Hamn i Senja

Hamn er et gammelt handelssted og et populært turistmål på øya Senja i Troms og Finnmark. Stedet har en karakteristisk beliggenhet ut mot havgapet og innenfor Bergsfjordens skjærgård. Fylkesvei 86 passerer Hamn. Like vest for stedet ligger Senjens Nikkelverk og noen kilometer østover, på Finnsæter, ligger Senjatrollet og Finnsæter kapell.

Hamn
Senja nikkelverk. Illustrasjon fra Verdens Gang av Waldemar Waldor, 1883.

Hamns hovedbygning, samt flere av de gamle rorbuene, ble totalskadet av brann i september 2005. Ikke lenge etter startet arbeidet med å gjenreisningen, og en storstilt satsning ble igangsatt for å få stedet på fote igjen. I januar 2007 ødela nok en brann flere rorbuer.

Hamn grunnkretsRediger

Hamn er også en grunnkrets i Senja kommune, som omfatter området langs den ytterste, sørvestlige del av Bergsfjorden, skjærgården innbefattet. Hamn grenser i øst til Strømsnes, og over fjorden i nordøst ligger Bøvær. I sør har grunnkretsen grense mot Torsken sogn og i vest ligger Norskehavet. Areal: 19,2 km². Grunnkretsen fikk folketallet mer enn doblet i løpet av 2008, med økning fra 17 til 36 innbyggere. Dette skulle imidlertid vise seg å være et blaff, for i 2011 var folketallet igjen nede på 16.

Innbyggertall:

2000
2005
2010
2015
15
14
26
20