Sammenlignende politikk

Sammenlignende politikk (Sampol) eller komparativ politikk (KP) er en av de fire dominante disiplinene innen moderne statsvitenskap. Den er særmerket som en deskriptiv disiplin som søker å utlede sentrale empiriske sammenhenger i politikken gjennom bruk av sammenliknende metode.[1]

Politiske systemer som sammenliknes i KP er for eksempel forskjellige land, politiske institusjoner, og politiske massebevegelser. Ved å sammenlikne store mengder data mellom land, institusjoner, og befolkninger kan en finne sentrale statsvitenskapelige forhold ved hjelp av kvantitativ statistisk analyse (mer spesifikt multivariabel regresjonsanalyse), som er en forskningsmetode som er svært mye brukt i moderne KP.[2]

Eksempelvis har man funnet lineære sammenhenger mellom regimestabilitet og høy BNP per capita (økonomisk velstand svarer til stabilt politisk styre), sammenheng mellom diktatur og forekomster av olje (ressursforbannelsen - diktaturer med store forekomster av naturressurser vil med svært lav sannsynlighet bli demokratiske), og sammenheng mellom monarki og velfungerende demokrati. Disse er alle sentrale politiske forhold som er utledet ved hjelp av komparativ forskningsmetode.

Forskerne Seymour Martin Lipset og Stein Rokkan er med sine vitenskapelige arbeider regnet blant grunnleggerne av denne grenen av statsvitenskap. Vanligvis er sammenlignende politikk underlagt mer allmenn statsvitenskap, men på Rokkans eget universitet, Universitetet i Bergen, har de et Institutt for sammenliknende politikk der det blir undervist i som et eget fag.[2]

Sentrale spørsmål rediger

Eksempler på spørsmål som forskes på i komparativ politikk:

  • Finnes det en sammenheng mellom økonomisk utvikling og demokratisk styresett?
  • Finnes det en sammenheng mellom religioner og kulturer og demokratisk styresett?
  • Produserer føderalstater mer stabile politiske systemer enn sentraliserte stater?

Sentrale teoretikere rediger

Referanser rediger

  1. ^ Berg, Ole T. (21. februar 2020). «komparativ politikk». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 18. desember 2022. 
  2. ^ a b «Sammenliknende politikk- statsvitenskap i Bergen». Universitetet i Bergen. Besøkt 18. desember 2022.