Liste over Danmarks monarker

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert fra «Liste over Danmarks regenter»)

Liste over Danmarks monarker er en liste over Danmarks konger og dronninger fra 800-tallet og fram til vår tid. Det danske monarkiet presenterer seg selv som mer enn 1000 år gammelt, og dermed «blandt de ældste i verden».[1]

Innskriften på den største av Jellingsteinene er blant de eldste vitnesbyrd om Danmarks konger: Kong Harald bød gjøre disse kumler (det vil si minnesmerker) etter Gorm sin far og etter Thyre sin mor, den Harald som vant seg hele Danmark og Norge og gjorde danene kristne.

Den danske kongerekken innledes tradisjonelt med Gorm den gamle, ettersom han er den eldste kongen det foreligger noenlunde sikre kilder om.[2][3] Gorms sønn Harald Blåtann innleder den faste, offisielle kongerekken hvor man antar å kjenne dateringene, men den sikre historiske tiden begynner først under Knut II av Danmark, hvor man får en dansk årbok fra Lund. Alle tidligere opplysninger stammer fra utenlandske kilder og runesteiner, blant annet Jellingsteinene. Før den historisk sikre kongerekken er det en overlappende rekke av danske sagnkonger.

De to store, dominerende slektene i det danske kongehus er huset Oldenburg og huset Glücksburg. Den første oldenburgske kongen, Christian I, besteg tronen i 1448, og den siste av denne slekten ble Frederik VII, som døde barnløs i 1863. Frederik ble etterfulgt av Christian IX, som ble kjent som «Europas svigerfar» eller «Europas oldefar», fordi flere av hans døtre ble giftet inn i andre europeiske kongehus. Dagens kongefamilie er etterkommere etter Christian IX.

Danmark er, som de øvrige vesteuropeiske kongedømmene, et konstitusjonelt monarki. I og med påskekrisen i 1920, hvor Christian X utfordret Folketingets flertall, ble parlamentarismen knesatt i Danmark, og kongehusets rolle redusert til symbolske og seremonielle oppgaver.

Dagens kongefamilie rediger

Usikker datering rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Gorm den gamle   Slutten av 800-tallet, eventuelt mellom 908 og 918.[4]


Sønn av Hardeknut

Ukjent Muligens 958?

Historiske konger 958–1375 rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Harald Blåtann   År ?
Sønn av Gorm den gamle
og Tyra Danebod
Konge 958/64
ved Gorm den gamles død
985, 986 eller 987[5]
Svein Tjugeskjegg   Ca. 960
Sønn av Harald Blåtann
og Gunhild
Konge 985, 986 eller 987[6]
ved Harald Blåtanns død
3. februar 1014
i Lincoln i England
Harald Sveinsson   Rundt 996/97
Sønn av Svein Tjugeskjegg
og Gunhild av Polen
Konge 1014
ved Svein Tjugeskjeggs død
Ca. 1018[7]
Knut II av Danmark
  Rundt 995
Sønn av Svein Tjugeskjegg
og Sigrid Storråde[8]
Konge 1018
ved Harald Sveinssons død
12. november 1035
i Shaftesbury i Dorset
Hardeknut   1018 i England
Sønn av Knut II av Danmark
og Emma av Normandie
Konge 1035
ved Knut IIs død[9]
8. juni 1042
i England
Magnus den gode   1024 i Norge
Sønn av Olav den hellige
og frillen Alvhild
Konge 1042
ved Hardeknuts død[10]
25. oktober 1047
Sjælland
Svein Estridsson   Ca. 1019 el. 1020
Sønn av Ulf Torgilsson
og Estrid Sveinsdatter
Konge 1047
ved Magnus den godes død[11]
28. april 1076[12]
på gården Søderup ved Åbenrå
Harald Hen
  Ca. 1040 el. 1041[13]
Illegitim sønn av
Svein Estridsson
Konge 1076
ved Svein Estridssons død
Utropt til konge i 1076
på landstinget på Sjælland
17. april 1080
Knut den hellige   Ca. 1042 el. 1043[14]


Illegitim sønn av
Svein Estridsson

Konge 17. april 1080
ved Harald Hens død
10. juli 1086
myrdet i Odense
Olav Hunger   Ca. 1050
Illegitim sønn av
Svein Estridsson og en ukjent kvinne
Konge 10. juli 1086
ved Knut den helliges død[15]
1095
Erik Eiegod   Mellom 1055 og 1060[16]


Illegitim sønn av
Svein Estridsson og navnløs frille[17] Konge 18. august 1095
ved Olav Hungers død

10. juli 1103
Kypros
Nils av Danmark   Ca. 1065
Illegitim sønn av
Svein Estridsson og ukjent frille
Konge 1104
ved budet om
Erik Eiegods død[18]
25. juni 1134
i Slesvig
Erik Emune   Ca. 1090
Illegitim sønn av Erik Eiegod
Konge 25. juni 1134
ved kong Nils død[19]
18. september 1137
drept på tingmøtet
i Urnhoved ved Ribe
Erik Lam   Mellom 1100[20] og 1120
Sønn av Håkon Sunnivasson
og Ragnhild Eriksdatter
Konge 1137
ved Erik Emunes død
1146
Abdiserte på
grunn av sykdom
27. august 1146
i Odense
Knut Magnusson V   Ca. 1125
Sønn av Magnus den sterke
og Rikissa av Polen
Samkonge med Svein Grathe og Valdemar den store
Konge på Jylland 1146
ved Erik Lams død i
opposisjon mot Svein Grathe
og Valdemar den store[21]
9. august 1157
drept av Svein Grathe
i Roskilde
Svein Grathe   Ca. 1127
Illegitim sønn av
Erik Emune
Samkonge med Knut Magnusson V og Valdemar den store
Konge på Sjælland 1146
ved Erik Lams død i
opposisjon mot Knut Magnusson V
og Valdemar den store[22]
23. oktober 1157
falt på Grathe Hede
i strid mot Valdemar den store
Valdemar den store   14. januar 1131
Sønn av Knut Lavard
og Ingeborg av Kyiv
Samkonge med Knut Magnusson V og Svein Grathe
Konge på søndre Jylland 1146
ved Erik Lams død i
opposisjon mot Knut V
og Svein Grathe
Konge over hele Danmark
23. oktober 1157
ved Svein Grathes død[23]
12. mai 1182
i Vordingborg
Knut VI av Danmark   1162 el. 1163[24]
Sønn av Valdemar den store
og Sofia av Minsk
Konge 12. mai 1182
ved Valdemar den stores død
1202
Valdemar Seier   9. mai, 21. juni eller 28. juni 1170[25]
Sønn av Valdemar den store
og Sofia av Minsk
Konge 12. november 1202
ved Knut VIs død
27. eller 28. mars[25]

1241 i Vordingborg

Erik Plogpenning   1216
Sønn av Valdemar Seier
og Berengária av Portugal
Medkonge fra 1232 og enekonge fra 28. mars 1241
ved Valdemar Seiers død[26]
9 eller 10. august 1250[27]
myrdet av Abel i Roskilde
Abel av Danmark   Ca. 1218
Sønn av Valdemar Seier
og Berengária av Portugal[28]
Utropt til konge
1. november 1250
Viborg landsting
etter Erik Plogpennings død
29. juni 1252
drept på Eiderstedt
Kristoffer I av Danmark   1219
Sønn av Valdemar Seier
og Berengária av Portugal
Konge 29. juni 1252
ved Abels død[29]
29. mai 1259[30]
Erik Klipping   1249 på Lolland
Sønn av Kristoffer I
og Margarete Sambiria
Konge 29. mai 1259
ved Kristoffer Is død[31]
22. november 1286[32]
myrdet i Finderup på Jylland
Erik Menved   1274
Sønn av Erik Klipping
og Agnes av Brandenburg
Konge 22. november 1286
ved Erik Klippings død[33]
13. november 1319[34]
Kristoffer II av Danmark   29. september 1276
Sønn av Erik Klipping
og Agnes av Brandenburg[35]
Konge 1. periode 25. januar 1320
hyllet på landstinget i Viborg etter at Erik Menved var død
1326
avsatt
Valdemar III av Danmark
  1314 eller 1315[36]


Sønn av Erik II av Slesvig
og Adelheid av Holstein

Konge 1326
etter Kristoffer IIs avsettelse
1329
abdiserte
1364
Kristoffer II av Danmark   Konge 2. periode 1329
etter Valdemar IIIs abdikasjon
2. august 1332
Lolland[37]
Den danske kongeløse tid - Danmark er pantsatt til de Holsteniske grever i perioden 1332–1340.
Valdemar Atterdag   Ca. 1320 el. 1321[38]


Sønn av Kristoffer II
og Eufemia av Pommern

Utropt til konge 23. juni 1340
på landstinget i Viborg
24. oktober 1375
Gurre slott ved Helsingør[39]
Olav Håkonsson   Desember 1370[40]
Sønn av Valdemar Atterdags datter Margrete I og Håkon VI Magnusson
Konge 3. mai 1376
etter Valdemar Atterdags død
3. august 1387
på slottet i Falsterbo[41]
Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død

Kalmarunionen 1387–1448 rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Margrete I
  Våren 1353 i Søborg.
Datter av Valdemar Atterdag
og Helvig av Slesvig
Formynder for Olav Håkonsson fra 3. mai 1376.
Regjerende dronning 23. august 1387 ved Olavs død.
Fra 24. januar 1396 samregent med Erik av Pommern[42]
28. oktober 1412
død (av pest ?) på skipet sitt
i havnen i Flensburg
Erik av Pommern
  1382
Sønn av hertug
Vartislav VII av Pommern
og Maria av Mecklenburg
Konge fra 24. januar 1396 (samregent med Margrete). Regent alene fra 28. oktober 1412 etter hennes død[43] Juni 1439
avsatt og forvist
3. mai 1459
i Pommern
Kristoffer av Bayern   26. februar 1416 eller 1418[44]
Sønn av hertug Johan av Pfalz
og Erik av Pommerns
søster Katharina av Pommern
Konge 9. april 1440
valgt etter kong Eriks avsettelse[45]
6. januar 1448
Helsingborg slott i Skåne
Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død

Huset Oldenburg 1448–1863 rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Christian I   1426
Sønn av greve Didrik av Oldenburg
og Hedvig av Holstein
Konge 1. september 1448
valgt etter kong Kristoffer av Bayerns død
21. mai 1481
Københavns slott
Hans   2. februar 1455
Sønn av Christian I
og Dorothea av Brandenburg
Konge 21. mai 1481
ved Christian Is død
20. februar 1513
på Aalborghus i Ålborg
Christian II   1. juli 1481
Nyborg slott i Nyborg
Sønn av kong Hans
og Christine av Sachsen
Konge 20. februar 1513
ved kong Hans død
13. april 1523
avsatt og forvist
25. januar 1559
i fengsel på
Kalundborg slottSjælland
Frederik I   7. oktober 1471
Haderslevhus
Sønn av Christian I
og Dorothea av Brandenburg
Konge 13. april 1523
ved Christian IIs avsettelse
10. april 1533
i Gottorp slott
Christian III   12. august 1503
i Gottorp
Sønn av Fredrik I
og Anna av Brandenburg
Valgt til konge 4. juli 1534
etter Fredrik Is død
1. januar 1559
på slottet Koldinghus
i Kolding
Frederik II   1. juli 1534
på slottet Haderslevhus
Sønn av Christian III
og Dorothea av
Sachsen-Lauenburg
Konge 1. januar 1559
ved Christian IIIs død
4. april 1588
i klostret i Antvorskov
Christian IV   12. april 1577
Frederiksborg slott
Sønn av Fredrik II
og Sophie av Mecklenburg
Konge 4. april 1588
ved Fredrik IIs død
28. februar 1648
Rosenborg slott
Frederik III   18. mars 1609
på slottet Haderslevhus
Sønn av Christian IV
og Anna Kathrine
Konge 6. juli 1648
ved hyldning
9. februar 1670
Christiansborg slott i København
Christian V   15. april 1646
Duborg slott i Flensburg
Sønn av Fredrik III
og Sophie Amalie
Konge 9. februar 1670
ved Fredrik IIIs død
25. august 1699
i København som følge
av en jaktulykke året før
Frederik IV   21. oktober 1671
på Christiansborg slott
Sønn av Christian V
og Charlotte Amalie
Konge 25. august 1699
ved Christian Vs død
12. oktober 1730
Odense slott
Christian VI   10. desember 1699
på Christiansborg slott
Sønn av Fredrik IV
og Louise av
Mecklenburg-Güstrow
Konge 12. oktober 1730
ved Fredrik IVs død
6. august 1746
Hirschholm slott
Frederik V   31. mars 1723
på Christiansborg slott
Sønn av Christian VI
og Sophie Magdalene
Konge 6. august 1746
ved Christian VIs død
14. januar 1766
på Christiansborg slott
Christian VII   29. januar 1749
på Christiansborgs slott
Sønn av Fredrik V
og Louise av England
Konge 14. januar 1766
ved Fredrik Vs død
13. mars 1808
i Rendsburg
Frederik VI   28. januar 1768
på Christiansborg slott
Sønn av Christian VII
og Caroline Mathilde
Regent 14. april 1784
ved Christian VIIs sykdom
Konge 13. mars 1808
ved dennes død
3. desember 1839
Amalienborg slott
i København
Christian VIII   18. september 1786
på Christiansborg slott
Sønn av arveprins Fredrik
og Sophie Frederikke
Konge 3. desember 1839
ved Fredrik VIs død
20. januar 1848
på Amalienborg slott
Frederik VII   6. oktober 1808
på Amalienborg slott
Sønn av Christian VIII
og Charlotte Frederikke
Konge 20. januar 1848
ved Christian VIIIs død
15. november 1863
i Glücksburg
Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død

Huset Glücksburg 1863 - rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Christian IX   8. april 1818
i Gottorp
Sønn av hertug
Friedrich Wilhelm
og Louise Caroline
Konge 15. november 1863
ved Fredrik VIIs død
29. januar 1906
på Amalienborg slott
Frederik VIII   3. juni 1843
i Det Gule Palé i København
Sønn av Christian IX
og Louise av Hessen-Kassel
Konge 29. januar 1906
ved Christian IXs død
14. mai 1912
i Hamburg
Christian X   26. september 1870
Charlottenlund slott
Sønn av Fredrik VIII
og Lovisa av Sverige
Konge14. mai 1912
ved Fredrik VIIIs død
20. april 1947
på Amalienborg slott
Frederik IX   11. mars 1899
Sorgenfri slott
Sønn av Christian X
og Alexandrine
Konge 20. april 1947
ved Christian Xs død
14. januar 1972
i København
Margrethe II   16. april 1940
på Amalienborg slott
Datter av Fredrik IX
og Ingrid av Danmark
Dronning 14. januar 1972
ved Fredrik IXs død
Abdiserte 14. januar 2024
Frederik X   26. mai 1968 på Sorgenfri Slott
Sønn av Margrethe II og Henrik av Danmark
Regjerende konge 14. januar 2024 ved Margrethe IIs abdikasjon
Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død

Kuriosa rediger

Dersom den videre arvefølgen inntreffer, blir det første gang i historien Frederik n etterfølges av Christian n+1, ettersom fra Christian III tiltredelse i 1534 har Frederik n blitt etterfulgt av Christian n+2, med unntak av Frederik IX som ble etterfulgt av Margrethe II som igjen abdiserte 14. januar 2024 da hennes sønn prins Fredrik tok over som Kong Frederik X.

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ kongehuset.dk: Kongehuset Arkivert 24. november 2011 hos Wayback Machine.
 2. ^ kongehuset.dk: Kongehusets historie Arkivert 18. mai 2010 hos Wayback Machine.
 3. ^ Noen av Adam av Bremens håndskrifter nevner Hardeknut før Gorm den gamle. Den viktigste kilden til den opplysningen er Svein Estridsson (f.ca.1019 e.1020), som Adam av Bremen oppsøkte personlig. Jfr Danmarkshistorien.dk: Adam af Bremens krønike Arkivert 28. juni 2010 hos Wayback Machine.
 4. ^ Gorm den Gamle -958 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 5. ^ Harald Blåtand ca. 958–987 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 6. ^ Svend Tveskæg ca. 987–1014 Danmarkshistorien.dk Arkivert 2. mai 2010 hos Wayback Machine.
 7. ^ Harald Svensen -1018 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 8. ^ Knud den Store ca. 995–1035 Danmarkshistorien.dk Arkivert 2. mai 2010 hos Wayback Machine.
 9. ^ Hardeknud 1020–1042 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 10. ^ Magnus den gode 1024–1047 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 11. ^ Svend Estridsen ca. 1019–1074/76 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 12. ^ Svend 2. Estridsøn - Gravsted.dk
 13. ^ Harald Hén ca. 1040–1080 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 14. ^ Knud den Hellige ca. 1042–1086 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 15. ^ Oluf Hunger 1050–1095 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 16. ^ Erik Ejegod ca. 1060–1103 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 17. ^ «Erik Eiegod», danmarkshistorien.dk
 18. ^ Niels 1065–1134 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 19. ^ Erik Emune ca. 1090–1137 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 20. ^ Erik Lam ca. 1100–1147 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 21. ^ Knud 5 Magnussen -1157 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 22. ^ Sven Grathe -1157 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 23. ^ Valdemar den Store 1131–1182 Danmarkshistorien.dk Arkivert 5. juli 2011 hos Wayback Machine.
 24. ^ Knud 6 1163–1202 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 25. ^ a b Valdemar 2. Sejr - Gravsted.dk
 26. ^ Erik 4 Plovpenning 1216-50 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 27. ^ Kong Erik IV Plovpenning på Gravsted.dk
 28. ^ Abel ca. 1218–1252 Danmarkshistorien.dk Arkivert 28. juni 2010 hos Wayback Machine.
 29. ^ Christoffer 1 ca. 1219–1259 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 30. ^ Christoffer 1. - Gravsted.dk
 31. ^ Erik 5 Klipping 1249–1286 Danmarkshistorien.dk Arkivert 12. mai 2011 hos Wayback Machine.
 32. ^ Erik 5. Glipping (Klipping) - Gravsted.dk
 33. ^ Erik Menved 1274–1319 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 34. ^ Erik 6. Menved - Gravsted.dk
 35. ^ Christoffer 2 1276–1332 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 36. ^ Valdemar 3 Eriksen 1315–1364 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 37. ^ Christoffer 2. - Gravsted.dk
 38. ^ Valdemar Atterdag ca. 1321 – 1375 Danmarkshistorien.dk Arkivert 25. juni 2011 hos Wayback Machine.
 39. ^ Valdemar 4. Atterdag - Gravsted.dk
 40. ^ Oluf, konge af Danmark 1376–1387, konge af Norge 1380–1387 Danmarkshistorien.dk Arkivert 19. juli 2011 hos Wayback Machine.
 41. ^ Oluf 2. (3.) Håkonsson - Gravsted.dk
 42. ^ Margrethe 1 1353–1412 Danmarkshistorien.dk Arkivert 9. april 2010 hos Wayback Machine.
 43. ^ Erik af Pommern ca. 1382–1459 Danmarkshistorien.dk Arkivert 9. april 2010 hos Wayback Machine.
 44. ^ Christoffer 3. af Bayern - Gravsted.dk
 45. ^ Christoffer 3 af Bayern 1416-48 Danmarkshistorien.dk Arkivert 8. mai 2010 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker rediger