Christoffer Trondsen

(Omdirigert fra Kristoffer Trondsen)

Christoffer Trondsson (også skrevet som Christoffer eller Kristoffer Tronds) etter sin død også kalt Christoffer Trondsson Rustung (født ca. 1500,[2] død 1565 i Danmark) var en norsk admiral, lensherre i Norge og Danmark, kaperkaptein og sjørøver. Slektsforskere har påvist tvil om hvem som var hans foreldre og hvilket slektsskapsforhold han hadde til erkebiskop Olav Engelbrektsson.

Christoffer Trondsen
Fødtca. 1500Rediger på Wikidata
KvinnheradRediger på Wikidata
Død1565Rediger på Wikidata
NorgeRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Kaper, militærRediger på Wikidata
Far Trond Sigundson|Elgenbriktson[1]Rediger på Wikidata
Mor Karina Toresdottir Kold[1]Rediger på Wikidata
Barn Anna Tronds, Enno Brandrøk, Magdalene Kristoffersdatter RustungRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Signatur
Christoffer Trondsens signatur
Våpenskjold
Christoffer Trondsens våpenskjold
Christopher Trundsens våpenskjold, ifølge Iver Hirtzholms våpenbok nr. 32 (fra før 1693)

Han brukte ikke selv navnet «Rustung».[3] I seglet sitt betegnet han navnet bare med bokstavene K T og ikke K T R, som han kanskje ville ha brukt hvis han brukte Rustung-navnet selv. I seglet er det et skjold med våpenfigurer, men uten ytre utstyr. Det er uvisst om han laget dette våpenmerket selv, eller arvet det etter sine forfedre. Skjoldet fra seglet er senere gjengitt også med et hjelmtegn (en eikenøtt mellom to ørnevinger) og i heraldiske farger (tinkturer), i flere anetavler og våpenbøker, blant annet i Nicolas Berghs våpenbok og i skjoldtegning av Hallvard Trætteberg .[4]

VirksomhetRediger

Christoffer Trondsson var høyre hånd og flåtesjef for erkebiskop Olav Engelbrektsson. Han skulle beskytte kysten mot sjørøvere, men ble selv anklaget for sjørøveri etter å ha kapret hollandske og skotske handelsskip. Lensherren i Bergenhus, Vincens Lunge, lå i stadig mer uforsonlig konflikt med Olav Engelbrektson, noe som endte med at Christoffer drepte Vincens i en «duell» i Trondheim 3. januar 1536 og røvet Vincens' eiendom på Austrått, hvor Vincens' svigermor, fru Inger, bodde. Christoffer ble fanget i Bergen, men ble utvekslet med Eske Bille, og var med da erkebiskopen måtte rømme landet i 1537, etter reformasjonen.

De neste årene opererte Christoffer som kaperkaptein, utrustet med kaperbrev fra grev Friedrich av Pfalz. Fra nederlandske og frisiske havner raidet han norskekysten flere ganger, blant annet Utstein kloster og Bispegården (dagens Kongsgård) i Stavanger i 1539.[5] Han var beskyttet av keiser Karl V og dronning Maria av Burgund.

I 1542–43 ble Christoffer tatt til nåde av danskekongen Christian III, som hadde et desperat behov for sjøoffiserer. Han avanserte til admiral i løpet av bare tre måneder. Han var første nordmann på den tid med lederstilling i marinen, ved siden av danske høyadelige kommandører. Han ble stasjonert i Danmark, men fikk flere norske gårder av kongen.

Christoffer Trondsen er i nyere forskning blitt brukt som et eksempel på hvordan grensene mellom privat og offentlig voldsmakt var sammenflytende i tidlig moderne tid.[6]

SlektRediger

 
Anetavlen med våpenskjold for Maren Jørgensdatter (Staur) fra 1685.
På venstre side (farssiden) av anetavlen er det i første linje: fra venstre Gran, Rustung, Benkestokk, Staur; 2. linje: von Bergen, Skanke, Flemming, Bonde; 3. linje: Galtung, Kold, Haar, Basse; 4. linje: Sinklair, Adelsteen, Gast, Graa.
Høyre side (morssiden) er det fra første linje fra venstre: Rød, Rustung, Vinter, Gås; 2. linje: Seefeld, Skanke, Gaelskytt, Bagge; 3. linje: Rostrup, Evindzøn, Nagel, Teiste; 4. linje: Jylling, Måneskjold, Freberg, Hartgenger.
Tavlen leses fra Staur som far, farfar osv, Benkestokk som farmor, farmorsfar osv,.. Rød som mor, morfar osv, Rustung som mormor, mormors mor osv, …
Kilde Rigsarkivet i København, 860, Håndskriftssamlingen I, Terkel Klevenfeldt (1710–1777), «Dokumenter vedr. adelige familier», pakke 37.
Foto: Arne Kvitrud i 2009

I to anetavler fra 1600-tallet er det lagt til grunn at Christoffer Trondsson var sønn til Trond Sigurdson Rustung på Seim og Karen Koll fra Nessa i Nedstrand,[7] men det er ingen samtidige kilder som bekrefter det.[8]

Christoffer Trondsen var gift med Karen Knutsdatter. Det framgår av et dokument fra 6. august 1569.[9] Ifølge flere anetavler het hun Karen Knutsdatter Skanke, men det er ingen samtidige kilder som bekrefter det.

Gjennom sine sju døtre har Christoffer Trondsson mange etterkommere også i vår tid.[10] Døtrene ses å ha brukt etternavnet «Tronds» – en forkortet navneform som på den tid var vanlig i Nederland.

ReferanserRediger

 1. ^ a b Genealogics[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ Audun Dybdahl: Christoffer Trondsson Rustung i Norsk biografisk leksikon
 3. ^ https://nbl.snl.no/Christoffer_Trondsson_Rustung
 4. ^ Hallvard Trætteberg: Norges våbenmerker. Norske by- og adelsvåben, utgitt av Kaffe Hag, Oslo 1933, med hans tegninger av skjoldene.
 5. ^ Diplomatarium Norvegicum (DN) XIII nr 651 - http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=11789&s=n&str=
 6. ^ Stian Eisenträger: Fra sjørøver til admiral: Kristoffer Trondsen (ca. 1500–1565), Internasjonal Politikk nr. 3, 2011. ISSN Online: 1891-5580[død lenke]
 7. ^ Trond Teistes og Maren Jørgensdatter Staurs anetavler – se «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 12. januar 2011. Besøkt 28. mai 2009.  og «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 12. januar 2011. Besøkt 28. mai 2009. 
 8. ^ Det har vært gjettet på at han var i slekt med erkebiskop Olav Engelbrektsson, men det er svært usikkert. I anetavlen etter Maren Jørgensdatter Staur gis far til Olav Engelbrektsson etternavnet Rustung, men det er ingen samtidige kilder som bekrefter dette. Olav Engelbrektsson brukte et annet våpenskjold enn Christoffer Trondsen.
 9. ^ Digitalarkivet: Sunnhordlands tingbok nr. 2. – «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 27. juli 2011. Besøkt 5. juni 2010. 
 10. ^ Jens Christian Berg: Kongeligt Lehnsbrev af 1678 paa det ældre Rosendal baronie m.m., Samlinger til det norske folks spraag og historie, bind VI, 1839, side 253–256.
 11. ^ Haagen Krog Steffens: Slægten Aall, Kristiania 1908, side 94-95 og 104.
 12. ^ Encyclopædia Britannica, Eleventh Edition.
 13. ^ L. F. Galtung: Galtungslekten i fortid og nutid, Oslo 1974, side 26.
 14. ^ Christoffer Owe: «Anders Mowat og hans slekt», Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind XXXVI hefte 3, Oslo 1998, side 211
 15. ^ Christoffer Owe: «Anders Mowat og hans slekt», Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind XXXVI hefte 3, Oslo 1998, side 211