Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 1993–1997

Wikimedia-listeartikkel
Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 1993

██ Rød Valgallianse

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Venstre

██ Høyre

██ Fremskrittspartiet

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1993 til 1997. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget.

Det var totalt 165 representanter, fordelt med 67 til Det norske Arbeiderparti, 32 til Senterpartiet, 28 til Høyre, 13 til Sosialistisk Venstreparti, 13 til Kristelig Folkeparti, 10 til Fremskrittspartiet, 1 til Venstre, og 1 til Rød Valgallianse.


De 8 utjevningsmandatene gikk til Akershus (2), Buskerud (1), Oslo (2), Rogaland (1) og Telemark (2).

Innhold

Aust-AgderRediger

Vest-AgderRediger

AkershusRediger

BuskerudRediger

FinnmarkRediger

HedmarkRediger

HordalandRediger

Møre og RomsdalRediger

NordlandRediger

OpplandRediger

OsloRediger

RogalandRediger

Sogn og FjordaneRediger

TelemarkRediger

TromsRediger

Nord-TrøndelagRediger

Sør-TrøndelagRediger

VestfoldRediger

ØstfoldRediger