Åpne hovedmenyen

Fylkeslege (tidligere amtsfysikus) er den øverste offentlige lege i et fylke i Norge. Stillingen innbefatter rådgivningsfunksjon for fylkesmannen og fylkets øvrige myndigheter i spørsmål som gjelder helsestell og funksjonen er nærmeste overordnede for de øvrige offentlige leger i det aktuelle fylket.