Gottorp

slott i Slesvig
(Omdirigert fra «Gottorp slott»)

Gottorp (tysk Gottorf) slott ligger ved byen Slesvig i den nordtyske delstaten Schleswig-Holstein i den innerste viken av fjorden Slien. Borgen ble først reist som residens for Slesvigs biskoper i 1161, men den ble revet av kong Valdemar I av Danmark. Han bygget en ny borg som senere skulle bli de slesvigske hertugenes residens fra 1260. Borgen med tilhørende festning kom til å spille en viktig rolle i den danske historien militært og politisk sett, for den ble med rette kalt «hele Danmarks lås og lukke». På grunn av motsetninger mellom de danske konger og de senere gottorpske hertuger skulle Gottorp få en viktig rolle i de svensk-danske krigene.

Gottorp slott
Nord- og østfløyen
Fra slottskapellet
Hirschsaal eller Hjortesalen

Gottorperne

rediger

I 1554 oppsto det gottorpske fyrstehus, også kjent som Slesvig-Holsten-Gottorp, da den danske kongen delte de viktige hertugdømmene Slesvig (som dansk len) og Holstein (som tysk len) med sine brødre. Hans yngre bror Adolf ble hertug med residens i Gottorp Slott. Under den virkelystne hertugen Frederik III av Slesvig-Holsten-Gottorp ble Gottorp kjent som et viktig europeisk kultursentrum med et bibliotek og en kunstsamling som ble overført til København i 1749.

I 1721 kom den dansk-norske kongen Frederik IV til Gottorp for å få orden på forholdene etter at det gottorpske hertugdømmet var beseiret i 1713–1714. Hertugdømmet Slesvig ble permanent underlagt den danske krone 22. august. De to gjenværende hertuger i Slesvig og Holstein måtte underskrive en troskapsed til kongen en uke senere. På Gottorp slott ble kongen hyllet 4. september 1721 av alle stender etter at adelsstanden hadde avlagt troskapsed til den danske kongen og hans arvinger for all fremtid.

Middelalderborgen ble sterkt skadet av en brann i 1492, men sto gjenreist som renessanseslott av kong Frederik I omkring 1530. Til dette arbeidet ble det benyttet stein fra nedbrutte kirkebygg i Bergen. Nyttårsnatten 1546/65 brant slottet igjen, og nå ble det utvidet til et firefløyet festningsanlegg. I årene 1697–1703 ble det ombygget og utvidet til sitt nåværende utseende i barokk stil etter tegninger av den svenske arkitekt Nicodemus Tessin d.y. for hertug Fredrik IV. Den venetianske arkitekten Domenico Pelli sto for oppføringen.

Gottorp ble kongelig dansk slott i 1713 og fra 1731 residens for den danske kongens stattholdere fram til 1848. Fra 1834 til 1848 var slottet sete for den slesvig-holsteinske regjeringen og den slesvigske overdomstolen.

Prins Christian av Holsten-Beck ble født på Gottorp slott i 1818 som dattersønn av stattholderen i Slesvig-Holsten. Han ble senere kong Christian IX av Danmark, farfar til kong Haakon VII av Norge.

Museum

rediger

I 1945 ble Gottorp slott omgjort til museum for Schleswig-Holstein. Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte inneholder verdifulle samlinger av kunsthåndverk og kunst, blant annet et eksemplar av Gutenbergs Bibel. Archäologischen Landesmuseum har mer enn en million gjenstander fra steinalder til middelalder i sine samlinger. Særlig berømt er Nydamskipet fra ca. 310 e.kr, et 23 meter langt fartøy som skal ha vært ofret som krigsbytte i Nydam mose (myr) i Nord-Slesvig, og moseliket Østerbymannen.

Galleri

rediger

Eksterne lenker

rediger