Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/November 2009

Oktober 2009 | November 2009 | Desember 2009

November 2009Rediger

Liste over verdens største vannkraftverkRediger

Etter listen over kjernekraftverk og to lister over elver i Brasil og USA har vi nå kommet til vannkraftverkene. Jeg er glad for at noen jobber med slikt "klassisk leksikonstoff" som gjenspeiler samfunnsøkonomi og nasjonaløkonomisk virksomhet. Det kan sikkert finnes rom for både småkorrektur og forslag om større utviklingsgrep, slik tilfeller var ved USA-elvene, men i det store og hele er dette et omfattende og velorganisert arbeid som med god margin innfrir kravene til God Liste. MHaugen 26. okt 2009 kl. 07:53 (CET)

God ListeRediger

 1.   For MHaugen 26. okt 2009 kl. 07:53 (CET)
 2.   For Enig med MHaugen. – Sandip90 26. okt 2009 kl. 09:38 (CET)
 3.   For Javisst! Erik   26. okt 2009 kl. 17:28 (CET)
 4.   For Mektig imponert. Finn Bjørklid 27. okt 2009 kl. 02:54 (CET)
 5.   For Ranværing 28. okt 2009 kl. 01:02 (CET)
 6.   For Geanixx 29. okt 2009 kl. 10:26 (CET)
 7.   For Bjoertvedt kommer snart til å drukne, så mange vannartikler han oppretter! :o) Ooo86 29. okt 2009 kl. 11:00 (CET). - Sørlendinger svømmer godt! Bjoertvedt 29. okt 2009 kl. 16:45 (CET)
 8.   For Ctande 29. okt 2009 kl. 18:25 (CET)
 9.   For - Mr. Hill 30. okt 2009 kl. 14:02 (CET)
 10.   For - Wow, må si at jeg er imponert. Kristoffer A Giljeskrik! 31. okt 2009 kl. 16:42 (CET)
 11.   For Denne lista er et utrolig arbeid. Haakon K 3. nov 2009 kl. 07:49 (CET)

KommentarerRediger

Lista er uten tvil grundig og gjennomarbeidet. Imidlertid synes jeg at lista er for omfattende, i den forstand at den inkluderer kraftverk helt ned til 150MW. Det presiseres riktignok at lista for kraftverk under 800MW består av et utvalg, men det er ikke presisert hvilke kriterier som ligger til grunn for dette utvalget. 150MW er heller ikke et spesielt stort kraftverk, vi har flere titalls bare i Norge som er større enn dette, på verdensbasis et firesifret antall. Dette gjør at lista lett kan vokse til en uhåndterlig størrelse hvis det ikke blir definert et krav til hvilke kraftverk som skal inkluderes. Jeg foreslår å sette strek ved 800MW, slik at lista vil omfatte rundt 250 kraftverk. Så kan man heller evt lage lister for de enkelte land, hvor de mindre kraftverkene kan tas med.

Jeg er også skeptisk til at lista også omfatter kraftverk under bygging, planlegging og prosjektering. Før prosjektene er i drift er det alltid muligheter for planendringer, utsettelser og kansellering, spesielt for kontroversielle prosjekter og prosjekter som ikke er påbegynt ennå. Disse burde i stedet skilles ut i et eget avsnitt («Store kraftverk under bygging og planlegging» e.l.) Dessuten kommer man også her bort i inklusjonsproblematikk, for på hvilket steg i prosjekterings- og byggeprosessen skal et kraftverk anses som ferdig nok til en plass på lista? Eksempelvis det planlagte kraftverket Grand Inga i DR Kongo, som hvis det blir realisert vil ha en installasjon på rundt 40 000 MW. Når skal vi inkludere det som nr.1 på lista. Jeg mener lista kun bør omfatte kraftverk som er ferdigstilt og i drift. Mvh Geanixx 26. okt 2009 kl. 18:14 (CET)

Til det første - så blir det litt som debatten med elver i USA. Før vi startet på arbeidet med lista så hadde vi kanskje en håndfull artikler på vannkraftverk utenfor Norge. De 3-400 artiklene som nå er produsert er laget fordi vi arbeidet med lista, men gitt det "normale" tempoet så kan vi ikke forvente stort mer enn 5-10 nye artikler om dette emnet de nærmeste årene. På andre spåk så er det "komplette" lister over vannkraftverk, men blir fort veldig mye rødlenker - akkurat som med de alfabetiske listene over elver i USA. Dersom vi hadde forventet 200 flere artikler så hadde jeg vært enig i å sette kriterier for kraftverkene under 800 MW, men med det "normale" tempoet vil lista ikke få "plassproblem". Når det er sagt, så tror jeg vi har nesten alle kraftverk over 500 MW på lista, når 800 MW er satt som grense så er det fordi at her er vi helt sikre på at alle er med. Men helt ned til 500 og kanskje 300MW er det nok ganske komplett. Det er bare noen få verk tatt med under 300MW, og der har jeg først og fremst tatt inn under-representerte områder som Afrika, Balkan og Alpene, for å få et mer komplett liste av kraftverkene. Særlig Afrika har veiet tungt, de har mange små kraftverk men de kan være viktige nok å få med. Dessuten ville jeg gjerne ha med verdens kraftigste tidevanns elvekraftverk (i Frankrike), og det var også på under 300 MW. Når det gjelder norske kraftverk så har vi forøvrig ei egen liste for disse, og den kan kanskje utheves tydeligere ved inngangen til den globale lista.
Den løsningen som er valgt er et kompromiss mellom rangeringslister og komplette lister. Dette er løst ved at man kan sortere på land, og da får man ei liste som i realiteten er en kortversjon av de engelske og tyske "komplette" listene. Ser vi på engelsk wiki, så har de ei "største"-liste og ei "komplett" liste, men selv på en:wiki blir sistnevnte ganske mye rødlenker - selv på den meget korte "største"-lista er det mye rødlenker. På lik linje som med elvene i USA, så har jeg personlig mer tro på å lage én halvlang liste uten rødlenker, enn å ha ei kort "rangeringsliste" og så ei kjempelang "komplett"-liste med hundrevis av rødlenker.
Til det andre, så er jeg enig i at uferdige kraftverk ikke er kraftverk, og noen av dem er jo rene "luftslott", som for eksempel Inga II-III i Kongo. Derfor har jeg utvist et kritisk skjønn, og bare tatt med kraftverk som allerede er under bygging i land med en viss gjennomføringsevne. Derfor er både "luftslottene" i Kongo, Laos og Nepal utelatt. Men de russiske og kinesiske er under bygging, og erfaringen fra f.eks Kina er at de faktisk ferdigstiller det de igangsetter. Så kunne man selvsagt ta de ut i ei egen liste over uferdige verk, men på både en:wiki og de:wiki er de uferdige kraftverkene med, på de:wiki-lista utgjør de et stort antall av de rangerte kraftverkene. Jeg tror de tar dem med for å vise tempoet og kraften i den kinesiske vannkraftutbygginga, som er helt fenomenalt stor og ikke noe "luftslott". Dessuten er de kinesiske kraftverkene ofte svært omstridte fordi de tvangsflytter urbefolkning osv, særlig i Tibet. Etter mitt syn er det en grunn i seg selv til å få dem fram i lyset, men jeg er ikke prinsipielt imot å ta dem "ut" mer tydelig. Dog er det nå løst slik at de står konsekvent i kursiv og de er ikke rangert globalt (andre kolonne). På den måten kan man med en gang se hvilke som eksisterer og hvilken global rangering de har, og dersom vi tilpasser sorterings-mekanismen på "Global rangering" litt så vil man kunne "fjerne" de uferdige gjennom å sortere på global rangering. Dette er altså ei liste med mange av de funksjonene du etterlyser, den gir 1) ei fullstendig blålenket liste etter land gjennom å sortere på land, 2) ei blålenket liste over verdens største kraftverk, og 3) ei blålenket liste over verdens største eksisterende kraftverk gjennom å sortere global rangering (med litt modifikasjon).
Mvh, Bjoertvedt 26. okt 2009 kl. 19:39 (CET)
Kunne det være en ide å sette en generell nedre grense, men å opplyse i teksten hvorfor enkelte mindre kraftverk også er tatt med? Da ville man både hindre at lista i framtiden ble uhåndterlig stor, men samtidig få med de spesielle kraftverkene du ønsker? Hvor en eventuell grense skulle gå er en annen sak. Jeg nevnte 800MW ettersom lista var nummerert til dit, og fordi den så bra komplett ut over det. Å sette en grense til 500MW skulle også gå greit, for selv om det er noen mangler mellom 500 og 800 så er det ikke mer enn at det er fullt overkommelig. Å gå under 500MW for en «verdens største»-liste tror jeg derimot ikke er en god ide.
«Uferdige» kraftverk: Selv om jeg helst så disse skilt ut i egen tabell så så er det forsåvidt greit å inkludere kraftverk under bygging og som vil bli ferdigstilt i rimelig nær framtid (3-5 år?), så lenge det, som her, er klart angitt i lista at verkene ikke er i drift ennå. Å inkludere Turukhansk (est. ferdig 2020) er kanskje å ta i litt, men ok. Uansett så er dette en liste som vil kreve en del vedlikehold etterhvert som nye kraftverk kommer til og gamle moderniseres/utvides, og denne måten å gjøre det på vil kanskje bidra til å gjøre det framtidige vedlikeholdet noe enklere.
Til slutt: Selv om jeg har disse innvendingene så synes jeg lista med god margin kvalifiserer til «god liste». Og over 800MW har jeg til nå bare funnet ett eneste kraftverk som mangler, Chivor i Colombia (se diskusjonssida til artikkelen). Mvh Geanixx 29. okt 2009 kl. 10:24 (CET)

I kolonna «vassdrag, reservoar» forekommer noen ganger landet som kraftverket befinner seg i istedenfor navnet på vassdraget/reservoaret. Et eksempel er San Carlos vannkraftverk, hvor det bare står Spania. Er dette fordi det ikke vites hvor i landet de ligger? Haakon K 27. okt 2009 kl. 02:45 (CET)

Svaret er ja. Jeg trodde jeg hadde fått fikset alle disse, og skal kaste meg over denne også. Takk for det! Bjoertvedt 27. okt 2009 kl. 18:24 (CET)
De andre som står igjen, er Okumino vannkraftverk (Japan), Okuyoshino vannkraftverk (Japan), Mantaro-demningen (Peru), Siah Bisheh vannkraftverk (Iran), Vianden vannkraftverk (Luxembourg), Okukiyotsu vannkraftverk (Japan), Porce III-demningen (Medellín), Okukiyotsu II vannkraftverk (Japan). Haakon K 27. okt 2009 kl. 19:05 (CET)
Jeg har fikset alle disse, og flere til! Mvh, Bjoertvedt 28. okt 2009 kl. 00:17 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. MHaugen 3. nov 2009 kl. 10:59 (CET)


Portal:SpråkRediger

Dette blir selvsagt en prøvenominasjon, siden vi ikke har noen kriterier på hva som er gode portaler. Det jeg lurer på er om denne er god nok til å bli en god portal, og – hvis ikke – hva som bør gjøres. Jon Harald Søby 7. okt 2009 kl. 16:39 (CEST)

God portalRediger

 1.   For Jon Harald Søby 7. okt 2009 kl. 16:39 (CEST)
 2.   For Ranværing 8. okt 2009 kl. 14:22 (CEST)
 3.   For Aldebaran 30. okt 2009 kl. 16:38 (CET)
 4.   For La denne passere nå. Erik 3. nov 2009 kl. 10:47 (CET)
 5.   For MHaugen 3. nov 2009 kl. 10:55 (CET)

KommentarerRediger

Jeg mener den «Bidra!»-boksen burde vært flyttet til underprosjektet, og at portalen dermed bør forbeholdes leserne for å være mest brukervennlig og gi det beste inntrykket. Ellers burde kanskje det utvalgte språket settes inn i en automatisk syklus slik som på enten Portal:Færøyene (månedlig utskiftning) eller Portal:Andre verdenskrig (veksler mellom alternativer i «feed»). Ellers liker jeg denne portalen veldig godt. Erik 7. okt 2009 kl. 21:03 (CEST)


Jon Harald fortjener mange slags ros for å ha tatt dette initiativet til å teste ut mulige kriterier for portaler. Jeg skal prøve å tenke litt høyt om mulige kriterier her. Portalen har en hovedartikkel, tre alternerende felt (et språk, et bilde og en språkprøve fra en annen wiki) og to faste felt: en arbeidsliste og en samling lenker til UA/AA/GL.

 1. Designet er nøytralt og uproblematisk. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes om de som har spesialtilpasset design, slik som Portal:Golf.
 2. Du-form og direkte leserhenvendelse (som i Portal:Brasil og Portal:BMW) vil jeg ikke anbefale. Det er heldigvis ikke noe problem her.
 3. jeg synes 3 roterende felt er i underkant av det en God Portal bør ha. Portal:Kunst har hele 8 felter med roterende artikler. Det ideelle er muligens 4-6? Aktuelle nye rotasjonsfelt kan kanskje være Biografi og Fagtermer?
 4. I en vurdering av om portalen er God, må det IMO kreves at det er jevnlig rotasjon, og bare unntaksvis forekommer røde lenker. Artiklene i roterende felt kan skiftes ut på flere måter. Erik anbefaler en datostyrt rotasjon slik den brukes på Portal:Færøyene/artikkel og Portal:Fotball; ett alternativ er en syklisk rotasjon slik den brukes på Portal:Andre verdenskrig, Portal:Kunst mfl; et tredje alternativ er manuell rotasjon som her. Det viktigste er at det er en rotasjon i artikkelen, og at det ikke blir røde lenker. Jeg synes ikke det er nødvendig å ha automatisk rotasjon, men alle tre løsningene har både fordeler og ulemper.
 5. jeg synes det var en svakhet at portalen ikke synliggjorde kategoristrukturen i emnet. Dersom vi antar at portalene er en inngang til stoffet for våre brukere så vil kategoriene gi oss rask oversikt over stoffet vårt. Uten kategoriinngang ville det rett og slett bli synliggjort for få ulike artikler i emnet via portalen. USA-portalen og flere andre har en slik <categorytree>USA</categorytree>, og jeg har laget en på Portal:Språk/Kategoritre
 6. Fritekstbokser som må redigeres manuelt gjør portalen levende og variert (jfr nyhetene på Portal:Museum), men det er viktig å holde dem oppdatert over tid (jfr nyhetene på Portal:Nauru). Jeg tror denne portalen ville ha vunnet på en boks med «I nyhetene» eller «Visste du at..?», dersom den holdes oppdatert.
 7. Jeg er usikker / tvilende på om portalene er et naturlig sted å synliggjøre «Ting du kan gjøre». Det finnes argumenter både for og mot. For en God portal bør boksen i alle fall være vedlikeholdt, og ha en passende, proporsjonal størrelse.

Det er altså noen tanker, og noen antydninger til kriterier for GP. Dette kan bli en spennende diskusjon, håper jeg. Mvh MHaugen 7. okt 2009 kl. 21:43 (CEST)

For å være tydelig: jeg har ikke stemt Mot, men jeg mener heller ikke at portalen er god nok, ennå. Jeg antar at Jon Harald vil komme i dialog og at han/vi skal jobbe mer med portalen før vi er ferdig med kandidatvurderingen og kan være enige om for-stemmer. MHaugen 9. okt 2009 kl. 08:51 (CEST)
Ja, jeg skal nok kunne ordne det meste som er nevnt her. Men rekker ikke før tidligst over helga. Jon Harald Søby 9. okt 2009 kl. 11:26 (CEST)

Gjør om til nummerert liste og svarer på dem punktvis.

 1. Design ✓
 2. Du-form ✓
 3. Antall roterende felter bør gjenspeile hva portalen inneholder, synes jeg. Kunst er et stort emne som omfatter utrolig mange forskjellige typer artikler, mens språk ikke har like stor spennvidde i artikkeltyper, og derfor ikke behov for like stort antall roterende felter. Når det er sagt er det rom for ett til ihvertfall, en generell Utvalgt artikkel som kan inneholde biografier eller begreper som er relevante.
 4. Jevnlig rotasjon skal bli.
 5. Kategoritreet er satt du inn sjøl, det er bra. ✓
 6. I nyhetene tror jeg ikke er relevant her, det er ikke så mye språknyheter at det gjør noe, men en Visste du at…-boks vil være midt i blinken.
 7. Angående bidra-boksen er jeg også litt mer usikker; på den ene sida så bør kanskje portalene være en ren inngang til innholdet, men på den andre sida så vil dette være en god arena for å kunne rekruttere nye brukere innen emnet. Så om noen andre vil bestemme dette så gjør gjerne det. ;-)

Jon Harald Søby 12. okt 2009 kl. 18:27 (CEST)

Det skjer en utvikling i riktig retning, men jeg har fremdeles et stort spørsmål, og to mindre forslag:
0. Det er et overordnet, alvorligere, forhold som virker uavklart. Jeg trodde umiddelbart at portalen skulle gjelde alle artikler innenfor språkvitenskapen, men når jeg ser på det utvalget av AA som JHS har gjort i dette feltet så ser jeg har han har sortert bort flere artikler som på WP:AA som som språkartikler: to biografier, en artikkel om norsk språkhistorie og en artikkel om Ordspråk, og jeg sitter igjen med et inntrykk av at han bare mener at portalen skal gjelde artikler om språkene. Dette er et uavklart forhold som må tydeliggjøres før portalen kan få GLP-status. Jeg vil anbefale at min forståelse gjøres gjeldende, at portalen skal omfatte hele feltet språkvitenskap. Avklaringen kan settes inn på Portaldiskusjon:Språk, sammen med andre redigeringsrutiner og -prinsipper for portalen; omfanget kan f.eks. enten avgrenses som Kategori:Lingvistikk med alle underartikler, eller Kategori:Språk med alle underartikler. Det første alternativet er det mest omfattende. (Uansett hva som velges mener jeg at navnet på portalen kan være som nå.)
2. Antall roterende felter har økt med ett. Jeg mener det bør være ett felt til, og gjentar forslaget om et felt for fagterminologi / biografier - og ser jo også klart at dette henger sammen med det forrige punktet.
3. Etter mønster fra andre portaler (dvs Kunst) kan det være ryddig å la ett rotasjonsfelt være reservert for UA/AA/GL, og et annet felt for andre (gode) artikler. Her er det nå AA/GL i begge rotasjonsfeltene, og da er det ikke lett å skjønne hvordan utvalgskriteriene i de ulike feltene er tenkt å være.
Mvh MHaugen 12. okt 2009 kl. 22:28 (CEST)
Ja, jeg har snevra den inn mer enn til språkvitenskap; har nemlig tenkt til å opprette en Portal:Lingvistikk (evt. Språkvitenskap) også, som er et bredere og overordna emne, men har ikke gjort det ennå. Det bør imidlertid bli tydeligere, enig i at det ikke er så tydelig nå. Burde nok ha en setning eller to øverst om hva portalen (ikke) omfatter. Ang. 3 har jeg gjort det på den måten akkurat nå fordi lista ikke passer i noen av de andre feltene (den kan ikke være et utvalgt språk), men det trenger ikke å være UA/AA/UL for å være der. Jon Harald Søby 12. okt 2009 kl. 23:08 (CEST)
Det er absolutt en god idé, kanskje en obligatorisk nødvendighet, å lage en bruksanvisning eller redaksjonskonseptnotat for portalen, slik JHS foreslår. Vi bør bygge opp alle strukturer og portaler slik at videreføring og videreutvikling blir uavhengig av enkeltpersoner.
Jeg vil forholdsvis sterkt fraråde å splitte opp språkfaget i flere portaler. Små nisjeportaler portaler med smalt, begrenset artikkeltilfang blir mindre varierte, ergo vanskeligere å opprettholde mtp ulike rotasjonsbokser, og dertil også IMO mindre interessante for leserne og besøke, mindre lesverdige og mindre interessante som GLP.
Som sagt, lag heller flere bokser i denne portalen. Her er mine navneforslag for de tre eksisterende og den foreslått nye:
 • Månedens kvalitetsartikkel
 • Månedens språk
 • Månedens språkprøve
 • Månedens faguttrykk (evt .. sideblikk eller et annet mer catchy ord)
I tillegg til bilde, visst-du-at, og UA/AA-lista. I tillegg mener jeg, i seksjonen for småpirk, at lenka til Wikipedia:Underprosjekter/Språk bør være mer eksplisitt, og ikke mystisk kodet. Mvh MHaugen 14. okt 2009 kl. 18:07 (CEST)
Jeg har gjort om portalen så den presenterer hele språkfaget nå; gir fortsatt ikke helt opp tanken på en lingvistikkportal en dag, men det blir ikke før om lenge…
Har gjort prosjektlenka større («mystisk kodet» skjønner jeg ikke helt hva du mente med). Nå er det fire roterende bokser, og jeg synes det holder. Om det blir mer vil portalen bare bli uoversiktelig, samt at det vil kreve enda mer vedlikehold. Artikkelboksen vil kunne brukes til alt som ikke er språk, den er dugelig til både lingvister, faguttrykk, språkfamilier, dialekter og lignende.
Jeg har også laga en boks med viktige artikler, som Haakon foreslo lenger nede, og fiksa en liten introduksjon til selve portalen. Jon Harald Søby 28. okt 2009 kl. 16:40 (CET)
Fine grep. Alle disse innebar IMO klare forbedringer. Det gjenstår nå muligens bare én sak: å avklare kriteriene for artikkeltilfanget i de ulike boksene, nå er det stjerneartikler i to bokser.
Jeg har gjort noe redigeringer for å synliggjøre hva jeg mente med at prosjektlenka var «mystisk kodet»: det var ikke lett for uinnvidde å skjønne hva den gamle lenka innebar. Mitt grep kan sikkert forbedres, men jeg håper mitt anliggende ble mer tydelig. Mvh MHaugen 28. okt 2009 kl. 17:09 (CET)
Ja, nå skjønner jeg hva du mente. Plasseringa er bedre nå, enig i det; la til noe stil på den i tillegg.
Angående artikkeltilfanget er «utvalgt språk» ment å være utmerka og anbefalt (men bare enkeltspråk), mens «utvalgt artikkel» kan være både UA/AA og vanlige artikler. For november har jeg satt Grenlandsmålet, som ikke er anbefalt (den er imidlertid veldig god, og skrivi av ingen ringere enn Rolf Theil, så det er nok bare et spørsmål om tid). Men den er en fin mulighet til å kaste lys på andre anbefalte/utmerka artikler som ikke er enkeltspråk (thai-skrift, indoariske språk). Utvalgt språk kan forresten også inneholde ikke-UA/AA også dersom vi skulle gå tom for dem, men vi får håpe det ikke skjer. :-) Jon Harald Søby 28. okt 2009 kl. 17:35 (CET)
Nå synes jeg portalen begynner å bli veldig god. Overskriften i boksen Utvalgt Wikipedia synes jeg er litt diffus. Erfarne wikifanter vil antagelig umiddelbart forstå at det dreier seg om en annen språkversjon av Wikipedia, men kunne en annen overskrift gjøre dette klarere for tilfeldige lesere? For eksempel Utvalgt språkversjon av Wikipedia eller Wikipedia på andre språk eller lignende - med en notis som forteller at Wikipedia finnes på (X antall) språk osv... Jeg liker at portalen tydelig er rettet mot leserne, mens bidragsytere ledes til underprosjektet med en ikke altfor dominerende lenke. Mvh Aldebaran 28. okt 2009 kl. 18:46 (CET)
Nå er jeg straks klar til å stemme {{for}}, så snart vi får på plass en dokumentasjon av redigeringskriterier for utvalget til rotasjonsboksene.
Og en liten ting: Går det an å fikse litt på layouten på lenke til underprosjektet-boksen? Den er ikke pen når den gror sammen med boksen over seg, men har mye luft under. MHaugen 30. okt 2009 kl. 13:30 (CET)
Jeg skreiv kriteriene over her, hvor ellers burde de stå, synes du?
Angånde underprosjektlenka var det med vilje (feature, not a bug, hehe); den er ikke tenkt som en egen boks, men som en «flik» på boksen over (UA/AA og prosjektet har stor sammenheng sånn jeg ser det), og avstanden under er for å skape litt avstand til {{portaler}}, som jeg ikke synes passer inn visuelt sett. Jon Harald Søby 30. okt 2009 kl. 13:35 (CET)
Kriteriene burde nok helst stå på Portaldiskusjon:Språk, IMO.
Jo, det kan godt være en tanke bak grepet du gjorde, men jeg synes likevel at den tanken ikke er veldig synlig for betrakteren, mens det visuelle inntrykket blir avstikkende. MHaugen 30. okt 2009 kl. 14:20 (CET)

Jeg synes portalen ser bra ut nå, og stemmer for. En tanke som slo meg var at dersom «månedens språk» har egen Wikipedia-versjon, kunne det lenkes til dennes hovedside. F.eks. slik: Wikipedia på Yoruba. Det viser både Wikipedias mangfold, og gir samtidig leseren mulighet til å se et «ekte» eksempel på skriftspråket. Jon Harald (og Morten) fortjener også en takk for «nybrottsarbeidet». Mvh Aldebaran 30. okt 2009 kl. 16:38 (CET)


Flere tanker. Portalene bør ikke bli prosjektsider (andre Wp er verre på dette). På en god portal bør en lenke til det relevante underprosjektet, men heller ikke mer av slikt. Kategoritre og oversikt over anbefalte/utmerkede artikler/lister bør med syntes jeg. Både et utvalgt bilde, artikkel og biografi (eller utvalgt språk, land, osv, ettersom emnet) bør med og bør oppdateres hver måned. En god portal bør også dekke et så stort tema eller hvile på en så god dekning at det ligger en del artikler under. Gamle nyheter trekker ned inntrykket. Oppsett og stil behøver ikke være helt standard etter mitt syn, men må ikke være «rotete».

Noen lenker å se på: sv:Wikipedia:Vad en utmärkt portal är og en:Wikipedia:Featured portal criteria (de fleste finner vel frem dit likevel). Ooo86 7. okt 2009 kl. 22:00 (CEST)

Noen tanker: Et sentralt spørsmål angående portaler bør være: Hvem er målgruppen? Skal det være skribenter, lesere, eller begge? Selv er jeg enig med Ooo86 at portalene bør være rettet mot leserne. Skribentene kan bruke en prosjektside (som bør være lenket fra portalen). Et annet spørsmål angående kandidatvurdering er hvilke kriterier som skal legges til grunn. Er det ene og alene portal-siden som vurderes, eller skal de underliggende artiklene også tas med i vurderingen? Jeg mener at portalsiden veier tyngst, men at underartikler også bør tillegges en smule betydning. Jeg tror også det er lurt å unngå seksjoner som trenger hyppig manuell oppdatering, da dette lett fører til at portalen blir utdatert. Automatisk rotasjon av artikler og bilder er en bedre løsning. Jeg er også usikker på om det er klokt å ha et standard-oppsett som må følges, da portalene kan bli bedre om de kan tilpasses det aktuelle emnet. Hvis leserne er målgruppen, bør siden være ryddig og oversiktlig, samt ha et «innbydende» utseende (hva nå enn dét måtte bety). Innholdet bør være slik at lesere finner det nyttig å bruke portalen som startpunkt for utforskning av emnet på Wikipedia (kategori-tre, lenker til sentrale artikler om emnet, anbefalte og utmerkede artikler osv.).
Et annet punkt angående portaler generelt, er at vi bør kunne lenke til portalen fra artikler om emnet - slik de andre språkversjonene gjør (fransk, tysk, engelsk). Dette vil kunne øke trafikken og nytteverdien av å ha en oppdatert portal. Aldebaran 16. okt 2009 kl. 14:38 (CEST)

Jeg har tenkt en del på dette med at portaler skal være startstedet for dem som vil lese mer om emnet. Bortsett fra kategoritreet er det relativt få steder å starte hvis man ikke er ute etter akkurat de artiklene som er anbefalt/utmerka. En idé kunne være en boks med sentrale artikler (selv om de ikke er på anbefalt-/utmerka-nivå), noe som ville ha bedra brukervennligheten ved å gi brukeren direkte tilgang til sentralt stoff. Altså en boks som prioriterer viktighet framfor kvalitet (selv om det selvsagt ville måtte stilles visse krav til kvaliteten). Det er mange muligheter for hvilke artikler det skulle vært for denne portalen, men en av dem kunne f.eks. vært Liste over språkfamilier, en annen Dialekt, osv. Dette er bare en tanke. Haakon K 21. okt 2009 kl. 07:41 (CEST)

Dette er et godt poeng, og en god innfallsvinkel fra Haakon. I Portal:Litteratur synliggjør man kategoriene ved de viste artiklene. Det er én mulig løsning som gir halvdirekte adgang til flere artikler. En annen mulig løsning som vi evt må nyprogrammere (?) kan være at rotasjonsboksene eksplisitt henter sitt tilfang fra en kategori hver, og at det lenkes til kategorien fra rotasjonsboksens heading. MHaugen 21. okt 2009 kl. 08:52 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. (eller rettere sagt Portal) MHaugen 3. nov 2009 kl. 11:01 (CET)


Liste over tettsteder på FærøyeneRediger

Alle punkter nå dekket. De fleste underartiklene ser bra ut, men Underprosjekt Færøyene er stadig på farten og omskriver, oppruster og utvider artikler. Dativs- og genetivsformene har jeg gått gjennom sammen med en innfødt færøying, men skal ikke være noe problem da de følger bestemte mønstre (om de har en vanlig endelse som -vík, -nes eller -fjørður). Disse formene for Válur holder jeg på å ordne. Danske navn mangler på noen få steder, stort sett fordi bruken av disse gikk ut av vanlig bruk da disse stedene ble grunnlagt. Erik 30. okt 2009 kl. 23:21 (CET)

God listeRediger

 1.   For Erik 30. okt 2009 kl. 23:21 (CET)
 2.   For Ooo86 30. okt 2009 kl. 23:34 (CET)
 3.   For MHaugen 30. okt 2009 kl. 23:57 (CET)
 4.   For Jon Harald Søby 1. nov 2009 kl. 23:26 (CET) Solide saker.
 5.   For Mr. Hill 2. nov 2009 kl. 12:48 (CET) :)
 6.   For Ingen tvil her, bra jobb! Bjoertvedt 2. nov 2009 kl. 16:23 (CET)
 7.   For Kjempebra. Haakon K 3. nov 2009 kl. 19:32 (CET)
 8.   For Ser veldig bra ut. – Cocu (d) 8. nov 2009 kl. 18:17 (CET)

KommentarerRediger

Kort innledning, men listen er lang, sorterbar og alt som hører til på listen ser ut til å være behandlet greit nok. Hva med bildet fra Runavík? Så at du byttet om på dette andre steder? Ooo86 30. okt 2009 kl. 23:34 (CET)

Ordnet. Har skapt forvirring i flere år det bildet av Toftir som har et navn som (feilaktig) sier at det avbilder Runavík. Erik 31. okt 2009 kl. 10:57 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. MHaugen 8. nov 2009 kl. 19:09 (CET)


Liste over Norges høyeste fjellRediger

Lista er ryddig satt opp, og ikke minst er det gjort et grundig og omfattende arbeid med alle artiklene her. Utvilsom God Liste, IMHO. MHaugen 7. nov 2009 kl. 14:51 (CET)

God listeRediger

 1.   For MHaugen 7. nov 2009 kl. 14:51 (CET)
 2.   For Flott arbeid! (men hvorfor er fylkeslisten ikke sorterbar og tallene i hovedlisten ikke høyrestilt?) Mvh Prillen 7. nov 2009 kl. 16:39 (CET)
 3.   For Finn Bjørklid 7. nov 2009 kl. 21:20 (CET)
 4.   ForCocu (d) 7. nov 2009 kl. 22:26 (CET)
 5.   For Kaitil 8. nov 2009 kl. 10:07 (CET) Godt arbeid, og ikke minst en liste med stor nytteverdi!
 6.   For Later til å være en fullstendig, god og velfungerende liste. Godt jobbet! Sindre Skrede 8. nov 2009 kl. 19:48 (CET)
 7.   For Jeg liker lister. SOA 9. nov 2009 kl. 11:13 (CET)
 8.   For Så mye som tusen fjell? Imponerende. Ranværing 9. nov 2009 kl. 13:39 (CET)
 9.   For Glimrende! Erik 9. nov 2009 kl. 21:21 (CET)
 10.   For - imponerende, men jeg savner mer prosa i teksten som sier noe om fjellene. Slik det er nå sies det litt om lista over fjellene, men jeg forventer å finne noe beskrivelse om de høyeste fjellene i innledningen. Ref f.eks Liste over elver i USA.Bjoertvedt 13. nov 2009 kl. 17:44 (CET) bra jobba med innledningen. Og en svær jobb som er gjort her! Bjoertvedt 15. nov 2009 kl. 00:40 (CET)

KommentarerRediger

Forutsatt at detaljene er riktige er dette en fin liste. Det står tusen fjell innledningsvis, jeg teller 999 i listen, noe som var et morsomt tall, men det burde kanskje (pirkete) stå nær tusen eller nesten fullstendig tusen? Kanskje man burde finne et fjell til? (Jfr. filmen Engelskmannen som gikk opp på en ås, men som kom ned fra et fjell) Finn Bjørklid 7. nov 2009 kl. 21:20 (CET)

Nummereringen i første kolonne er en rangering etter høyde. Siden det er to fjell med høyde 1650 moh., har begge disse rangering 999, men totalt blir det 1000 fjell. - 4ing 7. nov 2009 kl. 22:20 (CET)

Forslag til bruk: tabellen kopieres under brukersiden, så legger man på en kolonne, og vips har man et utmerket verktøy til å dokumentere tinderanglingsaktiviteten. Hmm, en liste over de 1000 høyeste med minimumsgrense primærfaktor 20 gir muligheter til flere avkrysninger pr tur. Kunne det være en idé å lage en slik liste i tillegg? Kaitil 8. nov 2009 kl. 10:07 (CET)

Før jeg stemmer savner jeg litt mer prosa som innledning, spesielt bør det forklares hva "P.F." er for noe, både tekstlig og gjerne også ved at man skriver "Primærfaktor" i kolonneoverskriften. Fint om fet også ellers kan krydres litt mer om innholdet (fjellene), f.eks hvor mange av dem som ligger i hvilke landsdeler, hvor høye de er i internasjonal sammenheng, og andre relevante perspektiver. Ikke mye som skal til, men jeg synes det er litt for lite nå. Bjoertvedt 8. nov 2009 kl. 20:16 (CET)
Jeg har nå utvidet innledningen, men jeg har til tross for forsøk ikke lyktes med å få fiksa høyrestilt kolonneinnhold. MHaugen 14. nov 2009 kl. 15:42 (CET)

Det er to fjell som heter Falketind, men begge lenkene gikk til fjellet som ligger i Årdal. Fjellet på 838. plass må altså få sin egen artikkel. Bortsett fra slike småfeil, som det sikkert er noen flere av, er det ei kjempeliste. Haakon K 11. nov 2009 kl. 21:02 (CET)

Jeg minner om at fjell nr. 838, Falketind, er rød lenke og bør farges blå. Haakon K 13. nov 2009 kl. 20:31 (CET)

Falketind på Dovrefjell ble opprettet 28.nov 08. Jeg har flytta den til den nye navneformen Falketind (Dovre), så da burde det være løst. Jeg skal også forsøke å se på tekstdelen som Bjoertvedt etterlyser, men her trenger jeg utvilsomt geologisk støttekompetanse. MHaugen 14. nov 2009 kl. 10:14 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. MHaugen 15. nov 2009 kl. 12:54 (CET)


Olympiske sommerlekerRediger

Jeg har lenge vært fascinert av den grundige og gode strukturen vi har for ol-artiklene, med artikler for hvert OL, hvert lands innsats under hvert OL og for resultater for den enkelte idrett under hvert OL. Antagelig kvalifiserer derfor også morartikkelen for hvert enkelt OL også som Liste, men det er ihvertfall ingen tvil om at denne hovedlista over år, idretter og deltagerland er et meget godt eksempel på vårt listearbeid, og på wp på sitt beste. Stor honnør til LoneStar som gjør mye av arbeidet med disse artiklene. MHaugen 12. nov 2009 kl. 23:27 (CET)

God listeRediger

 1.   For MHaugen 12. nov 2009 kl. 23:27 (CET)
 2.   For Haakon K 13. nov 2009 kl. 07:49 (CET)
 3.   For Sandip90 13. nov 2009 kl. 10:52 (CET)
 4.   For Bjoertvedt 17. nov 2009 kl. 10:46 (CET)
 5.   For Ranværing 20. nov 2009 kl. 08:50 (CET)

KommentarerRediger

Innspill:
 1. Ingress 1: Jeg har ryddet litt, og splittet ingressen i naturlige avsnitt (etter mine evner - det er ikke en fasit :). Ekstralekene 1906, blir oftere omtalt som jubileumslekene 1906 - det er tittelen lekene har i artikkelens infoboks også. Jeg la i den sammenheng til følgende setning: - Lekene er medregnet i listene i denne artikkelen. Jeg leser det slik at det stemmer?
 2. Ingress 2: «Antall øvelser er også betydelig utøket i løpet av de moderne lekenes historie fra slutten av 1800-tallet til nå.» Denne setninger bør følges opp med fakta / tall.
 3. Arrangørbyer: 3–4 flotte stadionbilder vil ta seg godt ut til høyre her.
 4. Øvelser: Omhandler dette avsnittet øvelser, disipliner, idretter, eller sporter? Jeg mener det definitivt ikke er øvelser - seiling og friidrett er ikke øvelser - disse idrettene inneholder jo en rekke øvelser. Da har jeg samtidig gitt hva jeg mener dette er - idretter. Men NoWiki har valgt (det internasjonale) begrepet sport som ledende over (det norske) idrett. Denne problemstillingen var en av de første diskusjonene jeg var med i for 2 1/2 år siden når jeg entret «wikidugnaden». :) «Sporter» er ikke et godt uttrykk i mine ører, men begrepet «øvelse» mener jeg er brukt feil i dette avsnittet.
For øvrig flott arbeid og en god liste. - Mr. Hill 13. nov 2009 kl. 00:51 (CET)
Til punkt 4: «Idretter» er den eneste overskrifta som er riktig og låter naturlig. Haakon K 13. nov 2009 kl. 04:48 (CET)
«Sportsutøvere» klinger heller ikke særlig bra. Til og med på «Sporten» på TV2 sier de «idrettsutøvere». Haakon K 13. nov 2009 kl. 07:59 (CET)

Jeg støtter nominasjonen, for slik artikkelen er nå, er den en liste, en svært god sådan. Dette er imidlertid en artikkel som burde vært mer prosa enn liste, som artikkel er den forholdsvis dårlig. Hva gjør vi når den får mer kjøtt på seg, når den kommer opp mot anbefalt-/utmerka-nivå? Nominerer den som dette, flytter listene ut til underartikler og gir underartiklene god liste-statusen? Haakon K 13. nov 2009 kl. 07:49 (CET)

En veldig fin liste med mange interessante detaljer. Ingen røde lenker er også vært positivt. Jeg stemmer for, og har også lagt lagt til tre stadionbilder etter Haakon Ks ønske. Det er tre svært historiske OL-anlegg, hvert på sin spesielle måte. Mvh Sandip90 13. nov 2009 kl. 10:55 (CET)
Jeg har lenket alle idretter til xidrettx under sommer-OL. Det har gitt oss 6 røde lenker. En kort dugnad så er det på plass, jeg bidrar selvsagt. Sandip90 fant frem fine bilder :) - Mr. Hill 13. nov 2009 kl. 13:32 (CET)
Ville det ikke være naturlig, hvis lenkene under Medaljefordeling lenket til artikler av typen Norge under OL eller Norge under Sommer-OL og ikke til artikler om landene? Det virker som om denne type artikler mangler for de fleste land. Vi har artikler om enkeltland under bestemte OL (av typen Spania under Sommer-OL 1900), men mangler artikler som oppsummerer et land gjennom OL-historien. Hvis det ikke er meningen vi skal ha slike artikler, kunne det kanskje i stedet lenkes til kategorier, altså f. eks. til Kategori:Spania under de olympiske leker? Wikijens 13. nov 2009 kl. 15:12 (CET)

Jeg forstår ikke tallene i den midterste tabellen. Det forklares at tallene angir hvor mange leker øvelsene har vært med, men hva betyr det? Hvis det betyr hvor mange Ol idretts-øvelsen har vært representert i, så måtte tallrekken på hver øvelse bare vært 1, 2, 3 4, ... Hva betyr det når det angis tallet 4 (eller et hvilket som helst annet tall) allerede første året øvelsen var med? Dette må nok forklares nærmere. Mvh, Bjoertvedt 13. nov 2009 kl. 17:42 (CET)

Jeg tror det må være en feil i forklaringen. Mitt gjett er at det betyr hvor mange øvelser det var innen de forskjellige idrettene. Det passer med veldig mange for svømming og friidrett osv., mens det er 1, og senere 2, for typiske lagidretter (kvinner fikk delta etter hvert). Wikijens 13. nov 2009 kl. 18:04 (CET)

Er totalen i tabellen under Idrettsgrener korrekt? Listen har jo tatt ut de idrettsgrenene / øvelsene som ikke er med per 2012, så totalen summerer hvor mange av dagens grener som var med i de ulike lekene. Er det nyttig informasjon? Hva er forresten grunnen til at idretter som er tatt av programmet, ikke er med på listen? - Mr. Hill 13. nov 2009 kl. 22:25 (CET)

Det har du rett i, totalen er egentlig bare riktig for 2008... Haakon K 16. nov 2009 kl. 07:24 (CET)
Ettersom det er jeg som har lagt inn tabellen over idretter, bør jeg vel forklare den litt. Som det står i forklaringen over tabellen, er dette en oversikt over idretter som for tiden er med på det offisielle olympiske programmet. Dermed er det faktisk kun for 2008 totalen er (tilsiktet) riktig. Misvisningen kommer av at det er flere idretter som har forsvunnet, som for eksempel tautrekking, polo og pelota. For at tabellen skal bli komplett jfr. samtlige idretter det er blitt arrangert konkurranser i, bør jo disse idrettene som det ikke lenger konkurreres i legges inn. Eventuellt må vi fjerne Øvelser totalt fra bunnen av tabellen, da den kan være/er villedende. Knuteinar2309 16. nov 2009 kl. 08:58 (CET)
Det beste ville vært hvis du har tilgang til info om idrettene som har forsvunnet og kan legge inn disse. Haakon K 17. nov 2009 kl. 05:21 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. MHaugen 20. nov 2009 kl. 10:21 (CET)


Østkant og vestkant i OsloRediger

Første nominasjon

Artikkelen ble anbefalt i april i år. Siden er den utvidet cirka 40%, særlig med stoff om dagens forhold, og ellers ut fra kommentarer. Flere bilder er kommet til. Jeg ønsker vurdert om den nå tilfredsstiller kravene til utmerket. Helge Høifødt 7. nov 2009 kl. 20:58 (CET)

UtmerketRediger

 1.   For Kaitil 8. nov 2009 kl. 14:47 (CET) Informativ, veldokumentert og lettlest – mer enn godt nok for meg.
 2.   For Jeg synes også dette holder til UA. Godt arbeid! Erik 8. nov 2009 kl. 16:08 (CET)
 3.   For - mye bra jobb her! Bjoertvedt 8. nov 2009 kl. 20:18 (CET)
 4.   For MHaugen 14. nov 2009 kl. 15:43 (CET)
 5.   For Ctande 15. nov 2009 kl. 15:58 (CET)
 6.   For PaulVIF 15. nov 2009 kl. 16:16 (CET)
 7.   For Anne-Sophie Ofrim 16. nov 2009 kl. 12:05 (CET)
 8.   For - denne artikkelen tøyer norsk wikipedia i riktig retning. SOA 18. nov 2009 kl. 11:01 (CET)
 9.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 18. nov 2009 kl. 17:29 (CET)
 10.   For Ranværing 20. nov 2009 kl. 08:49 (CET)
 11.   For - Både omfattende i seg selv og et utgangspunkt for videre lesning. Så langt jeg kan bedømme temaet er også UA-kriteriene oppfylt her, selv om det alltid er mye som kan utdypes mer i en artikkel. Ooo86 20. nov 2009 kl. 12:11 (CET)
 12.   For Sorgj 20. nov 2009 kl. 14:01 (CET)

KommentarerRediger

Når det gjelder framstillingen av folkemengde og inntektsnivå på hnhv østkant og vestkant, så tror jeg det hadde gjort seg med en tabell eller to. Særlig i avsnittet hvor det omtales inntektsnivå, så blir det mye tall i teksten som blir litt vanskelig å få oversikt over - en tabell hadde gjort seg her. Bjoertvedt 8. nov 2009 kl. 20:18 (CET)

Enig i det, det kommer. Helge Høifødt 9. nov 2009 kl. 20:31 (CET)

Noe småpirk, det står gjennomgående Uelands gate, samtidig har vi f.eks Akersgata, tilsvarende for Bjerregårds gate og Møllergata, burde vi ikke være konsekvent mht samskriving/særskriving og endelse? Eller er regelen knyttet til endelsen? Det er ellers kun to røde lenker, Hausmannskvartalene og Balkeby, hadde vært fint å få dekket de før artikkelen går til utmerket.mvh - Ulf Larsen 18. nov 2009 kl. 10:49 (CET)

I avsnittet Årsaker til øst–vest-skillet står det en setning om tilsvarende skiller i andre europeiske byer, jeg synes det burde utvides noe (f.eks et kort avsnitt) for å vise at dette ikke er noe enkeltstående fenomen i Norge. mvh - Ulf Larsen 18. nov 2009 kl. 11:44 (CET)

Denne setningen:

«Innen skole, forebyggende helsearbeid, økonomisk støtte til folk i fare for å bli fattige, og på mange andre områder var hovedstaden ledende.»

-henger litt i luften, ledende i hva? mvh - Ulf Larsen 18. nov 2009 kl. 12:21 (CET)

Denne setningen:

«mens Østensjø er østkantbydelen med høyest skår.»

-antar menes poengsum, scorer høyest osv - synes skår virker tvilsomt/tvetyding. mvh - Ulf Larsen 18. nov 2009 kl. 15:45 (CET)

Avsluttende kommentar: Slutter meg til Bjoertvedts forslag om tabeller, mye tall her selv for en som liker å tygge på det - vil tro at flere av leserne er med om de kan se ulikhetene mellom vest og øst ved passende tabeller og/eller diagrammer. Ellers må jeg si at jeg synes dette virkelig er noe av det bedre vi har av artikler, jeg har da også brukt den som eksempel i blant annet lobbyvirksomhet overfor politikere. mvh - Ulf Larsen 18. nov 2009 kl. 17:32 (CET)

Takk for gode kommentarer. Jeg har nå lagt ut en liten artikkel om Balkeby, og en om Hausmannsområdet (praktisk å holde kvartalene og Ankerløkka som ett strøk, men Hausmannskvartalene kan godt også brukes - for øvrig takk for puff til å gjøre ferdig denne som jeg har gnidd altfor lenge på). De to forbedringsforslagene til tekst fra Ulf er rettet. Jeg skal lage tabeller og omskrive Inntekt, formue og levekår, men det kan ikke bli før i neste uke. Helge Høifødt 20. nov 2009 kl. 11:47 (CET)

Gentrifisering Avsnittet om gentrifisering ("Unge voksne med lang utdanning overtar indre øst") burde kanskje bygges ut? Slik det står, inneholder det først og fremst argumentene mot at det som har foregått de siste ti årene i indre øst kan kalles gentrifisering i egentlig forstand. Men det finnes vel også argumenter for at det har foregått er gentrifisering - i alle fall i relativ forstand, og i hvert fall det man, av mangel på bedre ord, kan kalle første fase av en slik prossess? Sorgj 20. nov 2009 kl. 14:01 (CET)

Tabell over formue og inntekt er lagt inn. Jeg får ikke til å trekke sammen de altfor brede kolonnene - noen som vet? Ser ikke flere tallmengder som egner seg for tabell i denne omgang, skal nok se mer på det men ikke nå. Sam- eller særskriving av gatenavn styres av kommunens vedtak om navn, vanligvis to ord der genitivs s brukes. Gentrifisering kunne bygges ut, men jeg mener det bør skje i en egen artikkel - de «kule 30-åringene» i indre øst har fått en litt for stor (her i artikkelen også) og veldig skjev oppmerkssomhet (i massemedier) som de har. Skal skrive mer om det senere, kanskje i utvidelse av artikkel om Grünerløkka. Men altså enig i det du skriver om det - de tre trehusforstedene har hatt første fase-gentrifisering slik litteraturen beskriver den, leiegårdsområdene i indre øst er gentrifisert, men med store forbehold i forhold til det som er vanlig å regne som kjennetegn på g. Da regner jeg meg ferdig med å svare på kommentarer i denne omgang. Helge Høifødt 23. nov 2009 kl. 21:56 (CET)
Jeg gikk over tabellen og gjorde diverse formateringsgrep, samtidig som jeg gjorde den sorterbar. Jeg synes tabellen er god nå. --Kjetil_r 24. nov 2009 kl. 00:40 (CET)
Overskriftene Øst/Vest i tabellen mister sin funksjon med en gang man begynner å sortere. Kanksje en bedre løsning er to forskjellige farger for bydeler i øst og vest? Wikijens 24. nov 2009 kl. 00:49 (CET)
Noe som dette? (med en forklaring av fargekoden):
Inntekt og formue fordelt på bydeler i Oslo, 2007. Alle tall i tusen kroner
Bydel Bruttoinntekt 2007,
gjennomsnitt
Bruttonntekt 2007,
median
Skattepliktig bruttoformue 2007,
gjennomsnitt
Skattepliktig bruttoformue 2007,
median
Alna 292 279 382 221
Bjerke 310 287 420 211
Gamle Oslo 297 280 292 113
Grorud 281 270 364 202
Grünerløkka 308 291 292 106
Sagene 316 306 319 127
Stovner 290 268 401 229
Søndre Nordstrand 294 272 362 199
Østensjø 331 272 477 255
Nordstrand 418 324 876 304
Frogner 465 323 1 592 186
Nordre Aker 406 338 796 301
St. Hanshaugen 353 311 437 129
Ullern 575 376 2 858 469
Vestre Aker 599 365 3 050 478
Jeg synes Kjetils endringer er fine, men at farger på øst og vest kan tilføre ytterligere lesbarhet. Nordstrand bør i så fall få en farge som kommuniserer at bydelen er tatt ut av sammenlikningen øst-vest. I forrige kommentar la jeg gentrifiseringsavsnittet til side. Det var muligens litt for kjapt. Tar gjerne synspunkter fra Sorgj på hva som bør bygges ut. Ser at det er motforestillingene mot massemedias gentrifiseringsbeskrivelse av leiegårdsstrøkene i indre øst som får mest plass, jeg mener det er OK. Skal jeg gjøre tydeligere at utdanningsandelen er et reelt tegn på gentrifisering? Helge Høifødt 24. nov 2009 kl. 08:35 (CET)
Markering av østkant og vestkant med ulike farger er bra, men jeg undres om det er formålstjenlig med mulighet for sortering. Jeg tror at det bærer litt preg av vår «nærdebakgrunn» og at det slik mer kan virke forvirrende for de som faktisk leser dette. Det viktigste er at ulike spredte tall samles og synliggjøres i en tabell - med det er svært mye oppnådd, tror jeg. mvh - Ulf Larsen 24. nov 2009 kl. 19:36 (CET)
Det glapp å svare på Ulfs om andre europeiske byer. Jeg har søkt i de kildene jeg har, men ikke funnet nok til å skrive mer. Det står til obs, tar gjerne tips om kilder. Helge Høifødt 24. nov 2009 kl. 22:53 (CET)
Fargeløsningen er helt fin - verken farge eller sortering har jeg sterke meninger om. Helge Høifødt 25. nov 2009 kl. 23:30 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. MHaugen 28. nov 2009 kl. 15:24 (CET)