Erik II av Slesvig

(Omdirigert fra Adelheid av Holstein)

Erik II av Slesvig (født ca 1288, død 12. mars 1325) var eneste ektefødte sønn av hertug Valdemar 4. Erikssøn, og var 1312-1325 hertug av Sønderjylland. Han ble begravet i Schleswig domkirke i Slesvig by.

Erik 2. giftet seg i 1313 med Adelheid Heinrichsdatter av Holsten-Rendsborg (død januar 1350). Sammen fik de sønnen Valdemar i 1314/15, som ble konge i Danmark i 1326, og datteren Helvig, som i 1340 ble gift med kong Valdemar Atterdag.

KilderRediger

  • Dansk biografisk leksikon, bd. 6, København 1935
  • Diplomatarium Danicum II, 6, nr. 437 (Warnemünde 1312), København 1948
  • Diplomatarium Danicum II, 7, nr. 81 (Horsens 1313), København 1956
  • Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen: "Sønderjylland" og "Slesvig" i Sønderjyllands årbøger 1997, Haderslev u.å.
  • H.V. Gregersen: Slesvig og Holsten indtil 1830, København 1981