Svein Ludvigsen

norsk politiker
Svein Ludvigsen
Svein Ludvigsen, fiskeriminister och samarbetsminister, Norge (Bilden ar tagen vid Nordiska radets session i Oslo, 2003).jpg
Svein Ludvigsen i 2003.
(Foto: Lennart Perlenhem/norden.org)
FødtSvein Harald Ludvigsen
18. juli 1946[1] (73 år)
Hillesøy[1]
Beskjeftigelse Politiker[1]
Parti Høyre[1]
Nasjonalitet Norge
Medlem av Den Norske Frimurerorden (–2001)
Utmerkelser St. Olavs Orden (2005)
Fylkesmann i Troms
17. januar 2006 – 18. juli 2014
ForgjengerVilgunn Gregusson
EtterfølgerBård Magne Pedersen
Norges fiskeri- og kystminister
19. oktober 2001 – 17. oktober 2005
RegjeringBondevik II
ForgjengerOtto Gregussen
EtterfølgerHelga Pedersen
Høyres 2. nestleder
5. mai 1990 – 20. april 1991
ForgjengerPetter Thomassen
EtterfølgerJohn G. Bernander
Stortingsrepresentant
1. oktober 1989 – 30. september 2001
ValgkretsTroms

Svein Harald Ludvigsen (født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms) er en norsk tidligere banksjef, lokalpolitiker, Stortingsrepresentant, fiskeri- og kystminister, fylkesmann og 2. nestleder i partiet Høyre.

Ludvigsen var innvalgt på Stortinget fra Troms 1989–2001, 2. nestleder i Høyre 1990–1991 og fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2005. På Stortinget var han leder i Stortingets næringskomité 1993–1997 og visepresident i Lagtinget 1997–2001. Før han ble innvalgt på Stortinget, var Ludvigsen lokalpolitiker og banksjef i Sparebanken Nord-Norge i Tromsø.

Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms den 31. august 2001,[2] men tiltrådte først den 17. januar 2006.[3] Han gikk av sommeren 2014, da han fylte 68 år.

Den 4. juli 2019 ble han av Nord-Troms tingrett dømt til fem år i fengsel for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre menn i sårbar situasjon.[4]

StatsrådRediger

Ludvigsen ble leder av Fiskeridepartementet under Kjell Magne Bondeviks andre regjering den 19. oktober 2001. Det ble reist spørsmål ved hans habilitet som fiskeri- og kystminister fordi broren hans, Kåre Ludvigsen,[a] var nestleder av Norges Sildesalgslag og eide flere fiskefartøyer.[6]

I mars 2003 la fiskeriminister Svein Ludvigsen frem en stortingsmelding med forslag om kondemnering av fiskebåter under femten meter.[7]

Fiskeriminister Svein Ludvigsen ga fiskebåtrederne anledning til å kjøpe seg evigvarende kvoter, og ignorerte havressursloven[8] som vektlegger at uttaket av marine ressurser skal bidrag til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. I 2007 endret Helga Pedersen (daværende fiskeriminister) lengden på kvotene til 20 eller 25 år.[9] Reidar Nilsen (daværende leder av Norges Fiskarlag) reagerte negativt, og hevdet at videresalg av kvotene til de store fiskebåtrederne ville frata de små kystsamfunnene livsgrunnlaget, fordi det meste av fisken da ville bli solgt direkte til utlandet i stedet for å føres i land lokalt på norskekysten. Han påpekte også den etiske problemstillingen ved å selge for evig og alltid en naturressurs som for det første er et nasjonalt fellesgode, og for det andre en råvare som det er begrenset tilgang på. Utbryterforeningen fra Fiskarlaget, Norges Kystfiskarlag, fremholdt at det ble skapt en markedssituasjon ved evigvarende kvoter som var konkurransehemmende og favoriserte enkelte store aktører.[10]

Fiskeridepartementet skiftet navn til Fiskeri- og kystdepartementet den 18. juni 2004. Ludvigsen forble sjef for departementet frem til 17. oktober 2005, etter at regjeringen mistet støtte i Stortinget etter stortingsvalget 2005.

FrimurerRediger

Ludvigsen var medlem av Den Norske Frimurerorden. Da han ble statsråd den 19. oktober 2001, ble han passivt medlem av ordenen for å unngå situasjoner hvor medlemskapet kunne foranledige diskusjoner om hans habilitet.[11] Den 27. oktober 2001 ble han ønsket velkommen tilbake som aktivt medlem den dagen han gikk av som fiskeriminister. Uttalelsen kom fra Sven Borud, som på det daværende tidspunkt var «provincialmester» i Tromsø Provincialloge.[12]

I januar 2007 søkte han på nytt om medlemskap i frimurerordenen, og ble tatt opp i Tromsø Provincialloge i 2008.[13] I 2009 var han VI ° frimurer og hadde embedstittelen PT (taler i provinsiallosjen).[14] Den Norske Frimurerordens «Matrikkel 2013» opplyser at han fra 1. januar 2013 til 31. desember 2015 var «Vikar for Overceremonimester» i Tromsø Provincialloge[15] og «overofficiant», det vil si «overarkivar», fra 1. januar 2011 til 31. desember 2016 samme sted, samt «Deputert Mester» (DM) i St. Johanneslogen Stella Polaris i Tromsø[16] og frimurer av X. grad i 2013[17].

I januar 2018 ble han suspendert fra Den Norske Frimurerorden, etter å ha blitt siktet for seksuelle overgrep.[18] Per Trygve Kongsnes, provincialmester i Tromsø Provincialloge – som også er medlem av Det Høye Råd (øverste organ i Den Norske Frimurerorden), uttalte den 29. november 2018 at suspensjonen ville omdannes til ekskludering dersom han blir dømt etter tiltalen.[18]

Kommandør av St. Olavs ordenRediger

Den 23. november 2005 ble Ludvigsen utnevnt til kommandør av St. Olavs orden av kong Harald.[19] Han ble belønnet «For utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten», sammen med tre statsrådskolleger fra Høyre, nemlig Erna Solberg, Ansgar Gabrielsen og Kristin Krohn Devold.[19]

StraffesakRediger

Den 3. januar 2018 ble Ludvigsen varetekstfengslet og siktet.[4] Den 11. januar 2018 ble varetektsfengslingen utvidet med fire uker,[4] og han ble sluppet løs den 8. februar 2018.[4] Den 28. november 2018 ble det tatt ut tiltale.[20]

Tiltalen gikk ut på at han hadde misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre muslimske menn i en sårbar situasjon.[20][4] Alle tre fornærmede kom til Norge som unge asylsøkere, og traff Ludvigsen første gang mens han var fylkesmann i Troms.[4] Tiltalen omhandlet misbruk av stilling overfor en person fra 2011 til 2014, og misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen i mai/juni 2014.[4] Den omhandlet også utnyttelse av to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011–2017 og én person sommeren/høsten 2014.

Det siste overgrepet skal ifølge politiet ha funnet sted den 26. november 2017 på hotell Scandic Grensen omkring 300 meter nordøst for Stortinget i Oslo. Svein Ludvigsen satt da i det regjeringsoppnevnte Hagen-utvalget, og overgrepet fant sted på Ludvigsens hotellrom nr 611 dagen før et utvalgsmøte.[21][b]

Rettsaken pågikk i Nord-Troms tingrett fra 11. juni til 25. juni 2019.[22][23] Den 4. juli 2019 ble han funnet skyldig og idømt 5 års fengsel og til å betale 743.000 kroner i oppreisning- og menerstatning til de fornærmede.[4][24]

Dommen ble formelt anket den 5. august 2019.[4][25][26][27] Den 27. september 2019 avviste Hålogaland lagmannsrett nesten alle ankepunkter; det eneste punktet lagmannsretten vil behandle er spørsmålet om hvorvidt Ludvigsen misbrukte en asylsøkers lettere psykiske utviklingshemming til å skaffe seg sex, og en eventuell straffeutmåling på dette punktet.[28][29][30] Forsvarerne anket beslutningen til Høyesterett, men den 15. november 2019 avviste ankeutvalget i Høyesterett enstemmig anken av beslutningen.[31]

Ankebehandlingen av dommen i lagmannsretten starter 10. februar 2020.[32]

NoterRediger

Type numrering
 1. ^ Kåre Ludvigsen (født 1. juli 1942) hadde nestledervervet fra 2000 til 2010, og var i samme periode formann i sildesalgslagets konsumutvalg. Han var landstyremedlem i Norges Fiskarlag fra 1982 til 1990, og var styreleder for Troms Fiskarfylking fra 1991 til 1994. Han har også vært formann i lokallaget Hillesøy Fiskarlag, og var varamann på Stortinget for Senterpartiet fra 1997 til 2001.[5]
 2. ^ Hagen-utvalget ble oppnevnt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) den 14. juni 2017. Utvalget ble ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo, og bestod av seks andre personer, deriblant statsråd Svein Ludvigsen. Utvalget skulle foreslå nye oppgaver for de nye regionene i Norge fra og med 1. januar 2020, da 19 fylker blir erstattet av 11 regioner som følge av regionreformen. Utvalget leverte sin sluttrapport i februar 2018.

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=SHL&tab=Biography, 3. sep. 2019
 2. ^ Offisielt fra statsråd 31. august 2001
 3. ^ Svein Ludvigsen tiltrer som fylkesmann i Troms[død lenke]
 4. ^ a b c d e f g h i Linda Pedersen, Petter Strøm: Svein Ludvigsen dømmes til fem års fengsel, nrk.no, 4. juli 2019, besøkt 4. juli 2019
 5. ^ Kåre Ludvigsen. Æresmedlem siden 2011, Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag, fiskarlaget.no, besøkt 10. januar 2019.
 6. ^ Pressemelding fra Statsministerens kontor 30. oktober 2001
 7. ^ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-20-2002-2003-/id196673/sec8
 8. ^ https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37
 9. ^ Kristiansen, Bjørn S. (23. oktober 2013). «Fiskekvoter skal ikke vare evig». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 27. juni 2019. 
 10. ^ «Kjøp av kvoter». Klassekampen. Besøkt 27. juni 2019. 
 11. ^ Pressemelding fra Fiskeridepartemenet 26. oktober 2001
 12. ^ Ragnhild Gustad: Ludvigsen ønsket tilbake som frimurer, siste.no, 27. oktober 2001
 13. ^ NTB: Vil bli frimurer igjen, nrk.no, 24. januar 2007
 14. ^ Matrikkelen 2009, side 499
 15. ^ Den Norske Frimurerordens «Matrikkel 2013». s. 63. 
 16. ^ Den Norske Frimurerordens «Matrikkel 2013». s. 185. 
 17. ^ Den Norske Frimurerordens «Matrikkel 2013». s. 587. 
 18. ^ a b NTB: Svein Ludvigsen suspendert fra frimurerlosjen, nrk.no, 29. november 2018
 19. ^ a b Frank Ertesvåg: Ludvigsen kan miste St. Olavs Orden , avisen Tromsø, 28. november 2018, oppdatert 29. november 2018
 20. ^ a b Tidligere minister og fylkesmann tiltalt for seksuelle overgrep - NRK. Lest 28. november 2018
 21. ^ Hans Cosson-Eide, Svein Vestrum Olsson, Dennis Ravndal, Pål Hansen: Politiet mener Ludvigsen begikk overgrep før møte i regjeringsutvalg, NRK, 30. november 2018
 22. ^ Inghild Eriksen: Svein Ludvigsen må møte i retten i juni, nrk.no, 9. januar 2019
 23. ^ «Når går rettssaken?». Norges Domstoler (norsk). Besøkt 24. juni 2019. 
 24. ^ Petter Strøm: Han var kongens mann. Nå er Svein Ludvigsen dømt, nrk.no, 10. juni 2019, oppdatert 4. juli 2019
 25. ^ Norway ex-minister Svein Ludvigsen guilty of sexually abusing asylum seekers bbc.com, 5. juli 2019
 26. ^ Ludvigsen anker dommen, nrk.no, 5. august 2019
 27. ^ Njål Eivind Kleiven: Svein Ludvigsen anker dommen, 5. august 2019
 28. ^ Hanna Haug Røset: Smell for Svein Ludvigsen: Store deler av anken avvist, VG, 27. september 2019
 29. ^ NTB: Bare deler av saken mot Svein Ludvigsen skal ankebehandles, abcnyheter.no, 27. september 2019
 30. ^ Linda Pedersen, Petter Strøm, Elise Holdal, Vilde Kristine Malmo, Pål Hansen:Forsvarerne til Ludvigsen skuffet: – Vil bli anket til Høyesterett, NRK, 27. september 2019
 31. ^ Eirik Hind Sveen, Inghild Eriksen og Lisa Rypeng: Høyesterett forkaster Ludvigsen-anke, nrk.no, 15. november 2019
 32. ^ Øystein Solvang: Ludvigsen-saken opp for lagmannsretten i februar, www.nordlys.no, 2. oktober 2019

LitteraturRediger

 • Den Norske Frimurerorden (2009). Matrikkel 2009. Type-it AS, Trondhjem, 2009. 

Eksterne lenkerRediger