Erik II av Slesvig (født ca 1288, død 12. mars 1325) var eneste ektefødte sønn av hertug Valdemar 4. Erikssøn, og var 1312-1325 hertug av Sønderjylland. Han ble begravet i Schleswig domkirke i Slesvig by.

Erik 2. giftet seg i 1313 med Adelheid Heinrichsdatter av Holsten-Rendsborg (død januar 1350). Sammen fik de sønnen Valdemar i 1314/15, som ble konge i Danmark i 1326, og datteren Helvig, som i 1340 ble gift med kong Valdemar Atterdag.

KilderRediger

  • Dansk biografisk leksikon, bd. 6, København 1935
  • Diplomatarium Danicum II, 6, nr. 437 (Warnemünde 1312), København 1948
  • Diplomatarium Danicum II, 7, nr. 81 (Horsens 1313), København 1956
  • Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen: "Sønderjylland" og "Slesvig" i Sønderjyllands årbøger 1997, Haderslev u.å.
  • H.V. Gregersen: Slesvig og Holsten indtil 1830, København 1981