Midt-Troms

Region som omfatter områdene rundt Senja, Finnsnes og Indre Sør-Troms

Midt-Troms er betegnelsen på regionen som omfatter områdene rundt Senja, Finnsnes og Indre Sør-Troms. Det er ikke fastsatt offisielle grenser for dette området, men normalt omfatter Midt-Troms kommunene Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa, med et samlet folketall på 33 165 (1. januar 2013 SSB) og et areal på 9 391 km². Kommunen Lavangen har imidlertid også sterke bånd til Harstadområdet, noe som blant annet gjør seg gjeldende i regionrådssamarbeid.

Offisielle og uoffisielle inndelinger rediger

Det er som nevnt over ingen offisielle fastsatte grenser for Midt-Tromsregionen, men regionen som helhet eller deler av den inngår i flere forskjellige inndelinger og samarbeid:

 • Midt-Troms regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom seks av kommunene, det vil si alle unntatt Lavangen, som tilhører Hålogalandsrådet.
 • Området sokner til Nord-Troms tingrett og Senja tingrett, med unntak av Salangen og Lavangen som kommer under Midtre Hålogaland tingrett. Sorenskriveren i Senja holder til på Finnsnes.
 • Senja prosti dekker kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.
 • Økonomiske regioner, også kalt handelsdistrikter, er inndelinger for statistisk bruk. Midt-Troms består av to slike:
  • Andselv (består av kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv)
  • Finnsnes (består av kommunene Sørreisa, Dyrøy og Senja)
 • Post og telefon:
  • Felles for kommunene i Midt-Troms er postnummer som begynner på 93. Lavangen (Tennevoll) hadde tidligere postnummer 9465, men har nå 9357.
  • Fasttelefonnummer begynner på 771 (Lavangen, Salangen, Bardu, Dyrøy) eller 778 (Målselv, Sørreisa og Senja). Hele Midt-Troms har en felles utgave av katalogen Ditt Distrikt.
 • Kjennemerke for motorkjøretøyer: Kjøretøyer i Midt-Troms blir registrert og skiltet ved trafikkstasjonen på Finnsnes med bokstavkombinasjonene ZD, ZF og ZJ.

Kommuneinndelingshistorikk rediger

I 1838 ble området inndelt i Lenvik, Tranøy og Berg kommuner (unntatt Bardu som inngikk i Ibestad kommune i Sør-Troms frem til 1854). Av Lenvik ble Målselv skilt ut som en egen kommune i 1848 og Hillesøy i 1856. Av Tranøy ble Dyrøy og Sørreisa skilt ut som egne kommuner i 1886, og av Berg ble Torsken skilt ut som egen kommune i 1902. Av Målselv ble Øverbygd utskilt som egen kommune i 1924. (Kilde: Brøgger, Waldemar: Norge. Geografisk leksikon. Cappelen, 1963). I 1964 ble det gjennomført mange grensejusteringer. Øverbygd ble gjeninnlemmet i Målselv kommune, og Hillesøy ble delt mellom Lenvik og Tromsø kommuner. Fra 1. januar 2020 ble kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy slått sammen til Senja kommune.

De største befolkningssentrene rediger

Viktige attraksjoner rediger

Presse rediger

Fire aviser dekker Midt-Troms eller deler av regionen:

 • Troms Folkeblad, med hovedkontor på Finnsnes, er regionavis for Midt-Troms, og dekker også hele regionen. Avisen har avdelingskontorer i Senjahopen, Bardufoss og Sjøvegan.
 • Nye Troms er lokalavis for Indre Sør-Troms, det vil si Målselv og Bardu, men dekker også Balsfjord kommune. Hovedkontoret ligger på Moen i Målselv.
 • Nordlys, Nord-Norges største avis, har hovedkontor i Tromsø, men har også lokalkontorer på Finnsnes og Bardufoss.
 • Fremover, med base i Narvik, er regionsavis for Ofoten, men dekker i tillegg en del av Indre Sør-Troms. Avisen har lokalkontor på Setermoen.

Kommunikasjoner rediger

 • Flyplasser:
 • Hovedveier:
  •   gjennom Bardu og Målselv
  • 84 Sørreisa-Dyrøy-Salangen-Lavangen
  • 86 Andselv (Bardufoss), Målselv-Sørreisa-Finnsnes, Senja
  • 87 Elverumkrysset-Øverbygd, Målselv-Øvergård, Balsfjord
  • 855 Buktamoen, Målselv-Finnfjordbotn, Senja
  • 860 Silsand-Stonglandseidet, Senja
  • 861 Silsand-Gibostad-Stønnesbotn, Senja
  • 862 Botnhamn-Senjahopen-Straumsbotn, Senja
 • Bussforbindelser:
 • Hurtigruten:
  • Anløp på Finnsnes, sørgående 04:15-04:45
  • Anløp nordgående 11:00-11:45
 • Hurtigbåter:
 • Fergeforbindelser:

Politikk rediger

Ved Stortingsvalget 2013 var det 22 310 stemmeberettigede velgere i Midt-Troms (Salangen og Lavangen ikke inkludert, se Sør-Troms). Det ble avgitt 16 313 stemmer. Valgdeltagelsen var dermed 73,1 %. Valgresultatet ga en borgerlig overvekt på 3,7 prosentpoeng (50,2 % H+Frp+KrF+V, 46,5 % Ap+Sp+SV). Tabellen viser stemmefordelingen:[1]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 5 060 31,1
Høyre 3 525 21,7
Fremskrittspartiet 3 434 21,1
Senterpartiet 1 953 12,0
Kristelig Folkeparti 613 3,8
Venstre 584 3,6
Sosialistisk Venstreparti 548 3,4
Miljøpartiet De Grønne 223 1,4
Andre partier 318 2,0
Blanke stemmer 55 -
Valgdeltagelse/Total 16 313 73,1

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger