Kommunelege

Kommunelege (stillingstittelen kommuneoverlege benyttes også) er en lege ansatt i en norsk kommune i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunelegene har overtatt mange av de tidligere distriktslegenes oppgaver, blant annet skolelegearbeid og helsestasjonvirksomhet. Loven fastsetter at kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Den enkelte kommune organiserer selv sin helsetjeneste. Enkelte kommuner har flere kommuneleger, og mange steder er kommunelegearbeidet en deltidsstilling, gjerne i kombinasjon med privat virksomhet som fastlege.

Den historiske forløperen til kommunelegen var stadslege, tidligere betegnelse for offentlig lege i bykommune, og distriktslege i landkommunene. Disse titlene falt bort i 1984 da stillingene ble kommunale.

Se ogsåRediger

KilderRediger