Liste over stortingsrepresentanter 1989–1993

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1989 til 1993. Listen omfatter alle som ble valgt fast til Stortinget.

Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 1989

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Framtid for Finnmark

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Høyre

██ Fremskrittspartiet

Det var totalt 165 representanter, fordelt med 63 til Det norske Arbeiderparti, 37 til Høyre, 22 til Fremskrittspartiet, 17 til Sosialistisk Venstreparti, 14 til Kristelig Folkeparti, 11 til Senterpartiet og 1 til Framtid for Finnmark.

De 8 utjevningsmandatene gikk til Akershus (3), Hordaland (1), Oslo (1), Rogaland (2) og Østfold (1)[1].


Aust-AgderRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Brit Hoel Arbeiderpartiet
Tore A. Liltved Høyre
Jens Marcussen Fremskrittspartiet
Helga Haugen Kristelig Folkeparti

Vest-AgderRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sigurd Verdal Arbeiderpartiet
John G. Bernander Høyre
Jon Lilletun Kristelig Folkeparti
Vidar Kleppe Fremskrittspartiet
Aud Blattmann Arbeiderpartiet

AkershusRediger

3 utjevningsmandater.

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Jo Benkow Høyre
Reiulf Steen Arbeiderpartiet
Fridtjof Frank Gundersen Fremskrittspartiet
Kaci Kullmann Five Høyre
Helen Marie Bøsterud Arbeiderpartiet
Tora Aasland Sosialistisk Venstreparti
Jan Petersen Høyre
Thor-Eirik Gulbrandsen Arbeiderpartiet
Finn Thoresen Fremskrittspartiet Uavhengig fra 2. november 1992
Eva R. Finstad Høyre
Anneliese Dørum Arbeiderpartiet
Tore Haugen Høyre
Paul Chaffey Sosialistisk Venstreparti
Anne Enger Lahnstein Senterpartiet
Jan Erik Fåne Fremskrittspartiet

BuskerudRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Erik Dalheim Arbeiderpartiet
Hallgrim Berg Høyre
Kirsti Kolle Grøndahl Arbeiderpartiet
Steinar Maribo Fremskrittspartiet
Arild Hiim Høyre
Trond Jensrud Arbeiderpartiet
Åse Klundelien Arbeiderpartiet

FinnmarkRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Oddrunn Pettersen Arbeiderpartiet
Anders John Aune Framtid for Finnmark
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Arbeiderpartiet
Reidar Johansen Sosialistisk Venstreparti

HedmarkRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjell Borgen Arbeiderpartiet
Eirin Faldet Arbeiderpartiet
Sigbjørn Johnsen Arbeiderpartiet
Johan C. Løken Høyre
Magnar Sortåsløkken Sosialistisk Venstreparti
Sylvia Brustad Arbeiderpartiet
Ragnhild Queseth Haarstad Senterpartiet
Einar Olav Skogholt Arbeiderpartiet

HordalandRediger

1 utjevningsmandat.

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Hallvard Bakke Arbeiderpartiet
Arne Skauge Høyre
Hans J. Røsjorde Fremskrittspartiet
Grete Knudsen Arbeiderpartiet
Svein Alsaker Kristelig Folkeparti
Arne Alsåker Spilde Høyre
Kjellbjørg Lunde Sosialistisk Venstreparti
Leiv Stensland Arbeiderpartiet
Knut Hanselmann Fremskrittspartiet
Erna Solberg Høyre
Ranveig Frøiland Arbeiderpartiet
Britt Harkestad Kristelig Folkeparti
Magnus Stangeland Senterpartiet
Olav Akselsen Arbeiderpartiet
Nils O. Golten Høyre
Inger-Marie Ytterhorn Fremskrittspartiet

Møre og RomsdalRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Rikard Olsvik Arbeiderpartiet
Anders Talleraas Høyre
Kjell Magne Bondevik Kristelig Folkeparti Aud Inger Aure møtte 89-90 mens Bondevik var statsråd
Laila Kaland Arbeiderpartiet
Lodve Solholm Fremskrittspartiet
Ingvard Sverdrup Høyre
Gudmund Restad Senterpartiet
Karita Bekkemellem Orheim Arbeiderpartiet
Marie Lovise Widnes Sosialistisk Venstreparti
Per Rolf Sævik Kristelig Folkeparti

NordlandRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Bjarne Mørk-Eidem Arbeiderpartiet
Petter Thomassen Høyre
Ragna Berget Jørgensen Arbeiderpartiet
Inge Myrvoll Sosialistisk Venstreparti
Rolf Bendiksen Arbeiderpartiet
Harry Jensen Fremskrittspartiet
Thea Knutzen Høyre
Åshild Hauan Arbeiderpartiet
Lisbeth Holand Sosialistisk Venstreparti
Dag Jostein Fjærvoll Kristelig Folkeparti
Peter Angelsen Senterpartiet
Inger Pedersen Arbeiderpartiet

OpplandRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Haakon Blankenborg Arbeiderpartiet
Berit Brørby Arbeiderpartiet
Johan M. Nyland Arbeiderpartiet
Syver Berge Senterpartiet
Dag C. Weberg Høyre
Marie Brenden Arbeiderpartiet
Peder I. Ramsrud Fremskrittspartiet

OsloRediger

1 utjevningsmandat.

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Jan P. Syse Høyre Statsminister i perioden
Gro Harlem Brundtland Arbeiderpartiet Statsminister i perioden
Carl I. Hagen Fremskrittspartiet
Annelise Høegh Høyre
Thorbjørn Berntsen Arbeiderpartiet
Theo Koritzinsky Sosialistisk Venstreparti
Per-Kristian Foss Høyre
Sissel Rønbeck Arbeiderpartiet
Pål Atle Skjervengen Fremskrittspartiet
Anders C. Sjaastad Høyre
Bjørn Tore Godal Arbeiderpartiet
Kristin Halvorsen Sosialistisk Venstreparti
Kristin Clemet Høyre
Marit Nybakk Arbeiderpartiet
Tor Mikkel Wara Fremskrittspartiet
Eleonore Bjartveit Kristelig Folkeparti statsråd, Gunnar Prestegård møtte

RogalandRediger

2 utjevningsmandater.

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gunnar Berge Arbeiderpartiet
Gunnar Fatland Høyre
Jan Simonsen Fremskrittspartiet
John S. Tveit Kristelig Folkeparti
Gunn Vigdis Olsen-Hagen Arbeiderpartiet
Thorhild Widvey Høyre
Ole Gabriel Ueland Senterpartiet
Magnar Sætre Arbeiderpartiet
Eilef A. Meland Sosialistisk Venstreparti
Petter Bjørheim Fremskrittspartiet
Borghild Røyseland Kristelig Folkeparti
Sverre Mauritzen Høyre

Sogn og FjordaneRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjell Opseth Arbeiderpartiet
Leiv Blakset Senterpartiet
Dagfinn Hjertenes Høyre
Lars Gunnar Lie Kristelig Folkeparti
Astrid Marie Nistad Arbeiderpartiet

TelemarkRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Ingeborg Botnen Arbeiderpartiet
Ragnhild Barland Arbeiderpartiet
Ingvald Godal Høyre
Børre Rønningen Sosialistisk Venstreparti
John I. Alvheim Fremskrittspartiet
Solveig Sollie Kristelig Folkeparti

TromsRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
William Engseth Arbeiderpartiet
Svein Ludvigsen Høyre
Ranja Hauglid Arbeiderpartiet
Rolf Ketil Bjørn Sosialistisk Venstreparti
Terje Nyberget Fremskrittspartiet
Jan Elvheim Arbeiderpartiet

Nord-TrøndelagRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Inger Lise Gjørv Arbeiderpartiet
Johan J. Jakobsen Senterpartiet
Roger Gudmundseth Arbeiderpartiet
Per Aunet Sosialistisk Venstreparti
Wenche Frogn Sellæg Høyre
Inge Staldvik Arbeiderpartiet Uavhengig fra 15. desember 1992, SV fra 13. januar 1993.

Sør-TrøndelagRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Marit Rotnes Arbeiderpartiet
Harald Ellefsen Høyre
Ulf Guttormsen Arbeiderpartiet
Erik Solheim Sosialistisk Venstreparti
Mary Kvidal Arbeiderpartiet
Siri Frost Sterri Høyre
Per Risvik Fremskrittspartiet
Tove Kari Viken Senterpartiet
Kåre Gjønnes Kristelig Folkeparti
Gunhild Øyangen Arbeiderpartiet

VestfoldRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Ernst Wroldsen Arbeiderpartiet
Ole Johs. Brunæs Høyre
Oscar D. Hillgaar Fremskrittspartiet
Karin Lian Arbeiderpartiet
Ingrid I. Willoch Høyre
Jørgen Kosmo Arbeiderpartiet
Inger Dag Steen Sosialistisk Venstreparti

ØstfoldRediger

1 utjevningsmandat.

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gunnar Skaug Arbeiderpartiet
Sigurd Holemark Høyre
Tom Thoresen Arbeiderpartiet
Øystein Hedstrøm Fremskrittspartiet
Åsa Solberg Iversen Arbeiderpartiet
Wenche Lyngholm Sosialistisk Venstreparti
Kjellaug Nakkim Høyre
Odd Holten Kristelig Folkeparti
Edvard Grimstad Senterpartiet

ReferanserRediger

  1. ^ «Innvalgte fra 1945 -». Stortinget (norsk). 10. juni 2008. Besøkt 6. januar 2020.