Stortingsvalget 1882

Stortingsvalget 1882 ble avholdt i Norge i 1882 som indirekte valg til det 32., 33. og 34. ordentlige storting. Stortinget ble konstituert 1. februar 1883[1]

Stortingsvalget 1882
juli 1882 - 5. desember 1882
114 mandater på valg, 58 trengs for flertall
Valgdeltakelse 72,49% av 99 501 stemmeberettigede
  Johan Sverdrup Torkel Halvorsen Aschehoug
Forgrunnsfigur Johan Sverdrup Torkel Halvorsen Aschehoug
Parti V H
Mandater
 83
Increase2.svg10 
 31
Decrease2.svg10 

‹ 1879 Norge 1885 ›

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

ValgordningRediger

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[2] Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de atten amtene valgmannsting, og utpekte 2-5 av 76 stortingsrepresentanter. Kjøpstedenes valgmannsting utpekte én, to eller fire av 38 stortingsrepresentanter.

Menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse var kvalifisert for stemmerett. I tillegg kunne embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark stemme. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[3] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett. 145 700 menn var stemmerettskvalifisert, 99 501 hadde stemmerett. Av disse stemte 72 128.[4]

Valgtingene ble holdt i perioden juli 1882 til november 1882. 416 valgting i landdistriktene utpekte totalt 1 051 valgmenn. 39 valgting i byene utpekte totalt 367 valgmenn. Valgmannstingene ble holdt i perioden 5. august 1882 til 5. desember 1882.[5] Det 32. ordentlige storting ble konstituert 1. februar 1883.

PolitikkRediger

Valget regnes som det første partivalg i Norge. Statsrådssaken hadde i 1880 tilspisset seg slik at det ikke var mulig for stortingsrepresentantene å stille seg nøytral. Saken var avgjørende for dannelsen av de to partiene: Det radikale Venstre som krevde statsrådenes møteplikt, og det konservative Høyre som ønsket å beholde tidligere praksis med et statsråd som var uavhengig av Stortinget.[6]

  Wikikilden: «Vor nasjonale skam» Kritikk av det konservative standpunkt, trykt i VG 1881 – originaltekst


ResultaterRediger

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[7]

 
Stortingsvalg 1882

KjøpstedeneRediger

Valgmandsting Høire Venstre Antall
valgmenn
Valgmannstemmer
per representant
Aalesund og Molde 11 11  1
 10
Arendal og Grimstad 12 12  1
 6
Bergen 40 40  21
 39
 35
 31
 20
Brevik 4 4  
 3
Kristiania, Hønefos og Kongsvinger 78 78  20
 76
 75
 74
 71
Kristiansand 14 14  3
 9
 8
Kristiansund 12 12  4
 11
Drammen 14 14  3
 13
 11
Flekkefjord 3 3  
 2
Fredrikhald 9 9  3
 8
Fredrikstad 8 8  1
 7
Hamar, Lillehammer og Gjøvik 8 3 11  3
 8
Hammerfest, Vardø og Vadsø 6 2 8  
 6
Holmestrand 3 3  
 2
Kongsberg 6 6  2
 5
Kragerø 10 10  2
 9
Larvik og Sandefjord 15 15  3
 14
Moss og Drøbak 8 8  1
 7
Porsgrund 6 6  1
 5
Sarpsborg 3 3  1
 2
Skien 11 11  2
 10
Stavanger og Haugesund 36 36  8
 35
 22
Tromsø og Bodø 10 10  1
 9
Trondhjem og Levanger 21 2 23  5
 21
 21
 20
 20
Tønsberg 7 7  1
 6
Østerrisør 5 5  
 4
Sum byene 226 143 369  89 38  
Andel i byene 61,3% 23,8% 100%

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

AmteneRediger

Valgmandsting Høire Venstre Ubestemt Antall
valgmenn
Valgmannstemmer
per representant
Akershus amt 24 38 62  16
 38
 38
 38
 37
 37
Nordre Bergenhus amt 18 49 67  3
 48
 48
 48
 45
 43
Søndre Bergenhus amt 15 68 83  7
 66
 66
 66
 66
 62
Bratsberg amt 7 44 51  8
 43
 43
 41
 39
Buskeruds amt 13 38 51  5
 37
 37
 36
 34
Kristians amt 4 65 69  5
 63
 63
 62
 60
 52
Finmarkens amt 19 5 1 25  
 19
 18
Hedemarkens amt 14 58 72  2
 57
 57
 57
 57
 51
Jarlsberg og Larviks amt 35 27 62  10
 35
 34
 34
 34
Lister og Mandals amt 12 42 54  5
 42
 41
 40
 40
Nedenes amt 19 26 1 46  2
 25
 25
 25
 25
Nordlands amt 4 60 64  1
 61
 60
 59
 57
 49
Romsdals amt 15 78 93  2
 79
 77
 71
 59
 37
Smaalenenes amt 14 38 52  7
 37
 37
 36
 29
Stavanger amt 6 53 59  
 52
 52
 51
 51
 22
Tromsø amt 30 30  1
 27
 27
Nordre Trondhjems amt 7 44 51  4
 43
 43
 43
 37
Søndre Trondhjems amt 12 48 60  
 47
 44
 37
 32
Sum amtene 238 811 2 1051  76 76  
Andel i amtene 22,7% 77,2% 0,2% 100%

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se ogsåRediger


ReferanserRediger