Valgmann

person valgt til å representere en gruppe individer ved avstemning i valg

En valgmann eller elektor er en person som av en organisasjon, valgkrets eller lignende velges med det eneste formål å representere dem i et valg. Valgmennene utgjør et valgkollegium og ordningen fører at valget blir indirekte.

Norge hadde fra 1814 til og med Stortingsvalget 1903 et valgsystem der velgerne valgte valgmenn som igjen valgte stortingsrepresentantene. Det var én valgmann per 50 stemmerettigede i kjøpstedene og én valgmann per ca 100 stemmeberettigede i prestegjeldene på landet.[1] I 1905 ble det i stedet innført enmannskretser.[2]

Finlands president ble inntil 1994 valgt med indirekte valg med valgmenn.

I USA velges ikke presidenten direkte av folket. I det som kalles presidentvalg velger folket valgmenn til et valgmannskollegium, som i sin tur stemmer frem en president. Antallet valgmenn var frem til 1960-tallet det samme som antallet representanter og senatorer i kongressen, men fra og med presidentvalget i 1964 har innbyggerne i hovedstadsområdet rett til å velge tre valgmenn i tillegg.

I Sverige før 1997 ble stiftsfullmäktige i Svenska kyrkan og medlemmene til kirkemøtet valgt av valgmenn som valgtes av menighetene etter kirkevalget.

Referanser rediger

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger