Bøvær

bosetning i Senja kommune

Bøvær er et sted og en grunnkrets i Senja kommune i Troms, beliggende ytterst på nordsiden av BergsfjordenSenja. Stedet ligger ved endepunktet til fylkesvei 251, tre kilometer vest for Skaland. Bøvær ligger sørvestvendt åpent ut mot Norskehavet, og gjennom bygda går en langstrakt idyllisk sandstrand.

Kråkeslottet i Bøvær

I Bøvær ligger Kråkeslottet, en arena for kunstutstillinger og konserter, men som også driver utleie til overnatting og arrangementer. Bygget var opprinnelig et tradisjonelt fiskebruk.

Bøvær grunnkrets omfatter området som ligger ytterst på nordsiden av Bergsfjorden, og bebyggelsen ligger langs veien fra Skaland. Den har et areal på 5,81 km². Grunnkretsen har ikke mange bosatte, men folketallet holder seg stabilt. I nordøst grenser Bøvær til Steinfjord, og i øst til Skaland. Over fjorden i sør ligger Strømsnes og Hamn og i vest ligger Norskehavet.

Utvikling for innbyggertall:

2000 2005 2010 2015
17 17 13 8
Bøvær sett fra Kråkeslottet.