Viggo Kristiansen

norsk mann dømt for drap og voldtekt

Viggo Kristiansen (født 24. mai 1979 i Kristiansand) er en norsk mann som er dømt for voldtekt og drap på to jenter i Baneheia-saken i 2000. Han ble også dømt for et tidligere tilfelle av voldtekt og andre overgrep mot en mindreårig jente[6]. Etter å ha sonet 21 år i fengsel ble Kristiansen løslatt i 2021 i påvente av gjenopptakelse av saken og ny etterforskning i forbindelse med gjenopptakelsen.

Viggo Kristiansen
Født24. mai 1979[1]Rediger på Wikidata (43 år)
KristiansandRediger på Wikidata
Utdannet ved Kvadraturen videregående skoleRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Dømt forVoldtekt,[2] drap[2]
DomFengsling,[3] forvaring[4]
FengselIla fengsel og forvaringsanstalt[5]

Han ble dømt til forvaring og var innsatt fra 2000 til 2021, fra 2002 som soningsfange på Ila fengsel og forvaringsanstalt.[7][8][9] Dommen i Baneheia-saken bygget i hovedsak på Jan Helge Andersens forklaring, understøttet blant annet av Kristiansens psykologiske profil og overgrepshistorikk, samt mistenkelig atferd, DNA-spor som ifølge de sakkyndige åpnet for to gjerningsmenn uten å knytte Kristiansen sikkert til gjerningen og uoverenstemmelser i hans forklaring.[10][9]

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig i Baneheia-saken, men har innrømmet de tidligere overgrepene han er dømt for. Kristiansen har siden siden 2008 seks ganger fått avslag på gjenopptakelse av Baneheia-saken. Ved syvende forsøk bestemte Gjenopptakelseskommisjonen i februar 2021 med tre mot to stemmer at Kristiansen skal få prøvet saken ved en ny ankebehandling i lagmannsretten.[10] Uavhengig av dette innstilte Kriminalomsorgen på å forlenge dommen med fire år på grunnlag av en sakkyndigrapport som konkluderte med at Kristiansen per 2020 fortsatt skulle være farlig.[11] Viggo Kristiansen ble løslatt 1. juni 2021. Statsadvokaten trakk anmodning om å forlenge dommen med fire år og uttalte at Viggo Kristiansen ikke lenger er en fare for samfunnet. Kort etter løslatelsen ble Kristiansen ilagt besøksforbud og kontaktforbud mot de etterlatte. Baneheia-saken er under ny etterforskning hos Oslo politidistrikt, som følge av beslutningen om gjenopptakelse.[12] Som ledd i denne etterforskningen er det tatt nye DNA-prøver fra Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, samt fra de drepte jentenes fedre.

BakgrunnRediger

Kristiansen vokste opp i Kristiansand. «Han har vært en plage for omgivelsene. Han sjikanerte kvinner med tilrop og fornærmelig adferd», uttalte aktor i straffesaken, Edward Dahl.[13]

Han og Jan Helge Andersen ble beskrevet som einstøinger som heller ville omgås barn enn jevnaldrende. Med dem lekte de ofte fengsel, der Kristiansen sperret barna inne under en veranda, og kunne opptre truende. Under denne fengselsleken skal han ha forgrepet seg på en mindreårig jente ved flere anledninger, noe han senere erkjente.[13] Han har også erkjent å ha kikket på en nabokvinne gjennom vinduene til huset hennes.[13] Hans hovedinteresser er beskrevet av Jan Helge Andersen å ha vært sex og porno, og han skal ha hatt en oppblåsbar pornodukke.[13]

Kristiansen jobbet fra 1997 til 2000 som renovasjonsarbeider i Kristiansand kommune.[13] Samtidig gikk han på mekanikerlinjen ved yrkesskolen Kvadraturen skolesenter.[13] Kort tid før han ble pågrepet og siktet for Baneheia-drapene, sluttet han som renovasjonsmedarbeider og begynte å jobbe for en malermester.[13]

En kort tid var han aktiv i Heimevernsungdommen.[14]

Kristiansen gikk på mekanikerlinjen ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Før han ble pågrepet jobbet Kristiansen som søppeltømmer i Kristiansand kommune. I forvaringsanstalten har han utdannet seg til sveiser, tømmrer og anleggsgartner og blitt kirketjener.

Baneheia-sakenRediger

Utdypende artikkel: Baneheia-saken

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen forsvant etter en badetur i Baneheia 19. mai 2000. En stor etterforskning ble igangsatt, og de ble funnet voldtatt og drept ved tjernet «3. stampe» to dager senere. Dermed ble en omfattende jakt på gjerningsmennene, som varte hele sommeren 2000, innledet. Onsdag 13. september ble Viggo Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen arrestert og siktet for drapene.[trenger referanse] Kristiansen ble pågrepet mens han var på jobb.

RettssakRediger

I 2001 begynte saken mot Kristiansen i Kristiansand byrett, der han var tiltalt for voldtekt og drap på Paulsen og Sørstrønen, samt for overgrep mot to andre mindreårige barn. 1. juni 2001 ble Kristiansen dømt for voldtekt og overlagt drap på Paulsen og Sørstrønen.[9]

Den 13. februar 2002 ble han igjen dømt til samme straff for samme forhold i Agder lagmannsrett.[15]

Kristiansen anket til Høyesterett, men anken ble forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg, og dommen ble dermed rettskraftig.

Dommen la til grunn at Kristiansen tok initiativ til og var hovedmannen bak gjennomføringen av drapene på Paulsen og Sørstrønen. Ifølge dommen i lagmannsretten skal Kristiansen ha lokket jentene i Baneheia til seg, truet dem til å kle av seg, voldtatt en eller begge, drept en eller begge med kniv, kledt på dem igjen og skjult likene. Han nektet straffskyld, men ble ikke trodd. Ifølge dommen var Kristiansen «initiativtakar, pådrivar og hovudmann ved utføringa av dei forferdelege handlingane som domfellinga gjeld».[7]

Retten la hovedvekten på en detaljert forklaring fra Andersen. Retten la også vekt på Kristiansens psykologiske profil og historikk med overgrep mot barn,[9] og den rettspsykiatrisk sakkyndige Kjell Noreik uttalte at Kristiansen «er å oppfatte som farlig», har «pedofile trekk», «små eller ingen mulighet til forbedring» og at det «er en nærliggende fare for gjentagelse av voldelige handlinger og overgrep».[16] Noreik kom frem til at Kristiansen har mangelfullt utviklede sjelsevner. [17][18]

Overgrep mot andre barnRediger

Kristiansen ble dømt for overgrep, herunder voldtekt, mot en jente under ti år mens han var 15–17 år.[9][19] I byretten ble han dømt for overgrep mot en gutt under syv år. Han ble strafferettslig frifunnet av lagmannsretten som dømte ham som erstatningsansvarlig for overgrep. Lagmannsretten konkluderte med at det var sannsynlighetsovervekt for at Kristiansen hadde forgrepet seg på gutten.[9][20]

TV 2s opptak av Kristiansens reaksjon på dommenRediger

TV 2 foretok et opptak av Kristiansen rett etter domsavsigelsen, og viste det i sine nyhetssendinger samme kveld klokken 18.30 og 21, til tross for domstollovens forbud mot å fotografere i rettssalen samt å offentliggjøre opptaket. Opptaket viser Kristiansen på vei ut av rettslokalet.[21] Nyhetssendingene inneholdt også et intervju med hans forsvarer Tore H. Pettersen, som blant annet uttalte at Kristiansen «var skuffet, det var rimelig tydelig på hans kroppsspråk».[22]

Sjefredaktør Kåre Valebrokk, som hadde godkjent at opptaket skulle sendes,[23] ble ilagt et forelegg på 25 000 kroner av politiet i Agder. TV 2 ble ikke ilagt foretaksstraff og heller ikke fotografen bak filmopptaket ble straffeforfulgt. Valebrokk vedtok ikke forelegget, og saken ble deretter sendt til Bergen tingrett hvor han ble frifunnet. Saken ble deretter anket direkte til Høyesterett, som under dissens 3-2 forkastet anken under henvisning til EMKs artikkel 10 om ytringsfrihet (Rt. 2003 s. 593).[24]

SoningRediger

Viggo Kristiansen sonet i Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han har utdannet seg til sveiser i fengselet og var «ganggutt» på avdelingen. Han var også kirketjener.

Han satt i fengsel siden han ble pågrepet 13. september 2000 og sonet fra 2002 som forvaringsfange på Ila fengsel og forvaringsanstalt. I 2009 ble han i Asker og Bærum tingrett dømt for drapstrusler mot en fengselsbetjent.[25]

Forvaringsdom innebærer at Kristiansen kunne holdes i fengsel på livstid, dersom dommerne ved vurdering hvert femte år etter soning kom frem til at han fortsatt var farlig.[16]

Dom for drapstrusler i 2009Rediger

I 2008 ble Viggo Kristiansen anmeldt for drapstrusler mot en fengselsbetjent som var utplassert på Ila som aspirant. Kristiansen skal ha kalt betjenten for en «sadistisk psykopatjævel» og truet ham med: «Vent til jeg kommer ut, hadde dette vært utenfor hadde de ikke funnet deg. Jeg skal gjøre dette året til et helvete for deg». I rettssaken som kom opp i Asker og Bærum tingrett i januar 2009 erkjente Kristiansen å ha sagt det han var tiltalt for, men mente det var sagt i en «humoristisk og sarkastisk tone» og bare var «frisk språkbruk». Han erkjente ikke straffskyld.

Kristiansen ble dømt for truslene i tingretten, men siden han allerede sonet en forvaringsstraff på 21 år, fikk han ikke ekstra straff, men straffeutmålingsutsettelse med en prøvetid på to år. Dommen vil likevel kunne føre til at han nektes permisjon fra fengselet og ha betydning ved vurderingen av mulig fremtidig løslatelse .[25]

Begjæring om løslatelse avslått.Rediger

I 2010 uttalte Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt at Kristiansen krevde å bli løslatt på prøve etter utløpet av minstetiden på ti år.[26] I 2014 hadde han endret mening og uttalte at han ikke ville søke om prøveløslatelse, og at han foretrakk å sitte i fengsel i 20 eller 30 år til fremfor å sende en slik søknad.[27] I 2021, etter vedtak i gjenopptakelseskommisjonen, begjærte han seg løslatt siden gjenopptakelseskommisjonen hadde vurdert skyldspørsmålet som så tvilsomt at en ny rettssak måtte finne sted.[28] Få dager senere fikk han avslag på sin begjæring om løslatelse.[29] Kristiansen klaget på avslaget. I et brev til Borgarting lagmannsrett i mars 2021 fastholdt Oslo statsadvokatembeter at Kristiansen ikke bør løslates og at han fortsatt er farlig.[30] I april 2021 besluttet Borgarting lagmannsrett at Kristiansen ikke skal løslates. Kristiansens advokat varslet at lagmannsrettens avgjørelse vil bli anket til Høyesterett.[31]

Innstilling om forlengelse av forvaring fra 2021Rediger

I februar 2021 ble det kjent at Kriminalomsorgen innstilte på å forlenge Kristiansens straff med fire år utover tidsrammen på 21 år. Innstillingen bygget på en sakkyndig rapport fra desember 2020, der de sakkyndige konkluderte med at Kristiansen fortsatt er farlig. De sakkyndige mente Kristiansen har vist liten samarbeidsvilje under soningen, ikke deltatt i et egnet behandlingsopplegg i regi av fengselet og oppført seg truende, og at gjentagelsesfaren for alvorlige kriminelle handlinger ble vurdert som reell og kvalifisert.[11]

En sakkyndig psykolograpport godkjent av Det rettsmedisinske kommisjon i 2021 konkluderer med at det er «en nærliggende fare for at Kristiansen på nytt vil begå forvaringskvalifiserende lovbrudd» og at han har blitt mer farlig siden han startet soningen. Rapporten peker på at Kristiansen er dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot flere barn over en periode på flere år, og konkluderer med at Kristiansen har vist en seksuell preferanse for små jenter.[32]

Prøveløslatelse og besøksforbudRediger

Kristiansen ble etter anke til Høyesterett løslatt på prøve 1. juni 2021, nesten 11 år etter utløpet av minstetiden på 10 år og kort før han hadde sonet hele tidsrammen på 21 år. Som domfelt som er prøveløslatt er han underlagt restriksjoner, og han ble 2. juni 2021 ilagt besøksforbud og kontaktforbud mot de etterlatte etter jentene han er dømt for å ha voldtatt og drept.[33] De pårørende bad også om politibeskyttelse mot Kristiansen når han skal oppholde seg i nærmiljøet i Kristiansand mens han er prøveløslatt.[34]

GjenopptakelseRediger

Kristiansen begjærte den delen av straffesaken sin som gjaldt Baneheia-drapene gjenopptatt i alt fem ganger og påklaget i tillegg to av kommisjonens vedtak.[35][36]

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig i drapene og voldtektene i Baneheia, men har innrømmet voldtektene og overgrepene som han også ble dømt for.[9]

I et åpent brev fra 27. februar 2002, trykket i flere norske aviser, hevdet Viggo Kristiansens familie at han «ble forhåndsdømt i Baneheia-saken» og videre at «han er uskyldig og vi skal støtte ham». Brevet var undertegnet av hans foreldre og to brødre.[37]

I 2008 gjorde Kristiansen og hans familie fremstøt for å få gjenopptatt saken, og Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt leverte 5. september det året en begjæring om gjenopptagelse til Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker. Samtidig ønsket Viggo Kristiansen å delta på en journalistkonferanse i Kristiansand, for å konfrontere journalistene og argumentere for sin uskyld, men fikk ikke permisjon fra fengselet. Han stilte i stedet til intervjuer i flere aviser, bl.a. i Dagbladet og VG. I intervjuene sammenlignet han seg med Fritz Moen, og beskrev sin egen rettssak som absurd.[38] Videre sa Kristiansen at han heller vil sitte resten av livet i fengsel enn å tilstå for å oppnå kortere straff.

Hans far, Svein Kristiansen, og flere andre familiemedlemmer, blant andre onkel, tante og fetter, stilte opp til intervjuer i pressen,[39] der de gav Viggo Kristiansen «familiens fulle støtte» og beskrev saken som «en farse».[39] De gjentok at de er fullt overbevist om at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Kristiansens fetter deltok i et panel på journalistkonferansen som Kristiansen hadde ønsket å delta på. Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt og Kristiansens far, onkel og tante deltok på konferansen.[40] Ettersom Kristiansens familie mener at Kristiansens mor gir Viggo Kristiansen alibi, reagerte faren sterkt på at Andersen, den eneste drapsmannen som hadde etterlatt tekniske beviser, kunne bli gitt større troverdighet enn Kristiansens mor i norsk rettsvesen.

Den 15. juni 2010 avgjorde gjenopptakelseskommisjonen å ikke gjenoppta saken med begrunnelsen at det ikke hadde framkommet bevis som var egnet til frifinnelse.[41]

16. desember 2014 avviste gjenopptakelseskommisjonen for fjerde gang Kristiansens begjæring om å få saken gjenopptatt, som var sjette gang en gjenopptakelsesbegjæring ble behandlet medregnet to klager over avslagene.[35]

I juli 2016 sendte Kristiansen gjennom sin advokat Arvid Sjødin sin femte begjæring om gjenopptagelse. Begjæringen vedla en rapport laget av sivilingeniør Harald Sivertsen som hevder å utelukke at Kristiansens mobiltelefon var på åstedet. Begjæringen hevdet også at retten ikke forstod hva de sakkyndige uttalte. Begjæringen tok også opp spørsmålet om DNA-beviset på nytt.[42]

De fire foreldrene til Lena og Stine Sofie kritiserte i 2020 Kristiansens støttespillere og mediedekningen av kampanjen for gjenopptagelse for en ensidig fremstilling basert på utelatelser av de bevisene som taler for at Kristiansen er skyldig.[43] Også tidligere kriminalsjef i Agder Arne Pedersen mente samme år at ensidige medieoppslag skaper forvirring om domstolenes bevisvurderinger, og at Kristiansen ikke har presentert noe nytt som gir grunnlag for å så tvil om dommen.[44]

Ny behandling i 2021Rediger

Gjenopptagelseskommisjonen besluttet 18. februar 2021 med tre mot to stemmer at saken skal gjenopptas. Det var Kristiansens femte gjenopptakelsesbegjæring og syvende gang en gjenopptakelsesbegjæring ble behandlet, medregnet to klager over tidligere avslag.

Avgjørelsen fra kommisjonen uttalte at «den samlede kommisjon har [...] en felles oppfatning av at det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig». Flertallet i kommisjonen uttalte som sitt synspunkt at «selv om det samlet sett foreligger en rekke forhold som taler for at Viggo Kristiansen er skyldig, foreligger det etter flertallets vurdering samlet sett en rimelig mulighet for at han ville ha blitt frifunnet». Mindretallet, herunder kommisjonsleder Siv Hallgren, uttalte at det «ikke [er] fremkommet noe avgjørende nytt knyttet til Andersens forklaring som svekker bevisbildet mot Kristiansen. De mente det var tilstrekkelig sannsynliggjort at retten har vært klar over svakhetene i Andersens forklaringer». Mindretallet la blant annet stor vekt på Kristiansens «psykologisk[e] profil og forhistorie med seksuelle overgrep mot barn» og at han løy om å ikke ha vært i Baneheia i avhør, forhold som hele kommisjonen sluttet seg til som momenter som talte i retning av at Kristiansen er skyldig. De la også vekt på at Andersen hadde forklart seg riktig om Kristiansens overgrep i de andre overgrepssakene.[9][45][46]

Statsadvokatene i Agder skrev i en pressemelding at «avgjørelsen fra kommisjonen innebærer ikke at Agder lagmannsretts dom av 25. februar 2002 er opphevet, men at Kristiansen nå har krav på fornyet ankebehandling. Kristiansen er fremdeles under soning etter Agder lagmannsretts dom, og avgjørelsen til kommisjonen innebærer ikke at statsadvokaten per nå vil begjære ham løslatt».[47] Ved beslutning om gjenåpning vil saken gjennomføres ved en annen lagmannsrett og Høyesteretts ankeutvalg vil avgjøre hvilken lagmannsrett som skal behandle saken på nytt.[48]

Bistandsadvokat for ofrenes familier, Håkon Brækhus, uttalte at «flertallet mener det er noe nytt omkring dette DNA-beviset. Jeg har derimot ikke kunnet se at det er mye nytt. Det gjør heller ikke mindretallet». Han kritiserte Kristiansens mange gjenopptakelsesbegjæringer og sa at Kristiansen ikke har gitt de pårørende fred siden domfellelsen.[49] De pårørende kritiserte at «Viggo og hans støttespillere er gitt en mikrofon som har skapt et [...] ubalansert bilde i media».[50]

ReferanserRediger

 1. ^ Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, «Sak nr.: 2020/82», utgitt 18. februar 2021[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ a b https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xRRVdX/viggo-kristiansen-skyldig.
 3. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/viggo-er-skuffet/65786490.
 4. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/kristiansen-er-a-oppfatte-som-farlig/65784572.
 5. ^ https://www.nrk.no/sorlandet/viggo-kristiansen-krever-a-bli-loslatt-1.15385075.
 6. ^ Holmboe, Av Morten; kl. 11:57, Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen16 juni 2021 (16. juni 2021). «Morten Holmboe om Løslatelsen i Baneheia-saken – og veien videre». Juridika (norsk). Besøkt 20. juli 2022. 
 7. ^ a b Banehei-dommen (RG-2002-751) - full tekst
 8. ^ Fjeld, Audun Hageskal, Johannes (18. februar 2021). «Viggo Kristiansen får ny sjanse». dagbladet.no (norsk). Besøkt 18. februar 2021. «Viggo Kristiansens begjæring om gjenopptakelse av Baneheia-saken har fått medhold fra Gjenopptakelseskommisjonen. Det melder bekrefter Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, i en pressemelding.» 
 9. ^ a b c d e f g h «Avgjørelse i sak 2020/82 (Baneheia-saken)» (PDF). Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. 18. februar 2021. Besøkt 21. februar 2021. 
 10. ^ a b Heggheim, Sander (22. februar 2021). «Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå». NRK. Besøkt 22. februar 2021. 
 11. ^ a b Vil forlenge forvaringen for Viggo Kristiansen, NRK, 5. februar 2021
 12. ^ Kjendlie, Espen (2. juni 2021). «Viggo Kristiansen skal avgi ny DNA-prøve – vil samarbeide med politiet». NRK. Besøkt 3. juni 2021. 
 13. ^ a b c d e f g E. Pedersen, K. Grøntoft (26. april 2001). «Viggo Kristiansens rystende livshistorie». Dagbladet. Besøkt 18. februar 2021. 
 14. ^ «NRK.no - Baneheiasaken». www.nrk.no. Besøkt 18. februar 2021. 
 15. ^ «Viggo Kristiansen skyldig». www.vg.no. 25. februar 2003. Besøkt 18. februar 2021. 
 16. ^ a b «Kristiansen er å oppfatte som farlig». dagbladet.no (norsk). 6. februar 2002. Besøkt 18. februar 2021. 
 17. ^ Grøntoft, Kristin (8. mai 2001). «Barnedraps-tiltalte har lav IQ». dagbladet.no (norsk). Besøkt 18. februar 2021. 
 18. ^ http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=6260760
 19. ^ Pedersen, Eivind (25. oktober 2000). «Kristiansen (21) tilstår sexmisbruk av sjuåring». dagbladet.no. Besøkt 5. juni 2021. 
 20. ^ Vil forlenge forvaringen for Viggo Kristiansen, NRK
 21. ^ https://www.tv2.no/a/3553835
 22. ^ O.C Tronstad, G, Rognmo og K. Grøntoft (13. februar 2002). «Viggo er skuffet». dagbladet.no. Besøkt 18. februar 2021. 
 23. ^ https://www.nrk.no/norge/bor-frikjennes_-sier-lyng-1.522314
 24. ^ «TV 2 frikjent for Viggo-bildene». Journalisten. 13. mai 2003. Arkivert fra originalen 21. juli 2021. Besøkt 21. juli 2021. 
 25. ^ a b Viggo Kristiansen dømt for drapstrusler, Dagbladet
 26. ^ «Vil løslate drapsdømte Viggo Kristiansen». TV 2. Arkivert fra originalen 11. mars 2016. Besøkt 22. februar 2021. 
 27. ^ NTB (14. november 2014). «Viggo Kristiansen vil ikke prøveløslates». fvn.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 28. ^ K. Fossheim, M. Braaten, S. Joner, A. M. Hodne (21. februar 2021). «Viggo Kristiansen (41) krever å bli løslatt». TV 2. Besøkt 22. februar 2021. 
 29. ^ Løslates ikke, Dagbladet
 30. ^ Statsadvokaten i Oslo: Feil å løslate Viggo Kristiansen
 31. ^ «Uenighet i lagmannsretten: Derfor vil ikke flertallet løslate Kristiansen». www.vg.no. 29. april 2021. Besøkt 30. april 2021. 
 32. ^ Ny rapport stempler Kristiansen som farlig, NRK, 17. mars 2021
 33. ^ Viggo Kristiansen har fått besøksforbud
 34. ^ Pårørende ber om politibeskyttelse
 35. ^ a b Avvist for sjette gang
 36. ^ Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse 18. februar 2021, side 9.
 37. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 30. september 2007. Besøkt 21. april 2006. 
 38. ^ «Viggo Kristiansen- Jeg er Norges mest forhatte». www.vg.no. 6. september 2008. Besøkt 24. mars 2020. «- Det har jeg tenkt over. Jeg har ikke gjort det jeg er dømt for. Hadde jeg begått drapene, ville jeg tilstått. Uskyldig soner jeg heller resten av livet enn å innrømme noe for bare å slippe ut før, mener Kristiansen.» 
 39. ^ a b Pedersen, Eivind (7. september 2008). «- Jeg tror at gutten er uskyldig». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 24. mars 2020. «Etter min mening har både politiet og pressens arbeid med saken vært en farse, hevder Bergstøl.» 
 40. ^ http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article610049.ece[død lenke]
 41. ^ Ny begjæring om gjenåpning fra Viggo Kristiansen tas ikke til følge, Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker
 42. ^ Rustad, Per Asle (5. juli 2016). «Baneheia-dømt krever gjenopptagelse. Sår tvil om mobilbevis». dagbladet.no (norsk). Besøkt 18. februar 2021. 
 43. ^ «Baneheia-saken: – Nok er nok». NRK (norsk). Besøkt 22. februar 2021. 
 44. ^ «Baneheiadrapene: Ensidige medieoppslag skaper forvirring om domstolenes bevisvurderinger, NRK
 45. ^ «Uenighet om gjenopptagelse i Baneheia-saken: Her står spliden». www.vg.no. 21. februar 2021. Besøkt 21. februar 2021. 
 46. ^ C. Quist, H. H. Røset, Å. H. Sandnes & M. S. Hopperstad (19. februar 2021). «Viggo Kristiansens sak gjenopptas: Uenighet i kommisjonen». www.vg.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 47. ^ NTB, (NTB) (18. februar 2021). «Agder statsadvokatembeter vil ikke begjære Viggo Kristiansen løslatt». itromso.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 48. ^ «Baneheia-saken gjenopptas: Dette skjer nå». www.vg.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 49. ^ M. L. Five & A. S. M. Åsgard (20. februar 2021). «- Det har vært lite fred å få». TV 2. Besøkt 22. februar 2021. 
 50. ^ Ønsker ny rettssak for døtrene som ble drept i Baneheia, NRK