Institutt for sammenliknende politikk

Institutt for sammenlignende politikk er et institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, der ansatte forsker og underviser i det statsvitenskapelige fagområdet sammenliknende politikk. Sammenliknende politikk ble etablert som fag og forskningsområde av Stein Rokkan og hans medarbeidere ved Sosiologisk institutt fra slutten av 1960-årene. I 1980 ble fagmiljøet i sammenliknende politikk skilt ut i et eget institutt.

Institutt for sammenliknende politikk, Christiesgt. 15.

ForskningsfeltRediger

Instituttet driver forskning og undervisning knyttet til politisk utvikling, demokrati og demokratisering i bred forstand. Fagets opprinnelige konsentrasjon om europeiske forhold har etterhvert dreid i lys av den globale politiske utvikling til interesse for temaer knyttet til demokrati og demokratisering også i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Instituttets forskningsgrupper er organisert rundt temaene europeisk politikk, institusjoner og institusjonsutvikling i nye demokratier, kjønn og velferd, samt metode og politisk atferd.

Instituttets historieRediger

Institutt for sammenliknende politikk har eksistert som egen enhet med dette navnet siden 1. januar 1980. Mannen som er kjent som grunnleggeren av instituttet, Stein Rokkan, var imidlertid allerede i 1966 utnevnt som professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Faget sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen var opprinnelig en del av det bredt sammensatte Sosiologisk institutt. I tillegg til sosiologi og sammenliknende politikk omfattet dette også fagene sosialøkonomi, informasjonsvitenskap og samfunnskunnskap. Sosiologisk institutt skiftet i 1977 navn til Institutt for sosiologi og statsvitenskapelige fag. I noen år besto Instituttet av avdelinger for sosiologi, offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, og sammenliknende politikk. Fra 1980 ble avdelingene skilt ut som egne, selvstendige institutter.

Instituttet var i mange år ledet av professor Stein Kuhnle. Det ledes i dag av professor Leiv Marsteintredet.

Siden 1981 har instituttet arrangert Stein Rokkan-forelesningene, fra 2002 i samarbeid med Rokkansenteret. Og siden 1985 arrangerer masterstudentene Sampolkonferansen hvert annet år.

UtdanningRediger

Institutt for sammenliknende politikk tilbyr utdanning i statsvitenskap på bachelor-, master- og phd-nivå. Utdanningen i sammenliknende politikk er kjent under merkenavnet "sampol".

Hovedstammen i utdanningstilbudet består av et bachelorprogram og et masterprogram i sammenliknende politikk. Videre tilbys, i samarbeid med andre institutter, også en rekke flerfaglige, såkalte tilrettelagte, bachelorprogrammer der det er mulig å velge spesialisering i sammenliknende politikk: Europastudier (sammenliknende politikk, historie og språkfag) og Latin-Amerikastudier (sammenliknende politikk, spansk, geografi og sosialantropologi). Institutt for sammenliknende politikk tilbyr også etter- og videreutdanning innen valgobservasjon, menneskerettighetsobservasjon og demokratiassistanse.

Kjente nåværende og tidligere vitenskapelig ansatteRediger

Kjente personer med utdanning fra Institutt for sammenliknende politikkRediger

Listen omfatter også personer med utdanning fra Sosiologisk institutt i den perioden faget sammenliknende politikk var en del av dette instituttet.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger