Liste over Den norske Nobelkomites medlemmer

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert fra Nobelkomiteens medlemmer)
Berit Reiss-Andersen er leder for Den Norske Nobelkomité fra 2017.

Liste over Den Norske Nobelkomites medlemmer viser alle medlemmer og varamedlemmer av Den Norske Nobelkomite. Medlemmene velges av Stortinget for en seksårsperiode. Den norske Nobelkomite består av fem personer som har til oppgave å utpeke vinneren av Nobels fredspris. Medlemmene velges med en fordeling mellom stortingspartiene som tilsvarer partienes styrkeforhold i Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder. De fleste av komiteens medlemmer har bakgrunn fra Stortinget, eller fra annet arbeid i politisk virksomhet.

MedlemskapRediger

Alfred Nobels testamente tillegger Stortinget å oppnevne en komité som skal dele ut Nobels fredspris. Til Den Norske Nobelkomite, ofte kalt Nobelkomiteen, skal Stortinget velge fem medlemmer med funksjonstid på seks år. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.[1]

Fra 1897 til 2015 har 56 personer vært medlemmer av komiteen, ti av dem kvinner. Første kvinne i komiteen var Aase Lionæs 1949–1978. Deretter har Else Germeten (1979–1984), Gidske Anderson (1982–1993), Hanna Kvanmo (1991–2002), Sissel Rønbeck (1994–oktober 1996 og oktober 1997–2011), Esther Kostøl (januar–oktober 1997 for statsråd Sissel Rønbeck), Inger-Marie Ytterhorn (2000–2017), Kaci Kullmann Five (2003–2017) Ågot Valle (2009–2014, varamedlem Gunnar Stålsett møtte i hennes sykepermisjon i perioden 2012-2014), Berit Reiss-Andersen (2012–2023) og Anne Enger (2017–2020) også vært kvinnelige medlemmer av komiteen.

Stortinget påtok seg den 26. april 1897 det verv som var blitt gitt av Alfred Nobel i hans testament av 27. november 1895; å velge fem personer som skal utdele en årlig belønning «til den som har virket mest eller best for fremme av broderskap mellom folkene (folkenes förbrödrande) og for avskaffelse eller forminskelse av stående hærer, samt for opprettelse og utbredelse av fredskongresser.»

Den 5. august 1897 besluttet Stortinget at «Efter indstilling af valgkomiteen vælges de 5 personer, der har at overtage prisuddelingen av sidste storting i hver valgperiode. Valget gjælder for 6 aar. Efter 3 aar aftræder efter lodtrækning 2 af de valgte og senere hvert tredje aar vekselvis 3 og 2. Desuden vælges hvert tredje aar 3 suppleanter. De aftrædende kan gjenvælges.»

Den første komité ble valgt av Stortinget den 7. august 1897. Grunnreglene til Nobelstiftelsen ble godkjent av kong Oscar II den 29. juni 1900. Den norske Nobelkomite konstituerte seg den 12. september 1900 og valgte Bernhard Getz til formann. Bernhard Getz døde 1. november 1901. Jørgen Løvland overtok som formann. Den 29. november 1901 endret Den norske Nobelkomite navnet til Det norske Stortings Nobelkomite. Dette ble gjort uten at Stortinget formelt godkjente navnebruken. Fra 1. januar 1977 ble navnet endret til det opprinnelige Den Norske Nobelkomite.

Medlemmene velges av Stortinget for en seks-årsperiode og tre varamedlemmer velges for en treårsperiode, med mulighet for gjenvalg. Nobelkomiteens fem medlemmer velger selv årlig hvem som skal være komiteens leder og nestleder.

Tidligere kunne regjeringsmedlemmer også være medlemmer av komiteen. I periodene 1898–1902, 1907–1908, 1925–1926, 1928–1931 og 1933–1935 var den sittende statsminister også medlem av komiteen. Stortinget bestemte 24. juni 1937 at regjeringsmedlemmer ikke kan være medlem av Nobelkomiteen. Fra 1978 ble det praksis at stortingsrepresentanter ikke velges inn i komiteen. I desember 1984 ble likevel visepresident i Stortinget Odvar Nordli valgt som medlem. Nordli gikk året etter ut av Stortinget, men han møtte i komiteen i representanttiden. De valgte trenger ikke være norske statsborgere, men til dags dato har alle vært det.

I den sittende Nobelkomiteen for perioden 2018–2020 sitter tre medlemmer som verken har vært stortingsrepresentanter eller medlemmer av regjeringen: Berit Reiss-Andersen, Henrik Syse og Asle Toje. Thorbjørn Jagland er tidligere statsminister og Anne Enger er tidligere statsråd.

Den Norske Nobelkomite/Det Norske Stortings Nobelkomite 1897–1909Rediger

 
Møtet i Det Norske Stortings Nobelkomite, torsdag 30. november 1905. Fra venstre: Bjørnstjerne Bjørnson, medlem. John Lund, viseformann. Hans Horst, medlem. Jørgen Løvland, formann. Christian Lange, sekretær og Carl Berner, medlem.

Den norske Nobelkomite 1897Rediger

Varamedlemmer 1897–1900

Den norske Nobelkomite 1898Rediger

Varamedlemmer 1897–1900

Den norske Nobelkomite 1899Rediger

Varamedlemmer 1897–1900

Noter

 
Bernhard Getz var Norges første riksadvokat. Han var komiteens første formann 12. september 1900 og frem til sin død 1. november 1901. Medlem 1897-1901.

Den norske Nobelkomite 1900Rediger

Varamedlemmer 1900–1903

Den norske Nobelkomite 1901Rediger

Varamedlemmer 1900–1903

Sekretær: Christian Lous Lange (32 år).

Noter


Det Norske Stortings Nobelkomite 1902Rediger

Varamedlemmer 1900–1903

Sekretær: Christian Lous Lange (33 år).

Det Norske Stortings Nobelkomite 1903Rediger

Varamedlemmer 1900–1903

Sekretær: Christian Lous Lange (34 år).

Det Norske Stortings Nobelkomite 1904Rediger

Varamedlemmer 1904–1906

Sekretær: Christian Lous Lange (35 år), Det norske Nobelinstitutt

Noter

Nikolaus Gjelsvik var fungerende medlem.

Det Norske Stortings Nobelkomite 1905Rediger

Varamedlemmer 1904–1906

Sekretær: Christian Lous Lange (36 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1906Rediger

Varamedlemmer 1904–1906

Sekretær: Christian Lous Lange (37 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1907Rediger

Varamedlemmer 1907–1909

Sekretær: Christian Lous Lange (38), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1908Rediger

Varamedlemmer 1907–1909

Sekretær: Christian Lous Lange (39), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1909Rediger

Varamedlemmer 1907–1909

Sekretær: Christian Lous Lange (32), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1910–1919Rediger

Det norske Stortings Nobelkomite 1910Rediger

Varamedlemmer 1910–1912

Sekretær: Ragnvald Moe (37 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1911Rediger

Varamedlemmer 1910–1912

Sekretær: Ragnvald Moe (38 år), Det norske Nobelinstitutt

Det Norske Stortings Nobelkomite 1912Rediger

Varamedlemmer 1910–1912

Sekretær: Ragnvald Moe (39 år), Det norske Nobelinstitutt.

Noter

Det Norske Stortings Nobelkomite 1913Rediger

Varamedlemmer 1913–1915

Sekretær: Ragnvald Moe (40), Det norske Nobelinstitutt.

Noter

Det Norske Stortings Nobelkomite 1914Rediger

Varamedlemmer 1913–1915

Sekretær: Ragnvald Moe (41), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1915Rediger

Varamedlemmer 1913–1915

Sekretær: Ragnvald Moe (42), Det Norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1916Rediger

Varamedlemmer 1916–1918

Sekretær: Ragnvald Moe (43), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1917Rediger

Varamedlemmer 1916–1918

Sekretær: Ragnvald Moe (44 år), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1918Rediger

Varamedlemmer 1916–1918

Sekretær: Ragnvald Moe (45), Det norske Nobelinstitutt.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1919Rediger

Varamedlemmer 1919–1921

Sekretær: Ragnvald Moe (46), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1920–1929Rediger

Det norske Stortings Nobelkomite 1920Rediger

Varamedlemmer 1919–1921

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (47) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1921Rediger

Varamedlemmer 1919–1921

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (48) Det norske Nobelinstitutt.

 
Wollert Konow var statsminister 1910–12. Medlem av komiteen fra 21. august 1922 og til sin død 15. mars 1924. Varamedlem 1913-1922.

Det norske Stortings Nobelkomite 1922Rediger

Varamedlemmer 1922–1924

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (49) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1923Rediger

Varamedlemmer 1922–1924

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (50) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1924Rediger

Varamedlemmer 1922–1924

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (51), Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1925Rediger

Varamedlemmer 1925–1927

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (52) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1926Rediger

Varamedlemmer 1925–1927

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (53) Det Norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1927Rediger

Varamedlemmer 1925–1927

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (54) Det norske Nobelinstitutt.

Det norske Stortings Nobelkomite 1928Rediger

Varamedlemmer 1928–1930

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (55), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Stillingen som direktør ble realisert fra 1928.

Det norske Stortings Nobelkomite 1929Rediger

Varamedlemmer 1928–1930

Sekretær (ansatt): Ragnvald Moe (56), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1930–1939Rediger

Det norske Stortings Nobelkomite 1930Rediger

Varamedlemmer 1928–1930

Sekretær: Ragnvald Moe (57 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1931Rediger

Varamedlemmer 1931–1933

Sekretær: Ragnvald Moe (58 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1932Rediger

Varamedlemmer 1931–1933

Sekretær: Ragnvald Moe (59 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1933Rediger

Varamedlemmer 1931–1933

Sekretær: Ragnvald Moe (60 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1934Rediger

Varamedlemmer 1934–1936

Sekretær: Ragnvald Moe (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1935Rediger

Varamedlemmer 1934–1936

Sekretær: Ragnvald Moe (62 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1936Rediger

Varamedlemmer 1934–1936

Sekretær: Ragnvald Moe (63 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

beslutningen om Nobels fredspris for 1935 og 1936 skulle vedtas. Varamedlemmene Axel Thallaug og Martin Tranmæl møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1937Rediger

Varamedlemmer 1937–1939

Sekretær: Ragnvald Moe (64 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Stortinget besluttet 24. juni 1937; at medlemmer av Norges regjering ikke kan ha sete i Nobelkomiteen.

Det norske Stortings Nobelkomite 1938Rediger

Varamedlemmer 1937–1939

Sekretær: Ragnvald Moe (65 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1939Rediger

Varamedlemmer 1937–1939

Sekretær: Ragnvald Moe (66 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1940–1949Rediger

Det norske Stortings Nobelkomite 1940Rediger

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 1940–1942

Sekretær: Ragnvald Moe (67 år), Nobelinstituttets direktør.

 
Gunnar Jahn var formann for komiteen 15. november 1941–31. januar 1943 og 5. november 1945–31. desember 1966. Viseformann 1940-1941. Medlem 1937-1943 og 1945-1966.

Det norske Stortings Nobelkomite 1941Rediger

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 1940–1942

Sekretær: Ragnvald Moe (68 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1942Rediger

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Varamedlemmer 1940–1942

Sekretær: Ragnvald Moe (69 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1943Rediger

Sekretær: Ragnvald Moe (70 år), Nobelinstituttets direktør.

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Det norske Stortings Nobelkomite 1944Rediger

Følgende medlemmer rømte Norge etter den norske kapitulasjonen i 1940:

Noter

  • Nobelkomiteen var ikke i drift igjen før valg av nye medlemmer og varamedlemmer ble utført av Stortinget, den 25. juni 1945.
 
C.J. Hambro komiteens formann 30. juni 1945–5. november 1945 og viseformann frem til 1949. Medlem 1940–1963.

Det norske Stortings Nobelkomite 1945Rediger

Jahn var statsråd i perioden 25. juni 1945 – 5. november 1945. Varamedlem Christian S. Oftedal, møtte som medlem i perioden.

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: Ragnvald Moe (72 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1946Rediger

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: August Julius Casse Schou (44 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Halvard Lange (43 år), valgt medlem, var utenriksminister, varamedlem møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1947Rediger

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: August Julius Casse Schou (45 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Halvard Lange (44 år), valgt medlem, var utenriksminister, varamedlem møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1948Rediger

Varamedlemmer 1945–1948

Sekretær: August Julius Casse Schou (45 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Halvard Lange (46 år), valgt medlem, var utenriksminister, varamedlem møtte.

Det norske Stortings Nobelkomite 1949Rediger

Varamedlemmer 1949–1951

Sekretær: August Julius Casse Schou (46 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1950–1959Rediger

Det Norske Stortings Nobelkomite 1950Rediger

Varamedlemmer 1949–1951

Sekretær: August Julius Casse Schou (47 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1951Rediger

Varamedlemmer 1949–1951

Sekretær: August Julius Casse Schou (48 år), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1952Rediger

Varamedlemmer 1952–1954

Sekretær: August Julius Casse Schou (49), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1953Rediger

Varamedlemmer 1952–1954

Sekretær: August Julius Casse Schou (50), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1954Rediger

Varamedlemmer 1952–1954

Sekretær: August Julius Casse Schou (51), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1955Rediger

Varamedlemmer 1955–1957

Sekretær: August Julius Casse Schou (52), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1956Rediger

Varamedlemmer 1955–1957

Sekretær: August Julius Casse Schou (53), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1957Rediger

Varamedlemmer 1955–1957

Sekretær: August Julius Casse Schou (54), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1958Rediger

Varamedlemmer 1958–1960

Sekretær: August Julius Casse Schou (55), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1959Rediger

Varamedlemmer 1958–1960

Sekretær: August Julius Casse Schou (56), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1960–1969Rediger

Det norske Stortings Nobelkomite 1960Rediger

Varamedlemmer 1958–1960

Sekretær: August Julius Casse Schou (57), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1961Rediger

Varamedlemmer 1961–1963

Sekretær: August Julius Casse Schou (58), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1962Rediger

Varamedlemmer 1961–1963

Sekretær: August Julius Casse Schou (59), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1963Rediger

Varamedlemmer 1961–1963

Sekretær: August Julius Casse Schou (60), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1964Rediger

Varamedlemmer 1964–1966

Sekretær: August Julius Casse Schou (61), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1965Rediger

Varamedlemmer 1964–1966

Sekretær: August Julius Casse Schou (), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1966Rediger

Varamedlemmer 1964–1966

Sekretær: August Julius Casse Schou (63), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1967Rediger

Varamedlemmer 1967–1969

Sekretær: August Julius Casse Schou (64), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1968Rediger

Varamedlemmer 1967–1969

Sekretær: August Julius Casse Schou (65), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1969Rediger

Varamedlemmer 1967–1969

Sekretær: August Julius Casse Schou (66), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite/ Den norske Nobelkomite 1970–1979Rediger

Det norske Stortings Nobelkomite 1970Rediger

Varamedlemmer 1970–1972

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (67), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1971Rediger

Varamedlemmer 1970–1972

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (68), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1972Rediger

Varamedlemmer 1970–1972

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (69), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1973Rediger

Varamedlemmer 1973–1975

Sekretær (ansatt 1946): August Julius Casse Schou (70 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Det norske Stortings Nobelkomite 1974Rediger

Varamedlemmer 1973–1975

Sekretær: Tim Greve (48), Nobelinstituttets direktør.

Noter Sonja Ludvigsen (46), varamedlem, statsråd, avgikk ved døden 12. juli 1974.

Det norske Stortings Nobelkomite 1975Rediger

Varamedlemmer 1973–1975

Sekretær: Tim Greve (49), Nobelinstituttets direktør.

Det norske Stortings Nobelkomite 1976Rediger

Varamedlemmer 1976–1978

Sekretær: Tim Greve (50), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1977Rediger

Varamedlemmer 1976–1978

Sekretær: Tim Greve (51), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1978Rediger

Varamedlemmer 1976–1978

Sekretær: Jakob Sverdrup (59), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1979Rediger

Varamedlemmer 1979–1981

Sekretær: Jakob Sverdrup (60), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1980–1989Rediger

Den Norske Nobelkomite 1980Rediger

Varamedlemmer 1979–1981

Sekretær: Jakob Sverdrup (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1981Rediger

Varamedlemmer 1979–1981

Sekretær: Jakob Sverdrup (62), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1982Rediger

Varamedlemmer 1982–1984

Sekretær: Jakob Sverdrup (63), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1983Rediger

Varamedlemmer 1982–1984

Sekretær: Jakob Sverdrup (64), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1984Rediger

Varamedlemmer 1982–1984

Sekretær: Jakob Sverdrup (65), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1985Rediger

Varamedlemmer 1985–1987

Sekretær: Jakob Sverdrup (66), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1986Rediger

Varamedlemmer 1985–1987

Sekretær: Jakob Sverdrup (67), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1987Rediger

Varamedlemmer 1985–1987

Sekretær: Jakob Sverdrup (68), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1988Rediger

Varamedlemmer 1988–1990

Sekretær: Jakob Sverdrup (69), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1989Rediger

Varamedlemmer 1988–1990

Sekretær: Jakob Sverdrup (70), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1990–1999Rediger

 
Geir Lundestad komiteens sekretær 1990-2014.

Den Norske Nobelkomite 1990Rediger

Varamedlemmer 1. januar 1988–31. desember 1990

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (45 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

  • Egil Aarvik (1912–1990), formann, avgikk ved døden 19. juli 1990.
 
Francis Sejersted var komiteens leder 1991-1999. Medlem 1982-1999 og 1. varamedlem 1976-1981.

Den Norske Nobelkomite 1991Rediger

Varamedlemmer 1991–1993

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (46 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1992Rediger

Varamedlemmer 1991–1993

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (47 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 1993Rediger

Varamedlemmer 1991–1993

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (48 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den Norske Nobelkomite 1994Rediger

Varamedlemmer 1994–1996

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (49 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den Norske Nobelkomite 1995Rediger

Varamedlemmer 1994–1996

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (50 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1996Rediger

Varamedlemmer 1994–1996

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (51 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den Norske Nobelkomite 1997Rediger

(Esther Kostøl (), fungerende medlem januar-oktober.)

Varamedlemmer 1997–1999

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (52 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter

Den norske Nobelkomite 1998Rediger

Varamedlemmer 1997–1999

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (53 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 1999Rediger

Varamedlemmer 1997–1999

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (54 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2000–2009Rediger

 
Gunnar Berge var komiteens leder 2000-2002. Nestleder 1999. Medlem 1997-2002.

Den norske Nobelkomite 2000Rediger

Varamedlemmer 2000–2002

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (55 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2001Rediger

Varamedlemmer 2000–2002

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (56 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2002Rediger

Varamedlemmer 2000–2002

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (57 år), Nobelinstituttets direktør.

 
Ole Danbolt Mjøs (t.h.) komiteens leder 2003-2008. Medlem 2003-2008.

Den Norske Nobelkomite 2003Rediger

Varamedlemmer 2003–2005

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (58 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2004Rediger

Varamedlemmer 2003–2005

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (59 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2005Rediger

Varamedlemmer 2003–2005

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (60 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 2006Rediger

Varamedlemmer 2006–2008

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2007Rediger

Varamedlemmer 2006–2008

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (62 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 2008Rediger

Varamedlemmer 2006–2008

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (63 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2009Rediger

Varamedlemmer 2009–2011

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (64 år), Nobelinstituttets direktør.

Den norske Nobelkomite 2010–Rediger

Den norske Nobelkomite 2010Rediger

Varamedlemmer 2009–2011

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (65 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2011Rediger

Varamedlemmer 2009–2011

Sekretær (ansatt): Geir Lundestad (66 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2012Rediger

Varamedlemmer 2012–2014

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (67 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2013Rediger

Varamedlemmer 2012–2014

Sekretær (ansatt 1990) Geir Lundestad (68 år), Nobelinstituttets direktør. Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2014Rediger

Varamedlemmer 2012–2014

Sekretær (ansatt 1990): Geir Lundestad (69 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter Gunnar Stålsett var møtende vararepresentant dette året i Ågot Valles sykefravær.

Den Norske Nobelkomite 2015Rediger

 
Kaci Kullmann Five ble leder for komiteen i 2015 og var leder inntil sin død i 2017.

Varamedlemmer 2015–2017

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (58 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2016Rediger

Varamedlemmer 2015–2017

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (59 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2017Rediger

Varamedlemmer 2015–2017

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (60 år), Nobelinstituttets direktør.

Noter Kaci Kullmann Five (65 år), komiteens leder, avgikk ved døden 19. februar 2017, og ble etterfulgt som leder av Reiss-Andersen, mens Jørstad rykket opp til fast møtende medlem av komiteen.

Den Norske Nobelkomite 2018Rediger

Varamedlemmer 2018–2020

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (61 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomite 2019Rediger

Varamedlemmer 2018–2020

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (62 år), Nobelinstituttets direktør.

Den Norske Nobelkomité 2020Rediger

Varamedlemmer 2018–2020

Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (63 år), Nobelinstituttets direktør.

Referanser og fotnoterRediger

  1. ^ «Valg av medlemmer til Nobelkomiteen», Regjeringen.no
  2. ^ Kåre Kristiansen trakk seg i protest mot at Yassir Arafat ble tildelt fredsprisen i 1994.

Eksterne lenkerRediger