25 (CEST)
PS! Hva med ISO 3166-1 alfa-2? Jon Harald Søby (diskusjon) 23. mai 2012 kl. 14:27 (CEST)
Jeg stemmer mot anbefalt artikkel, ikke fordi artikkelen er kort, men fordi påstander i artikkelen er uten verifisering. Det er mange avsnitt uten in-lineferanser som viser hvor man kan få dokumentert påstandene i artikkelen, og flere av merknadene er av en slik karakter at de bør støttes opp med in-linereferanser som viser til uavhengig dokumentasjon. Grrahnbahr (diskusjon) 23. mai 2012 kl. 21:21 (CEST)
Kunne du ha merka disse med {{tr}}? Jeg føler jeg er for nærme materialet til å vite hva som opplagt trenger referanser og hva som ikke gjør det. (Jeg mistenker dog at mye av det finnes på ISOs nettsteder, men det hadde vært kjekt å vite akkurat hva det gjelder.) Jon Harald Søby (diskusjon) 24. mai 2012 kl. 02:52 (CEST)
I prinsippet for hvert lengre avsnitt, og i tillegg for hver påstand som er kontroversiell eller kan utfordres (regler for bruk av ISO 3166-3 og evt tolkning av disse, er påstander som kan utfordres, enten direkte, eller som følge av endring over tid). I tillegg er fotnotene av en slik karakter at det bør framgå fra hvilken kilde de er hentet fra, for verifisering. Grrahnbahr (diskusjon) 25. mai 2012 kl. 01:10 (CEST)

Jon Harald har gjort et omfattende og imponerende arbeid med disse ISO-3166-artiklene. Akkurat denne kandidatnominasjonen her oppfattet jeg - i beste forstand - som en prøveballong fra hans side. Jeg tror at både ISO 3166-1 og ISO 3166-2 har gode sjanser som GL når de er ferdigstilt. Som AA-kandidat hadde det, objektivt sett, kanskje være bedre å utvikle «morartikkelen» ISO 3166 enn å videreutvikle denne her, som er en av de minste delene av strukturen. Eller hur? Mvh --M Haugen (diskusjon) 24. mai 2012 kl. 11:03 (CEST)

Jupp, det høres fornuftig ut det. Jon Harald Søby (diskusjon) 24. mai 2012 kl. 13:31 (CEST)

Avholder meg fra gjennomlesing og å stemme i og med at det er usikkerhet mht om artikkelen i det hele tatt passer inn. Ulf Larsen (diskusjon) 26. mai 2012 kl. 23:08 (CEST)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den ikke oppnår godkjent status. M Haugen (diskusjon) 26. mai 2012 kl. 23:46 (CEST)


Vikingtiden på FærøyeneRediger

Jeg foreslår artikkelen Vikingtiden på Færøyene som en anbefal artikkel. Artikkelen dekker emne bedre enn samme artikler på andre språk. Ettersom den tyske artikkelen er en anbefalt artikkel og artikkelen på norsk dekker et bredere området enn den tyske oppfyller artikkelen kravene for en anbefalt artikkel. Dessuten er artikkelen skrevet godt og har mange gode illustrasjoner man ikke har mange andre steder. Oskar Aanmoen (diskusjon) 30. jun 2012 kl. 14:30 (CEST)

AnbefaltRediger

forRediger

 1.   For Oskar Aanmoen (diskusjon) 30. jun 2012 kl. 14:30 (CEST)
 2.   For - --Nilzern (diskusjon) 2. jul 2012 kl. 18:24 (CEST)
 3.   For - --Niceley 2. juli 2012 kl. 18:53 (CEST)
 4.   For - --Bazzy11 2. juli 2012 kl. 21:21 (CEST)
 5.   For - --Pål AA (diskusjon) 3. jul 2012 kl. 11:16 (CEST)

motRediger

 1.   Imot - se kommentar. Grrahnbahr (diskusjon) 30. jun 2012 kl. 14:48 (CEST)
 2.   Imot - Se kommentar. — Fyrsten (Ris og ros) 30. jun 2012 kl. 21:53 (CEST)
 3.   Imot - Tbjornstad 1. jul 2012 kl. 23:20 (CEST)
 4.   Imot Setter for ordens skyld en mot-!stemme jeg også. I de avsnittene jeg har undersøkt nøyere har jeg funnet både det som ser ut som faktafeil og misvisende bruk av kilder. Se ellers mine kommentarer på artikkelens diskusjonsside. Mvh Finn Rindahl (diskusjon) 2. jul 2012 kl. 18:36 (CEST)

KommentarerRediger

Artikkelen er praktisk talt totalt fraværende for inline-referanser. Artikkelen er tilsynelatende bygd på kun en kilde. Artikkelen innehar mange påstander som kunne hatt behov for etterprøving. Jeg mener at artikkelen desverre ikke er bra nok slik den står, med tanke på status som anbefalt. Grrahnbahr (diskusjon) 30. jun 2012 kl. 14:48 (CEST)

Jeg må si meg enig med Grrahnbahr her. Den tyske artikkelen ble anbefalt i 2005 og hadde neppe passert det nåløyet i dag. Dersom noen vil arbeide videre med artikkelen har jeg digitalt tilgjengelig Viking World, et relativt nytt verk med anerkjente bidragsytere. Jeg kan maile hele eller deler til interesserte - mail meg i såfall. Finn Rindahl (diskusjon) 30. jun 2012 kl. 21:16 (CEST)
 • «Skrevet godt» sier du? Språket kan det nok fortsatt jobbes litt med. Ellers er jeg enig med de to forgående talere, referanseløs og mangler kilder. Synes også at disposisjonen kunne vært noe bedre. — Fyrsten (Ris og ros) 30. jun 2012 kl. 21:53 (CEST)

(Flyttet fra Grrahnbahrs diskusjonsside) Takk for dine konstruktive kommentarer angående min anbefaling av artikkelen Vikingtiden på Færøyene. I din kommentar sier du at noen deler kunne trenge etterprøving. Hvis du kunne påpeke spesifikke deler hadde dette virkelig hjulpet meg i å forbedre artikkelen. Ha en fortsatt fin helg. Oskar Aanmoen (diskusjon) 30. jun 2012 kl. 20:13 (CEST)

Mye trenger verifisering, og noe trenger etterprøving. Nå er ikke jeg noen historieekspert, så kan være at noen av punktene med fordel kan oversees, men har noen eksempler her på hva jeg ville ha undersøkt:
 • «Da Færøyene for første gang ble bosatt av vikinger i år 795 ble de møtt av irske munker som allerede var godt etablert på mange av Færøyene og levde en meget isolert tilværelse.» Sammenlign gjerne med denne uttalelsen: «På det tidspunktet som Færøyene ble bosatt av vikingene tidlig på 800-tallet kan det derfor hende at øyene hadde vært ubebodd i 30 år.»
 • «De første vikingene som slo seg ned på Færøyene er derfor etterkommere av andre vikinger som allerede hadde slått seg ned i de sydlige og østlige vikingområdene på de britiske øyene, slik som Hebridene og Irland.» sammenlign med «...samtidig viser han til vikingenes store og sjødyktige skip, så han utelukker ikke at de seile direkte fra Norge.» sammenlign også med «I Færøyingesaga står det at nettopp Harald Hårfagre var hovedgrunnen til den store innvandringen til Færøyene som nesten i sin helhet besto av norske vikinger. For under Harald Hårfagre sine mange kriger for å samle Norge ble bønder pålagt høyere skatter, dessuten var mange av innvandrerene tidligere bosatt i områder hvor plyndringer var utbredt.» (man bruker ikke bombastiske uttalelser angående historiske hendelser dersom det råder en uforholdsmessig stor tvil.
 • En annen oppsiktsvekkende uttalelse: «likevel har historikere og arkeologer stadfestet at øygruppen kan omtales som en republikk.» Slikt må kildebelegges. Kan godt være at noen hevder det, men styreformer i vikingland kunne skjelden omtales som republikker.
 • «Det første tinget som ble opprettet på Færøyene var i følge Færøyingesaga, basert på den norske modellen, som også var i bruk på Island, samt de norske koloniene på de britiske øyene.» Konteksten i avsnittet tyder på at dette skjedde rundt år 900. Med forbehold om misvisende kontekst: Norge var knapt samlet. Skulle gjerne ha hatt kildehenvisninger på at det var snakk om norske juridiske modeller for tidlig landting på Færøyene.
 • «Jakt på grindhval som var og er en stolt færøysk tradisjon foregikk slik at hvalen ble spiddet i hjel med spyd som færingene kastet fra båtene, men i senere vikingtid ble det utviklet en mere effektiv jaktemetode som er i bruk den dag i dag. Da blir grindhvalene jaget av store mengder båter inn mot viker hvor de svømmer på land, før de blir spiddet i hjel av jegere som står inne på land og venter på hvalflokkene.» Er dette virkelig en jaktmetode som er i bruk i dag? Er vel kanskje en eller noen få indianerstammer som får lov til å jakte hval på litt primitive måter i dag, men stiller meg noe undrende.
 • «det var meget lite ofring av mennesker eller dyr, men det forekom i særegne tilfeller.» Norrøne folk fra før vikingetiden er kjent for i sjeldne tilfeller å ha bedrevet menneskeofring. Snorre henviser til menneskeofring, blant annet hendte det at treller måtte bøte med livet når en framstående person skulle gravlegges. At det i det hele tatt har skjedd på Færøyene, er i det minste verd en referanse.

Dersom du tenker å gjøre noe med artikkelen, foreslår jeg også å fjerne frimerkesamlingen i artikkelen. Er usikker på hvor mange illustrasjoner som er tilgjengelige, men er bedre å kutte noen, enn å ha et helt album i artikkelen. Grrahnbahr (diskusjon) 30. jun 2012 kl. 22:31 (CEST)

Jeg skal gå inn i en grundigere vurdering jeg også, men kan si at jaktmetoden for grindhval er bevart. Færøysk hvalfangst har fått stor internasjonal oppmerksomhet nettopp på grunn av dette. Erik F 1. jul 2012 kl. 15:39 (CEST)

Jeg setter ikke på noen ekstra motstemme, men vil bare nevne at jeg har kommet med noen innvendinger på Diskusjon:Vikingtiden på Færøyene. I tillegg kan jeg heller ikke se at det er gitt noen gode kilder til artikkelens grunnpremiss: periodedateringen. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 3. jul 2012 kl. 21:29 (CEST)


Konklusjon: En omfattende artikkel, men innvendingene mot AA-status ble for mange i denne runden. Artikkelen er oversatt, noe den dels har til felles med artikkelen Færøyenes historie. Selv om disse artiklene er lange og har status på originalspråket, mangler det litt. Den vurderingen som er gjort der ligger noen år tilbake, og nivået for AA er hevet både der og her siden. Et alvorlig problem er at kildehenvisningene er for generelle. Det kreves i større grad konkrete referanser i løpende tekst. Det betyr at selv en språklig sett god oversettelse ikke umiddelbart vil nå opp. Det betyr ikke at artiklene ikke har verdi slik de står, men det må nok kreves noe mer arbeid før AA. Takk til oversetter og til nå de som ellers har bidratt til at vi har kommet så langt med den.


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den ikke oppnår godkjent status. Ooo86 (diskusjon) 8. jul 2012 kl. 21:06 (CEST)


George H.W. BushRediger

Artikkelen er oversatt fra engelsk av Bruker:OIGraven, som dessverre ikke er aktiv på Wikipedia lenger, og som etterlot et nesten ferdigstilt oversettelsesprosjekt på en av sine brukersider. Jeg datt over den under arbeidet med artikkelen om Dan Quayle, som er anbefalt. Jeg har flikket og språkvasket litt, men det er fortsatt endel som gjenstår, og jeg setter pris på hjelp. Når det er gjort, føler jeg meg trygg på at artikkelen tilfredsstiller kravene til anbefalte artikler. Erik F 4. aug 2012 kl. 15:25 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Erik F 4. aug 2012 kl. 15:25 (CEST)
 2.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 15. aug 2012 kl. 12:53 (CEST)
 3.   For Ranværing 17. aug 2012 kl. 00:11 (CEST)
 1.   Imot Trenger mer korrektur, fjerner motstemmen når jeg er ferdig. Ulf Larsen (diskusjon) 12. aug 2012 kl. 19:22 (CEST)
 2.   Imot Enig med kommentarer ang. sprog, og synes også at norsk faglitteratur (Lahlum, Moen, m.fl.) er for dårlig brukt. --Eisfbnore 12. aug 2012 kl. 19:35 (CEST)
 3.   Imot --M O Haugen (diskusjon) 29. aug 2012 kl. 14:56 (CEST) {{for}} --M O Haugen (diskusjon) 12. aug 2012 kl. 21:05 (CEST), men det trengs mer språkvask!

KommentarerRediger

Det hadde vært bra om artikkelen om hans far, Prescott Bush ble skrevet, gjerne også Greenwich, Connecticut, både mange innbyggere der og et inflytelsesrikt område. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 6. aug 2012 kl. 18:53 (CEST)

Har delt opp avsnitt og formattert referanser, det gjør det lettere å lese, både selve teksten og underliggende «kodetekst», fint om det gjennomføres for hele artikkelen. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 6. aug 2012 kl. 19:30 (CEST)

Personlig synes jeg slik oppdeling av referansemaler fører til det stikk motsatte, men skal ikke gjøre meg vanskelig. Prescott Bush er nå på plass. Erik F 6. aug 2012 kl. 22:52 (CEST)
Fint at du aksepterer mitt forslag til formatering maler, om vi ser på maldokumentasjon så brukes samme oppsettet der så da er det vel en fordel om vi følger det. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. aug 2012 kl. 08:13 (CEST)

Har lest igjennom ca. halvparten nå, og har justert noen småting. Jeg skal være ærlig: Jeg synes ikke språket i denne artikkelen er spesielt godt, og kommer neppe til å stemme for. Det er fint at vi har en såpass utdypende artikkel om president Bush sr, men jeg synes ikke denne kan kalles «spesielt lesverdig» og en artikkel «som kan være til inspirasjon for videre artikler» (definisjonen av WP:AA). Mvh. Kjetil_r 6. aug 2012 kl. 23:29 (CEST)

Vel, det er en del å gripe fatt i, som denne: «I 1980-årene var Panamas leder Manuel Noriega, en gang en av USAs støttespillere som senere ble beskyldt for å ha spionert til fordel for Fidel Castro, og som brukte Panama for å smugle narkotika inn i USA, et av de mest velkjente navn i USA, og figurerte stadig i mediene.»
Setningen er tydelig oversatt ord for ord og det fungerer ikke alltid, så her trengs det pussing. Men vi har jo regntunge sommerdager foran oss, så det skal vel gå seg til, for min del skal jeg kjøre ferge i noen uker og da er det greit å ha litt språkvask å pusle med mellom anløpene. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. aug 2012 kl. 08:13 (CEST)

Jeg er enig med Eisfbnore i at det er et absolutt gode med norsk litteratur i slike biografier; både i forhold til å belyse forholdet Norge-USA i Bush' tid, og for å gi gode og relevante kilder til vurderinger. Men på AA-nivå skal en artikkel først og fremst gjengi en biografi, ikke analysere innsatsen, og det gjør denne artikkelen mer enn grundig nok allerede. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. aug 2012 kl. 21:05 (CEST)

 • Flott at artikkelen ble trukket frem fra glemselen! Har bare kikket litt på den, og er foreløpig litt usikker. Et par ting jeg heftet meg med ved første gjennomlesning (beklager hvis det blir rotete):
  • Generelt synes jeg artikkelen har litt mye sitater og handlingsreferat og litt lite analyse (kanskje også lite kritikk? Er den NPOV?). Det er kanskje ikke et must for AA, men noen sitater gjør seg ikke så godt på norsk; som: Bush talte til en samlet amerikansk Kongress angående autorisasjon til luft- og landangrep, og sa: «I disse plagede tider kan vårt femte mål - en Ny Verdensorden - springe frem: En ny æra»
  • Siden FNs sikkerhetsråd motsatte seg Iraks aggresjon, gav Kongressen grønt lys for bruk av makt,[42] med et klart fastsatt mål om å gi kontrollen over Kuwait til landets regjering og dermed sikre USAs interesser utenlands. Her er to uklare årssakssammenhenger. Reagerte litt noen andre steder på lignende.
  • Bush hadde behov for en fornyelse av sin forhandlingsautoritet for å kunne gå videre med handelssamtalene i NAFAT NAFTA. En slik autoritet ville gjøre presidenten istand til å forhandle frem en handelsavtale som ville bli forelagt Kongressen til avstemning for å på denne måten unngå at presidenten ville bli nødt til å reforhandle de deler av avtalen Kongressen forlangte endringer i. Her falt jeg av.
  • Ellers er artikkelen litt preget av å være skrevet i USA. «Å forlate NAFTA ville sende økonomiske sjokkbølger gjennom verden, og skaden ville komme her hjemme først.» (Da er ikke verden særlig stor. Riktignok et sitat, men kanskje det like godt kans sløyfes.) – Danmichaelo (δ) 16. aug 2012 kl. 00:40 (CEST)
Enig med Danmich's kommentarer. Jeg har pirket litt i sproget, og synes det fremdeles er mye rart her. Jeg har fikset noe, men mye gjenstår, methinks. Her er noen eksempler:
 1. «Stemmegivningen hans i Huset var generelt konservativ» – denne setningen er problematisk. Enten impliseres det at han stemte i tråd med konservativ ideologi (som ikke alltid er konservativ, hvis vi skal følge ordboksdefinisjonen), eller så menes det at han var tilbakeholden med å bifalle nye forslag. Siste leddsetning i neste setning forteller oss at det var det første alternativet som var riktig, men jeg synes at setningen ville ha flytt bedre på norsk med «konservativ» som adverb istf. attributivt adjektiv. «Stemmegivning» er også (IMHO) et litt harry ord, så jeg ville ha foreslått «I Huset stemte han stort sett i tråd med konservativ [el. høyreorientert] ideologi».
 2. «På grunn av sin erfaring som kampflyver ble Bush stasjonert ved marinebasen i Norfolk, Virginia hvor han ble plassert i en treningsavdeling for nye torpedopiloter. Han ble senere beordret til en ny torpedoskvadron, VT-153. Etter at krigen ble avsluttet med Japans kapitulasjon i august 1945, ble Bush dimittert i september.» – Her var det litt for mye passivt sprog; jeg teller fem «ble» på tre setninger. Selv om noen er fullstendig legitime (bl.a. noen av de som formidler det som skjedde med Bush: ting han ikke gjør selv, men blir utsatt for), blir det litt for mye av det gode.
 3. «Etter dimmiteringen tok han opp igjen studiene. På Yale ble han tatt opp på et studieprogram...» verbalfrasen «ta opp» oppstår to ganger efter hverandre, om enn i ulike bøyningsformer.
 4. «Som takk og kompensasjon for at Bush hadde ofret sin plass som kongressrepresentant for å støtte president Nixon, ble Bush utnevnt til FN-ambassadør av Nixon. Selv om han ble kritisert for manglende utenrikspolitisk erfaring, ble Bush enstemmig godkjent av Senatet, og skjøttet vervet i to år fra 1971 til 1973.» – for meget passivt sprog, her også
 5. «Midt under Watergate-skandalen ble Bush i 1973 spurt av Nixon om å bli formann for Republican National Committee (RNC).» – setningen er litt tautologisk: 1973 var vel midt under skandalen, så da behøver vi vel ikke begge tidsadverbialene? Alternativt kan man gjøre om informasjonen ang. skandalen til en parentetisk bisetning; altså: «I 1973, midt under Watergate-skandalen, ble Bush...»
 6. «Han forsvarte Nixon trofast, men da Nixons skyld ble åpenbar, fokuserte Bush på å forsvare partiet, mens han fremdeles opprettholdt sin lojalitet til Nixon.» – to forekomster av verbet «forsvare» er én for mye. synonymer.no kan kanskje være til hjelp.
 7. «I 1970 overbeviste president Nixon ham om å forlate Representantenes hus, og i stedet stille til valg i Senatet mot den demokratiske senator Ralph Yarborough, som var en sterk kritiker av Nixon.» – er «om» riktig preposisjon her? Jeg ville forøvrig ha valgt «overtale» i denne sammenhengen (selv om det riktignok står «convince» og ikke «persuade» i den engelske artikkelen)
 8. «Som visepresident holdt Bush en generell lav profil og erkjente de konstitusjonelle begrensninger som lå i embedet» – jeg legger merke til at den tilsvarende setningen på en.wp bruker «generell» som adverb (generally) og ikke adjektiv (general). Her tror jeg det ligger en meningsforskyvning i oversettelsen; og for å sette det litt på spissen: det er forskjell på å generellt drikke en god vin, og å drikke en generellt god vin. Jeg ville prøvd noe ala «Som visepresident holdt Bush som oftest en lav profil...»
 9. «Han og kona Barbara flyttet, slik det hadde blitt vanlig, inn i visepresidentens residens Number One Observatory Circle noen kvartaler fra Det hvite hus.» – jeg skjønner ikke hva bisetningen «slik det hadde blitt vanlig» betyr i denne sammenhengen.
 10. «Den 30. mars 1981, kort tid etter at han tiltrådte, ble Reagan utsatt for et attentat og ble alvorlig såret av skudd i Washington, D.C..» – jeg ville ha brukt en plusquamperfektisk konstruksjon i den første bisetningen
 11. «Begge disse saksfeltene var populære blant konservative og Bush, som ble regnet som moderat, vant høyere anseelse i partiets konservative fløy» – her har vi en liten hagesti. Først leser jeg setningen som at saksfeltene var populære hos konservative og Bush. Deretter får jeg vite, ved hjelp av entallsbøyningen av ordet «moderat», at det bare var de konservative som likte saksfeltene, og at Bush er subjektet for neste setning. Dette kan løses ganske enkelt ved å legge inn et komma efter «konservative».
 12. «På slutten av 1985 hadde det blitt satt ned en komité og over to millioner dollar hadde blitt samlet inn for Bush.» – for at plusquamperfektum-en skal gi mening, må «På slutten» endres til «Mot slutten». Hvis ikke, bør vanlig preteritum benyttes («På slutten av 1985 ble det satt ned en komité»).
 13. «Drevet fra skanse til skanse aksepterte Bush til slutt demokratenes krav om høyere skatter og større forbruk i offentlig sektor, noe som fjernet ham fra republikanere og åpnet for et dramatisk fall på meningsmålingene.» – jeg føler at «fjernet» ikke passer helt bra. Kanskje «distanserte» ville passet bedre?
 14. «Bush lanserte i løpet av sin presidentperiode et utall føderale lover» – litt uformell sprogbruk, methinks.
 15. «Han kjempet med Kongressen om en lov som skulle gjøre det enklere for politiet å pågripe kriminelle, som tilslutt ble underskrevet, og skrev i lovs form inn tiltak for å forbedre landets motorveisystem» – denne setningen sier, grammatikalsk sett, at kriminelle ble underskevet, og at de deretter ville forbedre landets motorveisystem.
 16. «George Bushs Presidentbibliotek og Museum er presidentbiblioteket oppkalt etter Bush.» – denne setningen er også tautologisk og bør inkorporeres med neste setning.
 17. «Den konservative politiske spaltisten Pat Buchanan utfordret Bush foran nominasjonen» – hva tilfører ordet «politiske» her?
 18. «På valgdagsmålingene var oppslutningen til Bush bare 37 % etter å ha lidd under dårlig oppslutning året igjennom.» – led oppslutningen av dårlig oppslutning?
 19. «Invasjonen var en storskala amerikansk militæroperasjon» – jeg finner ikke «storskala» i ordboken, men dersom det er et ord har jeg mine tvil om at det er et adjektiv.
 • Beklager, men det er bare for mye unorsk syntaks her til at jeg kan stemme for. Det er mulig at det er en stilistisk grense mellom det sproget som kreves av AA-artikler og det som kreves av UA-artikler (jf. en:Wikipedia:Compare Criteria Good v. Featured; på vår egen Wikipedia:Kandidatsider#Kriterier for vurdering av artikler står det imidlertid ingenting), men denne artikkelen har ikke et «feilfritt språk». Selv om jeg er enig med MHaugen i at det ligger en forskjell i dybdevurderinger i AA- og UA-artikler synes jeg det ikke er urimelig at det bør oppgis minst et dusin norske kildehenvisninger blant artikkelens 71 fotnoter. Denne personen burde ikke være helt ukjent i norsk media. For å inngå et kompromiss, kan vi for min del godt vente med norske historikeres vurderinger til neste «etappe», men det burde være mulig å spa frem noen norske avis/magasin/tidsskrifts-artikler i denne omgang. Forøvrig trenger de referansene som allerede er der litt oppussing. Noen har bare en innlimt URL, andre har engelske datoer, mens noen har øvrige formateringsfeil (se særlig nåværende ref nr. 46, 58 og 59). Jeg legger også merke til at ingen av de (engelske) bøkene som er opplistet nederst i artikkelen er blitt henvist til i fotnoter. Eisfbnore 16. aug 2012 kl. 20:21 (CEST)
Enig med Eisfbnore, det er ikke feilfritt språk i denne. Jeg synes imidlertid denne artikkelen viser at kravene til AA/UA er for like og har begynt på en tråd på diskusjonssiden med alternativt forslag. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 16. aug 2012 kl. 20:56 (CEST)
Da har jeg tatt meg av pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 16. Hva angår 17: politisk spaltist (hmm, jeg ville vel sagt politisk kommentator selv) er et yrke. Hva angår pkt 2 og 4 om passsivform; som underordnet offiser og «politisk embetsmann» blir man nok ofte beordret, sendt og utnevnt.
Forholdet mellom referanser og litteraturliste har flere sider: i dette tilfellet gjetter jeg at litteraturlista er basert på den engelske utgaven, og at den er akkumulert ved at mange har tilføyd alle bøker de kjenner til over tid, uten at bøkene er tatt i bruk til artikkelutvidelser.
Hvis vi sammenligner arbeid, tekstlengde osv på denne artikkelen, og på andre artikler som er oppe til AA-vurdering nå samtidig (80 kb mot f.eks. 27kb), så ser det ut som om denne vurderes strengere. Det kan skyldes at oversettelsen er svak, eller også at teksten er så omfattende at alle som leter etter feil kan finne hver sin. Mangelen på norske kilder er vanligvis kritikkverdig, men jeg kan ikke huske at det alene har vært et utslagsgivende motargument. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 16. aug 2012 kl. 21:18 (CEST)
For noen dager siden oppfordret jeg Eisfbnore til å revurdere sin motstemme. Han ga sitt svar ovenfor, i 19 punkter som han mente var utslagsgivende for at artikkelen ikke kunne bli en AA. I tillegg krevde han minst 12 norske referanser. Mange av de 19 punktene er nå innfridd, men det er også min oppriktige vurdering at de fleste av disse er grammatikalske detaljer på et litt spissfindig nivå. Ulflarsen har ovenfor påpekt det samme som vil være mitt poeng her: Eisfbnore legger lista for høyt i forhold til AA-kravene. Jeg har utfordret Efloean til å gå gjennom artikkelen en siste gang. Samtidig vil jeg varsle at jeg vurderer å overprøve motstemmen. Den er basert på detalj-innvendinger som bare en person stiller seg bak, og vi er flere (2!) som synes at innvendingene er for strenge. Dersom det er flere som har meninger om hvorvidt motstemmen er godt eller dårlig begrunnet, så er det fint om disse vurderingene kommer nå. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 20. aug 2012 kl. 22:18 (CEST)

┌─────────────────────────────────┘

Selv om en del av eksemplene Eisfbnore trekker frem er spissfindigheter som nok ikke bør veie i en AA-vurdering, er jeg langt på vei enig i at språket er egnet til å skape forvirring flere steder, og det er ikke bra (NB! Har ikke sett over etter de siste endringene). Ellers er jeg litt bekymret i forhold til artikkelens nøytralitet, og jeg mener at vi bør være ekstra forsiktige med å bruke «godkjent»-stempelet AA om kontroversielle emner. Under seksjonen «Innerikspolitikk» er det f.eks. en underseksjon kalt «Hovedsatningsområder»:

Bush lanserte i løpet av sin presidentperiode et utall føderale lover, deriblant Americans with Disabilities Act av 1990, som var en av de mest borgerrettighetsvennlige lover på flere tiår.[9] Han arbeidet for å øke føderale midler til utdannelse, barnevern og forskning på avansert teknologi.[9] Når det gjaldt miljøvern gav han Clean Air Act fornyet kraft, idet den satte større krav til renere drivstoff.[9] Han kjempet med Kongressen om en lov som skulle gjøre det enklere for politiet å pågripe kriminelle, som til slutt ble underskrevet, og skrev i lovs form inn tiltak for å forbedre landets motorveisystem.[9]

Her lurer jeg først på hvorfor Kongressen var så sterkt imot at de kriminelle skulle pågripes. Deretter hva koblingen er til landets motorveisystem. Hva menes med «en av de mest borgerrettighetsvennlige lover»? Og var disse sakene Bushs «hovedsatningsområder»? Jeg tviler litt på at miljøvern hører hjemme der i det hele tatt. Og hvor er f.eks. industri- og energipolitikk? Den eneste referansen for dette avsnittet er dessuten MSN Encarta, som ikke eksisterer lenger. Alt i alt: slett ikke bra. – Danmichaelo (δ) 21. aug 2012 kl. 09:53 (CEST)

Godt poeng fra Danmichaelo! Jeg har skumlest Moens og Lahlums kapitler om GHWB i formiddag, og ser at begge har noen momenter om valgkampen og innenrikspolitikken som kan gi artikkelen den avgjørende dytten i riktig retning. Moen fremhever forresten også Clean Air Act og Disabilities Act som de to største innenrikspolitiske sakene, ved siden av økonomien. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 21. aug 2012 kl. 15:25 (CEST)
Glimrende hvis du har anledning til å legge inn litt stoff derfra! – Danmichaelo (δ) 22. aug 2012 kl. 18:38 (CEST)

Noen kommentarer til første halvdel av artikkelen:

 • Tidlige år: Det burde sies noe om hva slags skole Phillips Academy er. Han gikk der fra han var tolv til han var atten. Ser altså ut til å tilsvare realskole/gymnas. Jeg veit at amerikanerne er veldig opptatt av sånt, men er det å være klassetillitsvalgt virkelig relevant?
 • Andre verdenskrig: Det står at Bush var «yngste marineflyver i gjennom tidene». Den engelske utgaven sier «to that date».
 • «Photographic officer» er oversatt med «fotograferende offiser», noe som gjør det til en mer aktiv jobb enn det muligens var. Søk på nettet antyder at denne betegnelsen (i alle fall i dag) er mer kontorprega enn operativ, men jeg veit ikke noe sikkert om det.
 • I Kongressen: «Bush gikk imot forslaget om offentlige boliger i Civil Rights Act fra 1964, og støttet istedet lovgivning basert på markedsorienterte løsninger.» Uten referanse. Dette var jo før han blei valgt inn, så verbtidene bør vel endres. Teksten er sannsynligvis basert på en referanse i den engelske teksten, der det heter: «He had opposed the public accommodations provision of the 1964 Civil Rights Act, arguing that moral persuasion at the local level was more effective. But in the House he supported open-housing legislation, which was unpopular in his district.» Og det er i alle fall litt annerledes.
 • Det er for upresist å si at Bush «brøt med republikanerne i spørsmålet om «birth control»». Var han for eller mot abort?
 • Ways and Means-komiteen bør kanskje oversettes/forklares (finanskomiteen).
 • Det står at oppmøtet ved 1970-valget var lavt, noe som nok stemmer, men hvorfor nevnes det? Er det noen grunn til å tru at dette var til ugunst for Bush?
 • Watergate: Det står at Bush i egenskap av FN-ambassadør bad Nixon trekke seg. Skal være i egenskap av RNC-leder.
 • CIA-direktør: «døde motstanden ... hen» – hvem var mot? Omtalen av Carter som «valgt president» er upresis og bør endres f.eks til «valgt president før tiltredelsen» (president-elect).
 • Andre posisjoner: Det kan se ut som Carter utnevnte Bush til styrevervet i First International Bank, men det kan vel neppe stemme.
 • Visepresident: «Noen» er et nokså bestemt ord, men å si at visepresidentboligen ligger «noen kvartaler fra Det hvite hus» gir nok et feil inntrykk.
 • Er «situasjonsrom» en vanlig norsk betegnelse? Det er for øvrig neppe rett å si at regjeringa blei sammenkalt, det var mer en krisestab som innbefatter en del av regjeringa.
 • Valgkampen 1988: Å oversette «famous» med «famøs» virker drastisk.

Et hjertesukk til slutt (som ikke er spesielt for denne kandidaten): AA-artikler skal ha et feilfritt språk. Det burde også gjelde kommaregler. Det er i alle fall seks kommafeil bare i ingressen på denne artikkelen. Hilsen GAD (diskusjon) 22. aug 2012 kl. 12:18 (CEST)

Vedrørende «Photographic officer» har jeg ikke funnet ut hva den tittelen betyr, har sendt en forespørsel til president Bushs bibliotek, får se om de kan svare på det.
Hvor den opprinnelige oversetteren har funnet stoffet om Bush, Civil Rights Act og markedsbaserte løsninger er ukjent, har omskrevet så det er i samsvar med hva som er i samme artikkel på engelsk.
Når det gjelder Birth Control, så er det nok her snakk om prevensjon, noe Bush helhjertet støttet. Derimot virker utsagnet merkelig mht at han brøt med det republikanske partiet, i følge artikkelen så var motstanden minimal i representantenes hus og alle var for loven i senatet. Jeg har omskrevet og lagt ved referanse.
Vedrørende motstand knyttet til valg av Bush som direktør for CIA så har jeg merket den med trenger referanse, så den referansen må skaffes før artikkelen kan bli anbefalt, eller setningen må fjernes.
Omskrev setningen med styrevervet, så det ikke ser ut som han ble utnevnt til stillingen av president Carter.
Visepresidentens residens ligger godt unna presidentens, så fjernet «noen kvartaler».
Googlet situasjonsrom og virker som det også i noen grad brukes på norsk. Det mest nærliggende er vel kommandorom, men det er vel heller ikke dekkende. Når det gjelder regjeringen så står det i den engelskspråklige utgaven at det var Reagans kabinett, og det er vel omtrent samsvarende med hva vi kaller regjering, national security advisor er f.eks ikke nevnt.
Endret famøs til berømt.
Bortsett fra en manglende referanse og spørsmålet om «Photographic officer» som er sendt videre og som jeg fyller ut så fort jeg får svar, så tror jeg alt av kommentarer over er dekket. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. aug 2012 kl. 10:19 (CEST)
Ang. Photographic officer: det er ofte slik ved skvadroner at flygerne har ekstraoppgaver eller ansvarsområder ved siden av flygningen. Etterretning, sikkerhet eller flytrygging osv. Derfor tipper jeg at fotooffiseren har (del)ansvar for skvadronens rekognosering, og/eller utstyret som brukes i forbindelse med rekognosering. Men dette er en kjepphest, hvorfor skal absolutt _alt_ oversettes? Når man oversetter noe, og man er usikker på hva noe betyr, og det ikke har betydning for setningen/artikkelen, så blåser man i å inkludere det... Pål N. (diskusjon) 26. aug 2012 kl. 16:31 (CEST) 8853 - PHOTO - Photographic Officer. Photographic Officers administer photographic facilities attached to a naval activity. Supervises or participates in photographing and processing film, including microfilm, slides, still and motion picture films, both color and black and white. Analyzes and plans proposed photographic projects. Supervises photographic laboratories, establishing production schedules, procedures, maintenance standards and procurement programs. Maintains photographic negative and print files. Establishes requirements, specifications, procedures and allowances for photographic equipment and supplies. Supervises maintenance and repair of photographic equipment. Prepares photographic material logistic mobilization plans. Trains aircraft flight personnel in photographic techniques. Prepares photographic appendixes to operation orders.
Ang. Situation Room, så er situasjonsrom et oppslagsord i Norsk-engelsk militær ordbok. Dermed burde det vel være spiselig også for Wikipedia? Hvis ikke, hva med Det hvite hus' kommandosentral, dersom det må være med. Ordet bærer jo ikke akkurat setningen eller artikkelen på sine skuldre... Pål N. (diskusjon) 26. aug 2012 kl. 23:24 (CEST)
Situasjonsrom virker greit og for min del må vi gjerne fjerne fotograferende offiser, men venter vi litt så kan det jo være at jeg får en svar på min e-post om saken. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 27. aug 2012 kl. 05:06 (CEST)

Da har jeg jobbet med Moens og Lahlums bøker om presidentene, og lagt inn mer enn et dusin (!!  ) referanser til deres vurderinger og formuleringer. Jeg vil igjen be skeptikerne revurdere sin skepsis. Mvh M O Haugen (diskusjon) 26. aug 2012 kl. 21:01 (CEST)

Min skepsis til denne artikkelen blir større jo mer jeg leser. Jeg synes den er et tydelig eksempel på et velment forsøk på å oversette en tekst en ikke heilt forstår og uten å gå til originalkildene. Det tar veldig lang tid å nøste i slikt, men jeg har nå sett på avsnitt om den økonomiske politikken. De har dårlig språk og er delvis feil/upresist oversatt. Kilden Encarta finnes ikke lenger i original og bare delvis i arkivkopi. Det kan derfor være vanskelig å finne hva som egentlig er ment. Noen punkter:

 • Norsk utgave skriver om budsjettunderskudd i 1992, engelsk om 1990.
 • Det noe pompøse «a leader in the world» er blitt til det enda mer pompøse «leder av den frie verden».
 • «the only way would be to raise taxes» er blitt til «det beste ...»
 • Det opplyses at demokratene hadde flertall i kongressen, men seinere at republikanerne stemte ned et forslag. Denne muligheta kan vel skyldes behandlingsreglene i Kongressen (ikke veit jeg). Kanskje er det greitt å forstå for amerikanere, men på norsk burde det forklares bedre.
 • «krav om en reduksjon i skatten for høye inntekter» finnes i den engelske teksten som «demands for a reduction in the capital gains tax». Det siste dreier seg vel om gevinst på investeringer.
 • Det virker sært å omtale bedra velferdsytelser til arbeidsledige som «ytterligere fordeler».
 • Første setning i siste avsnitt om økonomi er oversatt slik at det ikke framgår hvem som gav rådet.
 • Ellers: I ingressen til avsnitta om presidentperioden omtales invasjonene i Panama og Irak som «militære operasjoner». Det var de saktens, men jeg synes det blir vel forskjønnende språk. Det står også at begge var «med suksess» uten at jeg finner at den oppgitte kilden sier noe slikt. Suksess for hvem er et aktuelt leksikonspørsmål.
 • Mange synes at norske oversettelser av engelske popsanger blir platte. Det samme kan en si om amerikanske presidentinnsettelsestaler. Den refererte passasjen er svulmende nok i original. I en halvgod oversettelse gjør den bare ondt. Hva tjener det til å gjengi dette?
 • Annen innenrikspolitikk: Hva betyr det at Reaganadministrasjonen hadde oversett to lover? Er det ikke også et litt utvida velferdsbegrep å omtale Clean Air Act som en velferdslov?

Hilsen GAD (diskusjon) 28. aug 2012 kl. 12:29 (CEST)

Har gått gjennom GADs liste og har vel dekket alt, bortsett fra siste punkt, overlater det til en annen. Forøvrig er jeg enig med GAD i hans skepsis, men vi får prøve å få artikkelen gjennom til anbefalt, syns jeg. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 28. aug 2012 kl. 18:01 (CEST)
Har lagt inn lenke til den arkiverte utgaven av Encarta-artikkelen på archive.org. Den ser ut til å være komplett. Jeg har ikke gått gjennom og sjekket påstandene. Uansett er det vel ikke helt bra at en leksikonartikkel i så stor grad brukes som kilde... men ellers synes jeg denne artikkelen kommer seg! Jeg har gått fra å vippe mot mot-stemme til å vippe mot for-stemme. – Danmichaelo (δ) 28. aug 2012 kl. 18:32 (CEST)
Formuleringen «Reaganadministrasjonen hadde oversett» er min, og den er basert på et avsnitt hos Lahlum. Meningen må vel være at sakene i og for seg var ferdig utredet, men at Reagan ikke hadde prioritert gjennomføring. Men ettersom det blir en gjetning, har jeg fjernet formuleringen. --M O Haugen (diskusjon) 28. aug 2012 kl. 18:47 (CEST)
Jeg synes nok det var ei pussig tolkning av Lahlum. Han skriver (side 511): «Bush-administrasjonen fulgte opp Reagans markedsorienterte politikk, men viste interesse for nye saker Reagan hadde ignorert. Blant annet iverksatte den noen nye miljøtiltak og fikk vedtatt en ny lov for å sikre funksjonshemmedes tilgang til offentlige bygninger.» Jeg leser dette som at Reagan ikke hadde vist særlig interesse for disse saksfelta i det heile tatt. Men hvem veit, og nå har du fjerna formuleringa, så da er problemet borte. Hilsen GAD (diskusjon) 29. aug 2012 kl. 07:10 (CEST)

Litt om Panama-kapitlet:

 • Første setning er meningsløs. Det er plukka deler av den engelske og satt sammen rart.
 • Av det som står om Noriega og mediene i den norske utgaven, virker det som han var en kjendis som blei utsatt for tabloiddekning. Jeg leser ikke den engelske utgaven slik.
 • Ifølge kilden til note 40 var Noriega på CIAs lønningsliste fra 1959 og på US Armys liste fra 1955 til 1986. Kanskje verdt å nevne tatt i betraktning Bush' posisjoner som CIA-direktør og visepresident.
 • Jeg synes teksten får det til å se ut som Reagan var aktiv for å få vekk Noriega. Det var nok heller motvillig. Kilden sier da også at presidentvalget i 1984 var «a fraud arranged by Reagan Administration operatives and Noriega», og at valget blei hylla som demokrati i praksis av utenriksminister Shultz, en god venn av vinneren. Dette tyder ikke på ekstreme forsøk fra Reagan på å fjerne Noriega. I alle fall før 1988.
 • I setninga som begynner med «I motsetning til» trur jeg «was able to» bør oversettes med «lyktes» heller enn «var i stand til».
 • Det er litt pussig å lese (både på norsk og engelsk) at Bush pøste på med tusenvis av soldater for å forberede invasjonen. Hvor mange soldater trengs før en kan kalle det invasjon?
 • «Serviceman» er oversatt med «tjenestemann», men det er vel soldat?
 • Jeg kan i farta ikke se at kilden i note 43 sier noe om rettsforfølgelsen av Noriega. Jeg lurer litt på oversettelsen av det noe omtrentlige «racketeering» til det mer spesifikke «pengeutpressing», men finner altså ikke noe i kilden.
 • Jeg synes ei setning som «operasjonen var kontroversiell», uten nærmere spesifikasjon av hvem og hvorfor, er tvilsom. (Men påstanden er slik på engelsk også.)
 • Litt prinsipiell flisespikking: Bør vi, i en konflikt mellom to amerikanske stater, betegne myndigheter etc i den ene som amerikanske?

Hilsen GAD (diskusjon) 29. aug 2012 kl. 08:03 (CEST)

Og om Golfkrigen: Generelt: Avsnittet er omtrent utelukkende basert på to kilder. Det ene er en leksikonartikkel (Encarta), som vel må anses som en tertiærkilde. Det andre er en kronologi, en svært kortfatta lærerressurs. Det må sies å være mildt sagt magert. Det er mulig det er dette som får det til å se ut som Bush og USAs krigføring var mild og forsiktig, noe som ikke er tilfelle (mer bombesprengkraft på halvannen måned enn under heile andre verdenskrig, bruk av napalm og klasebomber, 15000 sivile drept av bomber, nedslakting av fiendtlige soldater på flukt). Mer bruk av faglitteratur ville nok gitt ei mer riktig framstilling av Bush' rolle.

Av mindre ting:

 • Når det står at kong Fahds forespørsel om assistanse blei møtt med jagerfly, kan det leses som om USA valgte å bombe Saudi-Arabia ...
 • Siteringa av Bush' femte mål er interessant, men blir nokså meningsløs om ikke de fire andre nevnes. Helst burde det vel kommenteres litt fyldigere at han her presenterte «ny verdensorden» som et mål.
 • «Etter krigen skjøt Bushs oppslutning på meningsmålingene bokstavelig talt i været.» Hva betyr «bokstavelig talt» her?

Hilsen GAD (diskusjon) 29. aug 2012 kl. 14:03 (CEST)

Jeg har vasket godt i mange avsnitt i denne artikkelen. GADs grundige lesning av de avsnittene som jeg har gått utenom har fått meg til å endre stemme fra for til mot. --M O Haugen (diskusjon) 29. aug 2012 kl. 14:56 (CEST)
Enig med M O Haugen. Har trukket min stemme og trekker meg også fra å bidra mer til artikkelen. Dels ser det ikke ut som han som fremmet den er interessert og dels har jeg heller ikke tilgang til litteratur. Hvor galt det kan komme ut når man allikevel forsøker kan sees av mitt forsøk på omskriving av oversettelsen av første del av avsnittet om invasjonen av Panama. Så nok får være nok, nå blir det Olympiske leker i stedet. Ulf Larsen (diskusjon) 29. aug 2012 kl. 18:37 (CEST)
Mulig denne artikkelen simpelthen behøver for mye arbeid til å bli AA på en god stund. Vi kan like godt arkivere den som avvist. Men jeg takker for alle bidragene til å løfte artikkelen; den er langt bedre nå enn for et par uker siden. Erik F 30. aug 2012 kl. 13:00 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den ikke oppnår godkjent status. Erik F 2. sep 2012 kl. 13:49 (CEST)


LiberaceRediger

Dette er en flott artikkel, selv om den er oversatt fra Engelsk. Den gir et godt innblikk i Liberaces liv og kunstneriske uttrykk. Aloba (diskusjon) 27. nov 2012 kl. 17:46 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For Aloba (diskusjon) 27. nov 2012 kl. 17:46 (CET)
 2.   Imot Grrahnbahr (diskusjon) 16. des 2012 kl. 23:34 (CET)

KommentarerRediger

Det er mulig jeg er litt for streng, men jeg er kritisk til denne artikkelen, slik den nå ser ut. Det er en del ting som tyder på at teksten burde ha gjennomgått en runde eller to ekstra med språkvask og oversettelsespussing. I tillegg ser teksten ut til å være en forholdsvis «vennligsinnet tekst», skrevet og redigert av noen som beundrer artisten. Vinklingen og utvalget av informasjon kan tyde på det. Det er mulig at jeg er for streng, og det er mulig at det lar seg gjøre å forbedre teksten. Jeg vil gjerne høres andres syn på dette. Mvh--M O Haugen (diskusjon) 29. nov 2012 kl. 19:13 (CET)

 • Ingressen er for kort; det gjør at leseren må lese gjennom hele artikkelen om den er interessert i noe mer enn fødsels- og dødsopplysningene og at han var pianist.
 • Utsagnet «[...] men det var alltid Liberace som lo sist.» hører ikke hjemme i en leksikonartikkel.

Ellers ser det ganske bra ut. Haakon K (diskusjon) 30. nov 2012 kl. 02:37 (CET)

Jeg er enig med Haugen, men på annet grunnlag: Hovedproblemet med artikkelen er dårlig bruk av kilder. Minst to av seksjonene etter innledning mangler henvisning til kilder i det hele tatt. Praktisk talt hele brødteksten er basert på en kilde (dette kan imidlertid forsvares dersom ikke flere aktuelle kilder er tilgjengelig, noe som ikke er veldig vanlig). I tillegg mener jeg innledningen er alt for kort. Jeg vet at enkelte ønsker kortere innledning her enn det som er vanlig på en:wiki, men tror denne blir i korteste laget selv for de. Grrahnbahr (diskusjon) 2. des 2012 kl. 15:55 (CET)

Aloba (diskusjon · bidrag) er både hovedforfatter og forslagsstiller for denne artikkelen. Han har likevel ikke gjort noen arbeider på artikkelen etter at den ble nominert. Jeg vil gjerne vite om han har tenkt å jobbe med artikkelen for å bringe den nærmere de innspillene som har kommet, eller om han så på nominasjonen som en prøveballong ut fra resonnementet «går det, så går det.» Svar ønskes og loves, som det heter i visse sammenhenger. Mvh M O Haugen (diskusjon) 16. des 2012 kl. 22:47 (CET)

Jeg la inn motstemme i påvente av utbedring, evt tilbakevisning, av innvendinger i forhold til å anbefale artikkelen. Grrahnbahr (diskusjon) 16. des 2012 kl. 23:34 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den ikke oppnår godkjent status. Haakon K (diskusjon) 27. des 2012 kl. 14:29 (CET)