Svein Ludvigsen

norsk politiker

Svein Harald Ludvigsen (født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms) er en norsk tidligere politiker. Han har hatt flere høystående politiske verv og stillinger. Blant annet har han vært fiskeri- og kystminister, stortingsrepresentant, fylkesmann og 2. nestleder i partiet Høyre.

Svein Ludvigsen
Svein Ludvigsen i 2003.
(Foto: Lennart Perlenhem/norden.org)
FødtSvein Harald Ludvigsen
18. juli 1946[1]Rediger på Wikidata (77 år)
Hillesøy[1]
BeskjeftigelsePolitiker Rediger på Wikidata
PartiHøyre[1]
NasjonalitetNorge
Medlem avDen Norske Frimurerorden (–2001)[2]
UtmerkelserKommandør av St. Olavs Orden (20052020)[3]
Fylkesmann i Troms
17. januar 2006 – 18. juli 2014
ForgjengerVilgunn Gregusson
EtterfølgerBård Magne Pedersen
Norges fiskeri- og kystminister
19. oktober 2001 – 17. oktober 2005
RegjeringBondevik II
ForgjengerOtto Gregussen
EtterfølgerHelga Pedersen
Høyres 2. nestleder
5. mai 1990 – 20. april 1991
ForgjengerPetter Thomassen
EtterfølgerJohn G. Bernander
Stortingsrepresentant
1. oktober 1989 – 30. september 2001
ValgkretsTroms

Ludvigsen var innvalgt på Stortinget fra Troms 1989–2001, 2. nestleder i Høyre 1990–1991 og fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2005. På Stortinget var han leder i Stortingets næringskomité 1993–1997 og visepresident i Lagtinget 1997–2001. Før han ble innvalgt på Stortinget var Ludvigsen lokalpolitiker og banksjef i Sparebanken Nord-Norge i Tromsø.

Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms den 31. august 2001,[4] men tiltrådte først den 17. januar 2006.[5] Han gikk av sommeren 2014, da han fylte 68 år.

Den 4. juli 2019 ble han av Nord-Troms tingrett dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge menn i en sårbar situasjon.[6]

Statsråd rediger

Ludvigsen ble utnevnt til fiskeriminister og leder av Fiskeridepartementet under Kjell Magne Bondeviks andre regjering den 19. oktober 2001. Det ble reist spørsmål ved hans habilitet som fiskeri- og kystminister fordi hans bror, Kåre Ludvigsen,[a] var nestleder av Norges Sildesalgslag og eide flere fiskefartøyer.[8]

I mars 2003 la fiskeriminister Svein Ludvigsen frem en stortingsmelding med forslag om kondemnering av fiskebåter under femten meter.[9]

Fiskeriminister Svein Ludvigsen ga fiskebåtrederne anledning til å kjøpe seg evigvarende kvoter og ignorerte havressursloven[10] som vektlegger at uttaket av marine ressurser skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Reidar Nilsen (daværende leder av Norges Fiskarlag) reagerte negativt, og hevdet at videresalg av kvotene til de store fiskebåtrederne ville frata de små kystsamfunnene livsgrunnlaget, fordi det meste av fisken da ville bli solgt direkte til utlandet i stedet for å føres i land lokalt på norskekysten. Han påpekte også den etiske problemstillingen ved å selge for evig og alltid en naturressurs som er et nasjonalt fellesgode og en råvare som det er begrenset tilgang på. Utbryterforeningen fra Fiskarlaget, Norges Kystfiskarlag, fremholdt at det ble skapt en markedssituasjon ved evigvarende kvoter som var konkurransehemmende og favoriserte enkelte store aktører.[11] I 2007 endret daværende fiskeriministr Helga Pedersen lengden på kvotene til 20 eller 25 år.[12]

Fiskeridepartementet skiftet navn til Fiskeri- og kystdepartementet den 18. juni 2004. Ludvigsen forble sjef for departementet frem til 17. oktober 2005, etter at regjeringen mistet støtte i Stortinget etter stortingsvalget 2005.

Frimurer rediger

Ludvigsen var medlem av Den Norske Frimurerorden, men ble passivt medlem da han ble utnevnt til statsråd i 2001 for å unngå situasjoner hvor medlemskapet kunne føre til diskusjon om hans habilitet.[13]

Etter at han gikk av som statsråd i 2005 søkte han to år senere på nytt om medlemskap i frimurerordenen og ble tatt opp i Tromsø Provincialloge i 2008.[14] Fra 2013 var han frimurer av 10. grad.[15].

I januar 2018 ble han suspendert fra Den Norske Frimurerorden etter å ha blitt siktet for seksuelle overgrep.[16] Per Trygve Kongsnes, provincialmester i Tromsø Provincialloge – som også er medlem av Det Høye Råd (øverste organ i Den Norske Frimurerorden), uttalte den 29. november 2018 at suspensjonen ville omdannes til ekskludering dersom han ble dømt etter tiltalen.[16] Den 29. januar 2020 besluttet ordenens stormester å utelukke Ludvigsen som medlem av Frimurerordenen.[17]

Kommandør av St. Olavs orden rediger

Den 23. november 2005 ble Ludvigsen utnevnt til kommandør av St. Olavs orden.[18] Han ble belønnet «For utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten», sammen med tre statsrådskolleger fra Høyre, nemlig Erna Solberg, Ansgar Gabrielsen og Kristin Krohn Devold.[18] Utnevnelsen ble slettet den 28. januar 2020 etter at dommen mot Ludvigsen for seksuelle overgrep i Nord-Troms tingrett ble rettskraftig.[19]

Straffesak rediger

Den 3. januar 2018 ble Ludvigsen varetekstfengslet og siktet.[6] Den 11. januar 2018 ble varetektsfengslingen utvidet med fire uker,[6] og han ble løslatt den 8. februar 2018.[6] Den 28. november 2018 ble det tatt ut tiltale.[20]

Tiltalen gikk ut på at han hadde misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre muslimske menn i en sårbar situasjon.[20][6] Alle tre fornærmede kom til Norge som unge asylsøkere, og traff Ludvigsen første gang mens han var fylkesmann i Troms.[6] Tiltalen omhandlet misbruk av stilling overfor en person fra 2011 til 2014, og misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen i mai/juni 2014.[6] Den omhandlet også utnyttelse av to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011–2017 og én person sommeren/høsten 2014.

Det siste overgrepet skal ifølge politiet ha funnet sted den 26. november 2017 på hotell Scandic Grensen i Oslo. Svein Ludvigsen satt da i det regjeringsoppnevnte Hagen-utvalget, og overgrepet fant sted på Ludvigsens hotellrom dagen før et utvalgsmøte.[21][b]

Rettssaken pågikk i Nord-Troms tingrett fra 11. juni til 25. juni 2019.[22][23] Den 4. juli 2019 ble han funnet skyldig og idømt 5 års fengsel og til å betale 743.000 kroner i oppreisning- og menerstatning til de fornærmede.[6][24]

Dommen ble anket den 5. august 2019.[6][25][26][27] Den 27. september 2019 avviste Hålogaland lagmannsrett nesten alle ankepunkter. Det eneste punktet lagmannsretten ville behandle, var spørsmålet om Ludvigsen hadde misbrukt en asylsøkers lettere psykiske utviklingshemming til å skaffe seg sex og en eventuell straffeutmåling på dette punktet.[28][29][30] Forsvarerne anket beslutningen til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg avviste den 15. november 2019 enstemmig denne anken.[31]

Ankebehandlingen av dommen i lagmannsretten var berammet til 10. februar 2020.[32] 24. januar 2020 besluttet Ludvigsen å trekke anken,[33] og domfellelsen er dermed rettskraftig.

Noter rediger

Type numrering
 1. ^ Kåre Ludvigsen (født 1. juli 1942) hadde nestledervervet fra 2000 til 2010, og var i samme periode formann i sildesalgslagets konsumutvalg. Han var landstyremedlem i Norges Fiskarlag fra 1982 til 1990, og var styreleder for Troms Fiskarfylking fra 1991 til 1994. Han har også vært formann i lokallaget Hillesøy Fiskarlag, og var varamann på Stortinget for Senterpartiet fra 1997 til 2001.[7]
 2. ^ Hagen-utvalget ble oppnevnt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) den 14. juni 2017. Utvalget ble ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo og besto av seks andre personer, deriblant statsråd Svein Ludvigsen. Utvalget skulle foreslå nye oppgaver for de nye regionene i Norge fra og med 1. januar 2020, da 19 fylker ble erstattet av 11 regioner som følge av regionreformen. Utvalget leverte sin sluttrapport i februar 2018.

Referanser rediger

 1. ^ a b c www.stortinget.no, besøkt 3. september 2019[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ www.regjeringen.no, besøkt 28. november 2018[Hentet fra Wikidata]
 3. ^ VG, www.msn.com, besøkt 28. januar 2020[Hentet fra Wikidata]
 4. ^ Offisielt fra statsråd 31. august 2001
 5. ^ Svein Ludvigsen tiltrer som fylkesmann i Troms[død lenke]
 6. ^ a b c d e f g h i Linda Pedersen, Petter Strøm: Svein Ludvigsen dømmes til fem års fengsel, nrk.no, 4. juli 2019, besøkt 4. juli 2019
 7. ^ Kåre Ludvigsen. Æresmedlem siden 2011 Arkivert 10. januar 2019 hos Wayback Machine., Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag, fiskarlaget.no, besøkt 10. januar 2019.
 8. ^ Pressemelding fra Statsministerens kontor 30. oktober 2001
 9. ^ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-20-2002-2003-/id196673/sec8
 10. ^ https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37
 11. ^ «Kjøp av kvoter». Klassekampen. Besøkt 27. juni 2019. 
 12. ^ Kristiansen, Bjørn S. (23. oktober 2013). «Fiskekvoter skal ikke vare evig». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 27. juni 2019. 
 13. ^ Pressemelding fra Fiskeridepartemenet 26. oktober 2001
 14. ^ NTB: Vil bli frimurer igjen, nrk.no, 24. januar 2007
 15. ^ Den Norske Frimurerordens «Matrikkel 2013». s. 587. 
 16. ^ a b NTB: Svein Ludvigsen suspendert fra frimurerlosjen, nrk.no, 29. november 2018
 17. ^ [1]
 18. ^ a b Frank Ertesvåg: Ludvigsen kan miste St. Olavs Orden , avisen Tromsø, 28. november 2018, oppdatert 29. november 2018
 19. ^ Slottet har slettet St. Olav Orden for Svein Ludvigsen - VG 29. januar 2020
 20. ^ a b Tidligere minister og fylkesmann tiltalt for seksuelle overgrep - NRK. Lest 28. november 2018
 21. ^ Hans Cosson-Eide, Svein Vestrum Olsson, Dennis Ravndal, Pål Hansen: Politiet mener Ludvigsen begikk overgrep før møte i regjeringsutvalg, NRK, 30. november 2018
 22. ^ Inghild Eriksen: Svein Ludvigsen må møte i retten i juni, nrk.no, 9. januar 2019
 23. ^ «Når går rettssaken?». Norges Domstoler (norsk). Arkivert fra originalen 24. juni 2019. Besøkt 24. juni 2019. 
 24. ^ Petter Strøm: Han var kongens mann. Nå er Svein Ludvigsen dømt, nrk.no, 10. juni 2019, oppdatert 4. juli 2019
 25. ^ Norway ex-minister Svein Ludvigsen guilty of sexually abusing asylum seekers bbc.com, 5. juli 2019
 26. ^ Ludvigsen anker dommen, nrk.no, 5. august 2019
 27. ^ Njål Eivind Kleiven: Svein Ludvigsen anker dommen, 5. august 2019
 28. ^ Hanna Haug Røset: Smell for Svein Ludvigsen: Store deler av anken avvist, VG, 27. september 2019
 29. ^ NTB: Bare deler av saken mot Svein Ludvigsen skal ankebehandles, abcnyheter.no, 27. september 2019
 30. ^ Linda Pedersen, Petter Strøm, Elise Holdal, Vilde Kristine Malmo, Pål Hansen:Forsvarerne til Ludvigsen skuffet: – Vil bli anket til Høyesterett, NRK, 27. september 2019
 31. ^ Eirik Hind Sveen, Inghild Eriksen og Lisa Rypeng: Høyesterett forkaster Ludvigsen-anke, nrk.no, 15. november 2019
 32. ^ Øystein Solvang: Ludvigsen-saken opp for lagmannsretten i februar, www.nordlys.no, 2. oktober 2019
 33. ^ Holdal, Elise (24. januar 2020). «Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld». NRK. Besøkt 24. januar 2020. 

Litteratur rediger

 • Den Norske Frimurerorden (2009). Matrikkel 2009. Type-it AS, Trondhjem, 2009. 

Eksterne lenker rediger