Kirketjeneren er ansatt i en menighet i et kirkesamfunn og har hovedansvaret for kirkebygningen.

Kirkelig fellesråd i den gjeldende kommunen tilsetter kirketjenerne som lønnes ved kommunale tilskudd. Medlemskap i Den norske kirke er en forutsetning for å jobbe som kirketjener.

Om jobben

rediger

En kirketjener er ansatt i Den norske kirke for å ta seg av kirkebygget. Kirketjenerne har en slags vaktmesterfunksjon, og driver med renhold, rydding, reparasjoner og omvisninger for turister og andre som vil lære mer om kirkebygget. Kirketjenerne er også til stede under gudstjenester, hvor de for eksempel henger opp salmenummer og ordner alterbordet. Kirketjeneren er også til stede når kirken holder vielser og begravelser.

Vanlige arbeidsoppgaver

rediger
  • Stelle og vedlikeholde kirkebygget og området rundt kirken.
  • Gi omvisninger.
  • Sørge for at lys og annet utstyr er i orden.
  • Varme opp kirken.
  • Sørge for at utstyr som skal brukes til ulike seremonier, vielser, dåp og begravelser er på plass.
  • Ringer med kirkeklokkene før gudstjenester, vielser og begravelser
  • Slår 3 × 3 bedeslag med en av kirkens klokker etter velsignelsen som avslutter gudstjenester, begravelser og vielser.
  • Klemter med en av kirkens klokker når begravelsesfølget går fra kirken og til graven.

Utdanning

rediger

Det kreves ingen formell utdanning for å bli kirketjener, men det kan likevel være en fordel å ha en fagutdanning. Noen kirketjenere har vaktmesterskole eller Kirketjenerskolen. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon står bak Kirketjenerskolen, et tilbud organisert som fjernundervisning.

Eksterne lenker

rediger