Øvre Dividal nasjonalpark

nasjonalpark i Troms og Finnmark fylke, Norge

Øvre Dividal nasjonalpark (nordsamisk: Dieváidvuovddi álbmotmeahcci) er en norsk nasjonalpark som ligger i en innlandsdal- og viddeterreng i Troms, ved svenskegrensen. Parken ble opprettet i 1971, for å «ta vare på et stort område med innlandsnatur med lite tekniske inngrep i den nordlige landsdelen, for å sikre en stor diversitet i økosystemer, et høyt biologisk mangfold og mange sjeldne arter, samt kulturminner. Det er særlig viktig å ta vare på variasjonsbredden av naturtyper i tilknytning til skog, myr og vassdrag»[1] og den dekker et område på 750 km².

Øvre Dividal nasjonalpark
Dieváidvuovddi álbmotmeahcci
Övre dividal anjajohka.jpg
LandNorge Norge
OmrådeTroms
Areal750 km²
Opprettet1971, utvidet 2006

Øvre Dividal nasjonalpark
68°38′00″N 19°52′00″Ø

Dividalen

Nasjonalparken ligger i Målselv kommune og den grenser opp til Dividalen landskapsvernområde. Ved utvidelsen i 2006[2] ble nasjonalparken utvidet med 30 km², og samtidig ble landskapsvernområdet opprettet.

Geografi, landskap, geologiRediger

Kjerneområdet i nasjonalparken ligger i dalføret langs Divielva. Området vestenfor ligger rundt Anjavatnet og Anjavassdalen. Øst for Dividalen ligger et høyereliggende myr- og viddeområde rundt og øst for parkens høyeste fjell: Jerta (1428 moh.). Vekslingen mellom skogkledde daler, bratte fjell, trange elvekløfter og åpne vidder er typisk for det nord-norske innlandslandskapet.

Et berggrunnslag med konglomerat, sandstein og skifere er typisk for området og har fått navnet dividalsgruppen.

Flora og faunaRediger

Alle de «fire store rovdyrene» (bjørn, ulv, jerv og gaupe) har tilhold i parken, som er særlig kjent for å ha landets tetteste bestand av jerv.

Øvre Dividal er hjemsted for ca. 50 rødlistede arter av lav, sopp og biller.

KulturminnerRediger

Det finnes mange samiske kulturminner her, alt fra før-kristne offerplasser og kjøttgjemmer til gammer og reingjerder av nyere dato. Norsk bosetting i området er fra 1700- og 1800-tallet.

Navnet Dividalen kommer fra det samiske ordet «dievva», som betyr rundaktig og tørr haug..

Forvaltning og bruk av områdetRediger

Vandreleden Nordkalottruta passerer gjennom nasjonalparken. Turistforeningen har hyttene Vuomahytta, Dividalshytta og Dærtahytta. Statskog har to ulåste hytter i parken, Ole Nergårdbua og Storrostahytta. Disse er åpne og gratis for alle. I tillegg har reindriftsforvaltningen en åpen del i Havgahytta.

Rein fra de svenske samebyene Lainiovuoma og Saarivuoma har sommerbeite i nasjonalparken.

ReferanserRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger