Asker og Bærum tingrett

Asker og Bærum tingrett var en førsteinstansdomstol i Borgarting lagdømme. Domstolen hadde kontorsted i Sandvika i Bærum, og rettskretsen omfatta kommunene Asker og Bærum. Domstolen var blant de største i landet.

Asker og Bærum tingrett blei 26. april 2021 slått sammen med Ringerike tingrett. Den nye tingretten bærer navnet Ringerike, Asker og Bærum tingrett og har rettssteder i Sandvika og Hønefoss.[1][2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger