Magnus Matningsdal

norsk høyesterettsdommer
Magnus Matningsdal
Født29. september 1951 (68 år)
Beskjeftigelse Dommer, professor
Nasjonalitet Norge

Magnus Arvid Matningsdal (født 29. september 1951 i i Rogaland) er dommer i Norges Høyesterett.

Han ble uteksaminert cand.jur. fra Det juridiske fakultet i Bergen høsten 1976. Han ble lic. jur. i 1982 på avhandlingen Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse og dr.juris i 1986 på avhandlingen Inndragning.

Han var professor ved Universitetet i Bergen fra 1987 til 1989 og deretter professor II frem til 1997. Han var dommer ved Jæren sorenskriverembete fra 1989 til 1996 og førstelagmann i Gulating lagmannsrett fra 1996 til 1997. Ved fakultetet i Bergen har han innehatt flere verv, og han driver i dag undervisning i strafferett og straffeprosess.

Matningsdal tiltrådte som dommer i Høyesterett 11. august 1997, og tok første dissens allerede få dager senere. Siden den tid har han fremstått som en av de strengeste dommerne i Høyesterett i straffeutmålingssaker.[1]

ForfatterskapRediger

Han har også et betydelig forfatterskap, hovedsakelig innen strafferett og straffeprosess. Blant disse er en videreføring av Johs. Andenæs' standardverk innen strafferett, Alminnelig strafferett (sammen med Georg Fredrik Rieber-Mohn). Han er også medredaktør og bidragsyter til Straffelovkommentaren, et trebindsverk med omfattende kommentarer til samtlige bestemmelser i straffeloven.

Som medlem av Straffelovkommisjonen (som har utbarbeidet forslag til ny straffelov) var han med på å legge frem utredningene NOU 1989:11 Straffansvar for foretak og NOU 1992:23 Ny straffelov – alminnelige bestemmelser. Han var også medlem av Inndragningsutvalget som la frem utredningen NOU 1996:21 Mer effektiv inndragning av vinning.[2][3]

Fritz Moen-sakenRediger

Privatetterforsker Tore Sandberg anmeldte de tre høyesterettsdommerne Matningsdal, Karin Maria Bruzelius og Eilert Stang Lund i 2006. Sandberg anmeldte dommerne for å få vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten da de vurderte gjenopptakelsesbegjæringen av sakene mot Fritz Moen. En enstemmig kontrollkomité på Stortinget bestemte den 5. februar 2008 å åpne sak for å vurdere om de tre høyesterettsdommerne skulle stilles for riksrett i etterkant av justismordet.[4] Den 8. mai samme år besluttet et flertall i komiteen at det ikke var grunnlag for å gå til riksrettssak.[5]

BibliografiRediger

 • Engstrøm, Bjørn E. (red.) mfl., Vegtrafikkloven og trafikkreglene. Kommentarutgave, 6. utg. Universitetsforlaget 2019.
 • Matningsdal, Magnus, Straffeloven. De straffbare handlingene, kommentarutgave. Universitetsforlaget 2017.
 • Bergby, Gunnar, mfl., Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei, Universitetsforlaget 2016.
 • Matningsdal, Magnus, Norsk spesiell strafferett, 2. utg. Fagbokforlaget 2016.
 • Matningsdal, Magnus, Straffeloven. Alminnelige bestemmelser. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2015.
 • Magnus Matningsdal Nytt i ny straffelov Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215023939
 • Engstrøm, Bjørn Edvard (red.) mfl., Vegtrafikkloven og trafikkreglene. Kommentarutgave, 5.utg. Universitetsforlaget 2012.
 • Matningsdal, Magnus, Siktedes rett til å eksaminere vitner, Fagbokforlaget 2008.
 • Matningsdal, Magnus og Anders Bratholm (red.), Straffeloven med kommentarer, del 1: Almindelige bestemmelser, 2. utg. Universitetsforlaget 2003.
 • Matningsdal, Magnus (red.) og Anders Bratholm (red.), Straffeloven med kommentarer, del 3: Forseelser, Universitetsforlaget 1998.
 • Matningsdal, Magnus (red.) og Anders Bratholm (red.), Straffeloven med kommentarer, del 2: Forbrydelser, Universitetsforlaget 1997.
 • Matningsdag, Magnus, To-instansreformen, Universitetsforlaget 1996.
 • Matningsdal, Magnus og Anders Bratholm, Straffeloven med kommentarer, Del 1: Almindelige bestemmelser, Universitetsforlaget 1991.
 • Matningsdal, Magnus, Inndragning, Universitetsforlaget 1987.
 • Matningsdal, Magnus, Ny foreldelseslov, Universitetsforlaget 1982.
 • Matningsdal, Magnus, Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse: vilkårene for straff, Universitetsforlaget 1981.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger