Besøksforbud

forbud mot å besøke, kontakte, forfølge eller på annen måte oppsøke et individ

Besøksforbud brukes for å forebygge vold og trusler. Dette skjer ved å nekte en person å oppholde seg nær eller kontakte en annen person. Reglene om besøksforbud finner du i straffeprosessloven kap 17a (lovdata.no). forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person.[1]