Liste over norske vitenskapelige tidsskrift

Liste over norske vitenskapelige tidsskrift inneholder alle tidsskrift utgitt i Norge som av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er rangert på nivå 1 eller nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks. Listen revideres årlig som en del av å gi publikasjonspoeng for forskning («tellekantsystemet»).

For at en publikasjon skal klassifiseres som vitenskapelig, må den oppfylle alle disse fire krav[1]

  1. Presentere ny innsikt
  2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
  3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
  4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering.


Tittel NPU Fagfelt Nivå Fra Til ISSN/url
Abel Symposia Matematikk 1 2004 url (no) 2193-2808
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia Kunsthistorie 1 1922 url Arkivert 7. april 2016 hos Wayback Machine. (no) 0065-0900
Acta Borealia Tverrfaglig humanistisk forskning 1 1984 url (no) 1503-111X
Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge Pedagogikk og utdanning 1 2007 url (no) 1504-9922
Acta Ibseniana: Centre for Ibsen Studies, University of Oslo Nordisk 1 2002 url Arkivert 30. desember 2016 hos Wayback Machine. (no) 1503-2981
Acta Orientalia Asiatiske og afrikanske studier 1 1923 url (no) 0001-6438
Acta Paediatrica. Supplement Med - Pediatri 1 1992 (no) 0803-5326
Agarica Biologi 1 1980 url (no) 0800-1820
Agora : Journal for metafysisk spekulasjon Litteraturvitenskap 1 1983 url Arkivert 5. november 2014 hos Wayback Machine. (no) 1500-1571
Akuttjournalen Med - Anestesi, intensiv, akutt 1 1994 2007 url Arkivert 9. mars 2018 hos Wayback Machine. (no) 1500-7480
AmS-rapport Arkeologi og konservering 1 1989 (no) 0802-4936
AmS-skrifter Arkeologi og konservering 1 1979 (no) 0800-0816
AmS-Varia Arkeologi og konservering 1 1978 (no) 0332-6306
Arbeiderhistorie Historie 1 1987 url (no) 2387-5879
Arbeidsrett Rettsvitenskap 1 2004 url (no) 1504-3088
Arbeidsrett og arbeidsliv Rettsvitenskap 1 2003 (no) 1502-7767
Årbok / Fortidsminneforeningen Arkeologi og konservering 1 1952 url (no) 0071-7436
Årbok for norsk utdanningshistorie Historie 1 1982 2006 url (no) 1891-0718
Årbok Norsk Maritimt Museum Historie 1 1997 url (no) 1892-4786
Arctic Review on Law and Politics Rettsvitenskap 2 2010 url (no) 2387-4562
Arena Romanistica Romansk 1 2007 url (no) 1890-4580
Arkitektur N Arkitektur og design 1 2007 url Arkivert 7. mars 2016 hos Wayback Machine. (no) 1504-7628
Arkitekturårbok Arkitektur og design 1 2011 url (no) 1893-210X
Arr. Idéhistorisk tidsskrift Filosofi og idéhistorie 1 1993 url (no) 0802-7005
Autoimmunity Reviews Med - Biomedisin 1 2002 (no) 1873-0183
Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier Asiatiske og afrikanske studier 1 2003 url (no) 1503-5727
Barn Pedagogikk og utdanning 1 1983 url (no) 0800-1669
Barn i Norge Psykologi 1 2000 url (no) 1502-6604
Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) Lingvistikk 1 2013 url (no) 1892-2449
Beta. Scandinavian Journal of Business Research Økonomisk-administrative fag 1 1987 url (no) 1504-3134
Bibliotheca Nordica Historie 1 2009 url (no) 1891-1315
Bioingeniøren Biologi 1 1987 url (no) 1890-1875
Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift Biologi 1 1943 url (no) 0006-5269
Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics Romansk 1 url (no) 1893-3211
By og Bygd Historie 1 url (no) 0084-8212
Campbell systematic reviews Tverrfaglig samfunnsforskning 1 url (no) 1891-1803
Chironomus newsletter on Chironomidae research Biologi 1 1967 url (no) 1891-5426
Collegium Medievale Historie 1 1988 url (no) 2387-6700
Concept rapport Tverrfaglig samfunnsforskning 1 url (no) 0804-5585
Den norske tannlegeforenings tidende Odontologi 1 1890 url (no) 1894-180X
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter Tverrfaglig naturvitenskap og medisin 1 1761 url (no) 1893-9708
Dieđut / Sámi instituhtta Tverrfaglig humanistisk forskning 1 1975 (no) 0332-7779
Din – tidsskrift for religion og kultur Teologi og religionsvitenskap 1 1999 url (no) 1501-9934
DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Teatervitenskap og drama 1 1970 url (no) 0332-5296
Early Modern Culture Online Tverrfaglig humanistisk forskning 1 url[død lenke] (no) 1892-0888
Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning Nordisk 2 1914 url Arkivert 5. oktober 2014 hos Wayback Machine. (no) 1500-1989
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur Medier og kommunikasjon 1 2010 url (no) 1891-5760
Ergoterapeuten Med - Samfunnsmedisin 1 url (no) 0800-3475
Etikk i praksis Filosofi og idéhistorie 1 2007 url (no) 1890-4009
European Journal of Behavior Analysis Psykologi 1 2000 url (no) 1502-1149
Eurosphere Working Papers Statsvitenskap 1 2008 url (no) 1890-5986
Fagbladet samfunn og økonomi Samfunnsøkonomi 1 url[død lenke] (no) 1893-3009
Fauna Norvegica Biologi 1 2000 url (no) 1891-5396
FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice Tverrfaglig humanistisk forskning 1 url (no) 1894-5988
Fokus på familien Psykologi 1 1973 (no) 0807-7487
Fontene forskning Pedagogikk og utdanning 1 2008 url (no) 1892-7947
FORMakademisk Arkitektur og design 1 2008 url (no) 1890-9515
Forum for Development Studies Utviklingsstudier 1 1992 url (no) 1891-1765
Futhark: International Journal of Runic Studies Nordisk 1 url (no) 1892-0950
Fysioterapeuten Helse- og sosialfag 1 1958 url (no) 0807-9277
Gáldu Cála. Journal of Indigenous Peoples Rights Rettsvitenskap 1 2004 url (no) 1504-4270
Geriatrisk sykepleie Sykepleie 1 url[død lenke] (no) 1893-563X
Gunneria Arkeologi og konservering 1 1976 url (no) 0332-8554
Hamsun-selskapets skriftserie Nordisk 1 1988 url (no) 0803-2688
Heimen - Lokal og regional historie Historie 1 1922 url (no) 1894-3195
Historisk Tidsskrift Historie 1 1871 url Arkivert 31. oktober 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-2944
Hjerteforum Med - Hjerte, kar og luftveier 1 1988 url (no) 1890-9922
Hold Pusten Med - Radiol og bildediagn 1 1974? url (no) 1890-8330
Ibsen Studies Nordisk 2 2000 url (no) 1741-8720
ICAME Journal/International Computer Archive of Modern English Engelsk 1 url (no) 1502-5462
Ideas in History Filosofi og idéhistorie 1 2006 (no) 2245-5167
InFormation - Nordic Journal of Art and Research Tverrfaglig humanistisk forskning 1 url (no) 1893-2479
Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter Kulturvitenskap 1 1922 url (no) 0332-6217
Internasjonal Politikk Statsvitenskap 1 1937 url (no) 1891-1757
IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia Informatikk 1 url (no) 2387-3353
Journal of Arabic and Islamic studies Asiatiske og afrikanske studier 1 1996 url (no) 0806-198X
Journal of Comparative Social Work Helse- og sosialfag 1 2006 url (no) 0809-9936
Journal of Electrical Bioimpedance Tekn - Generell 1 2010 url (no) 1891-5469
Journal of Media Innovations Medier og kommunikasjon 1 url (no) 1894-5562
Journal of Peace Research Statsvitenskap 2 1964 url (no) 1460-3578
Jussens Venner Rettsvitenskap 1 1952 url (no) 1504-3126
Kart og Plan Geografi 1 1908 url Arkivert 1. august 2015 hos Wayback Machine. (no) 0047-3278
Kaupang Excavation Project Publication Series Arkeologi og konservering 1 2007 url[død lenke] (no) 1890-4246
KIFO perspektiv Teologi og religionsvitenskap 1 url (no) 0807-7525
Kildeutgivelser fra Riksarkivet Tverrfaglig humanistisk forskning 1 url (no) 1894-2601
Kirke og kultur Teologi og religionsvitenskap 1 1894 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-3002
Klassisk Forum Gresk og latin 1 1986 url (no) 0801-3179
Kon-Tiki Museum. Occasional Papers Sosialantropologi 1 1989 url (no) 0802-6491
Kritisk juss Rettsvitenskap 1 1993 url (no) 2387-4546
Kunst og kultur Kunsthistorie 1 1910 url Arkivert 3. oktober 2011 hos Wayback Machine. (no) 1504-3029
Kyrkjefag Profil Teologi og religionsvitenskap 1 url (no) 1502-7929
LexicoNordica Nordisk 1 1994 url (no) 1891-2206
Lov og Rett Rettsvitenskap 1 1962 url (no) 1504-3061
Maal og Minne Nordisk 2 1909 url (no) 1890-5455
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Økonomisk-administrative fag 1 1998 url (no) 1500-6069
Målbryting Lingvistikk 1 1998 url (no) 1500-8576
MarIus Rettsvitenskap 1 1975 url (no) 0332-7868
Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt Rettsvitenskap 1 1973 url (no) 0801-3055
Michael Med - Generelle tidsskr 1 2004 url (no) 1893-0794
Mineralproduksjon Tekn - Anvendt geologi og petroleumsfag 1 url (no) 1893-1170
Modeling, Identification and Control Tekn - Elektronikk og kybernetikk 1 1980 url Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine. (no) 1890-1328
Modernisme i nordisk lyrikk Litteraturvitenskap 1 url (no) 1894-4671
Musikk og tradisjon Musikkvitenskap 1 url (no) 1892-0772
Musikkterapi Musikkvitenskap 1 1978 url (no) 1890-6052
Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking Nordisk 1 1984 url (no) 0800-4684
Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening Psykologi 1 url (no) 1894-8855
NIK: Norsk Informatikkonferanse Informatikk 1 url Arkivert 11. februar 2016 hos Wayback Machine. (no) 1892-0721
NMH-publikasjoner Musikkvitenskap 1 1982 url (no) 0333-3760
NOA. Norsk som andrespråk Nordisk 1 1985 url (no) 0801-3284
NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi Informatikk 1 url (no) 1894-7719
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research Kjønnsforskning 1 url (no) 1502-394X
Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning Lingvistikk 1 2006 url (no) 0809-9227
Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal Lingvistikk 1 url (no) 2387-2667
Nordic Journal of Dance: practice, education and research Dans 1 url (no) 1891-6708
Nordic Journal of Digital Literacy Pedagogikk og utdanning 1 url (no) 0809-714X
Nordic Journal of Digital Literacy Pedagogikk og utdanning 1 2002 2006 url Arkivert 19. mars 2012 hos Wayback Machine. (no) 1891-943X
Nordic Journal of Health Economics Med - Generelle tidsskr 1 url (no) 1892-9710
Nordic Journal of Human Rights Rettsvitenskap 1 1983 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1891-814X
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL Biblioteks- og informasjonsvitenskap 1 url (no) 1890-5900
Nordic Journal of Modern Language Methodology Pedagogikk og utdanning 1 url (no) 1894-2245
Nordic Journal of Philosophical Logic Filosofi og idéhistorie 1 1996 2001 url (no) 0806-6213
Nordic Journal of Political Economy Samfunnsøkonomi 1 1995 url (no) 1891-1854
Nordic Journal of Religion and Society Teologi og religionsvitenskap 2 1988 url (no) 1890-7008
Nordic Journal of Science and Technology Studies Tverrfaglig samfunnsforskning 1 url (no) 1894-4647
Nordic Journal of Social Research Tverrfaglig samfunnsforskning 1 url Arkivert 11. mai 2015 hos Wayback Machine. (no) 1892-2783
Nordic Studies in Education Pedagogikk og utdanning 1 2010 url (no) 1891-5949
Nordicom Information Medier og kommunikasjon 1 1980 url (no) 0349-5949
Nordina: Nordic studies in science education Pedagogikk og utdanning 1 2005 url (no) 1894-1257
Nordisk arkitekturforskning Arkitektur og design 2 url (no) 1893-5281
Nordisk Barnehageforskning Pedagogikk og utdanning 1 2008 url (no) 1890-9167
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok Musikkvitenskap 1 1997 url (no) 1504-5021
Nordisk Østforum Slavisk-baltisk 1 1987 url (no) 1891-1773
Nordisk politiforskning Rettsvitenskap 1 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1894-8693
Nordisk samtidspoesi Litteraturvitenskap 1 url (no) 2387-452X
Nordisk sosialt arbeid Helse- og sosialfag 1 1981 2008 url Arkivert 25. august 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-3037
Nordisk sygeplejeforskning Sykepleie 1 url (no) 1892-2686
Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy Musikkvitenskap 2 1992 url (no) 1944-8260
Nordisk tidsskrift for helseforskning Med - Samfunnsmedisin 1 2005 url (no) 1891-2982
Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk Pedagogikk og utdanning 1 url (no) 2387-5739
Nordiske organisasjonsstudier Økonomisk-administrative fag 1 1999 url (no) 1501-8237
Nordlit Litteraturvitenskap 1 1997 url (no) 1503-2086
Nordlyd Nordisk 1 url (no) 1503-8599
Norma Kjønnsforskning 1 2006 url (no) 1890-2146
Norrøne tekster Historie 1 url (no) 0801-7379
Norsk Antropologisk Tidsskrift Sosialantropologi 1 1990 url Arkivert 18. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-2898
Norsk Epidemiologi Med - Samfunnsmedisin 1 1991 url (no) 1891-5477
Norsk Epidemiologi, Supplement Med - Samfunnsmedisin 1 1991 url (no) 0803-4206
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Farmasi, farmakologi og toksikologi 1 1916 url (no) 0029-1935
Norsk Filosofisk tidsskrift Filosofi og idéhistorie 1 1966 url (no) 1504-2901
Norsk Geografisk Tidsskrift Geografi 1 1926 url (no) 1502-5292
Norsk Geologisk Tidsskrift Geofag 1 1926 url (no) 1502-5322
Norsk Gestalttidsskrift Psykologi 1 url (no) 1503-8912
Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) Informatikk 1 url (no) 1894-7735
Norsk lingvistisk tidsskrift Nordisk 1 1983 url (no) 2387-6719
Norsk Litterær Årbok Nordisk 1 1966 (no) 0078-1266
Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift Litteraturvitenskap 1 1998 url (no) 1504-288X
Norsk Medietidsskrift Medier og kommunikasjon 1 url (no) 0805-9535
Norsk pedagogisk tidsskrift Pedagogikk og utdanning 1 1917 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-2987
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Historie 1 1927 url (no) 0029-2141
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift Statsvitenskap 1 1985 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-2936
Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse Psykologi 1 2006 url (no) 0809-781X
Norsk tidsskrift for logopedi Pedagogikk og utdanning 1 1969 url (no) 0332-7256
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning Geografi 1 url (no) 1890-7016
Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap Teologi og religionsvitenskap 1 2007 url (no) 2464-1936
Norsk tidsskrift for musikkforskning Musikkvitenskap 1 url (no) 1893-8671
Norsk Veterinærtidsskrift Veterinærmedisin 1 1970 url (no) 0332-5741
Norske Oldfunn Arkeologi og konservering 1 1916 url (no) 0333-127X
Norsklæreren Nordisk 1 url (no) 0332-7264
Norwegian Archaeological Review Arkeologi og konservering 1 1968 url (no) 1502-7678
Norwegian Journal of Agricultural Sciences Biologi 1 1987 (no) 0801-5341
Norwegian Journal of Entomology Biologi 1 1999 (no) 1894-0692
Norwegian Petroleum Society (NPF) : Special Publications Tekn - Anvendt geologi og petroleumsfag 1 1992 url (no) 2212-1390
Norwegian-American Essays Tverrfaglig humanistisk forskning 1 1986 url Arkivert 11. mars 2016 hos Wayback Machine. (no) 0809-1366
Nota Bene Tverrfaglig humanistisk forskning 1 url (no) 1891-4829
Novus Studies in Literature Engelsk 1 1997 url (no) 1503-3457
NTNU Engineering Series Tekn - Industriell økonomi 1 url[død lenke] (no) 1892-8110
Nytt Norsk Tidsskrift Tverrfaglig samfunnsforskning 1 1984 url Arkivert 26. oktober 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-3053
Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi Økonomisk-administrative fag 1 url (no) 1891-0998
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin Med - Generelle tidsskr 1 1984 url (no) 0800-7489
Ornis Norvegica Biologi 1 1999 url (no) 1892-9737
Oslo Law Review Rettsvitenskap 1 url (no) 2387-3299
Oslo Studies in Language (OSLa) Lingvistikk 1 2009 url (no) 1890-9639
På Spissen Dans 1 url (no) 2464-2258
Polar Research Geografi 1 1982 url (no) 1751-8369
Poljarnyj Vestnik Litteraturvitenskap 1 url (no) 1890-9671
Praktisk økonomi & finans Økonomisk-administrative fag 1 1999 url (no) 1504-2871
Pressehistorisk tidsskrift Medier og kommunikasjon 1 url (no) 2387-3655
Primitive tider Arkeologi og konservering 1 1998 url Arkivert 19. april 2021 hos Wayback Machine. (no) 1501-0430
Prismet Pedagogikk og utdanning 1 1950 url (no) 0032-8847
Prismet bok Pedagogikk og utdanning 1 2008 url[død lenke] (no) 1890-8829
Professions and Professionalism Sosiologi 1 url (no) 1893-1049
Psykologi i kommunen Psykologi 1 url (no) 1892-3364
PsykTestBARN Med - Psykiatri 1 url (no) 1893-9910
Publications from the Wittgenstein Archives at the University of Bergen Filosofi og idéhistorie 1 1991 url Arkivert 24. juli 2011 hos Wayback Machine. (no) 0803-3137
Purinergic Signalling Purinergic Signalling Biologi 1 url (no) 1573-9546
Rangifer Biologi 1 1981 url (no) 1890-6729
Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) Pedagogikk og utdanning 1 url (no) 1892-042X
Research on Steiner Education Pedagogikk og utdanning 1 url (no) 1891-6511
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift Rettsvitenskap 2 1976 url (no) 0105-1121
Sakprosa Tverrfaglig humanistisk forskning 1 2009 url Arkivert 15. august 2020 hos Wayback Machine. (no) 1891-5108
Samfunnsøkonomen Samfunnsøkonomi 1 2008 url (no) 1890-5250
Sámi dieđalaš áigečála Tverrfaglig humanistisk forskning 2 1994 url (no) 1894-0498
SÁMIacademica Litteraturvitenskap 2 2008 url (no) 1891-4519
Sarsia Biologi 1 1961 2004 url (no) 1503-1128
Scandinavian Actuarial Journal Økonomisk-administrative fag 1 1974 url[død lenke] (no) 1651-2030
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Geografi 1 2001 (no) 1502-2269
Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science Med - Øyesykdommer 1 2008 url (no) 1891-0890
Scandinavian Journal of Organizational Psychology Psykologi 1 2006 url (no) 1891-473X
Scandinavian Psychologist Psykologi 1 url (no) 1894-5570
Seminar.net : Media, technology and lifelong learning Pedagogikk og utdanning 1 2005 url (no) 1504-4831
Sjøfartshistorisk årbok Historie 1 url Arkivert 27. september 2013 hos Wayback Machine. (no) 0080-9888
Skatterett. Tidsskrift for skatt og avgift Rettsvitenskap 1 1982 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-310X
Skrifter og avhandlinger - Det Norske videnskaps-akademi. II, Hist.-filos klasse Tverrfaglig humanistisk forskning 1 url (no) 1502-9727
Skriftserie for jus Rettsvitenskap 1 url (no) 1503-7738
Skriftserie fra Senter for musikk og helse Musikkvitenskap 1 url (no) 1893-3580
Skriftserien klasseromsforskning Pedagogikk og utdanning 1 1996 url (no) 0807-0083
Slavica Bergensia Slavisk-baltisk 1 1999 url (no) 1501-8954
Søkelys på arbeidslivet Tverrfaglig samfunnsforskning 1 2007 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-7989
Søkelys på arbeidsmarkedet Tverrfaglig samfunnsforskning 1 2007 2007 url (no) 1504-7970
Sommerfeltia Biologi 1 1985 url (no) 2084-0098
Sosiologi i dag Sosiologi 1 url Arkivert 11. mars 2016 hos Wayback Machine. (no) 1893-4617
Sosiologisk Tidsskrift Sosiologi 1 1993 url Arkivert 22. oktober 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-2928
Spesialpedagogikk Pedagogikk og utdanning 1 196X? url (no) 0332-8457
St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening Teologi og religionsvitenskap 1 url (no) 0808-2901
Studia Musicologica Norvegica Musikkvitenskap 1 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-2960
Sudanic Africa - A Journal of Historical Sources Asiatiske og afrikanske studier 1 1990 url (no) 0806-7120
Suicidologi Med - Psykiatri 1 1999 url (no) 1892-9842
Sykepleien Forskning Sykepleie 1 1996 url (no) 1891-2710
Synopsis fungorum Biologi 1 1989 url (no) 0802-8966
Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen Pedagogikk og utdanning 1 url (no) 0802-8192
Teologisk Tidsskrift Teologi og religionsvitenskap 1 url (no) 1893-0271
The Complexity of obesity proceedings Helse- og sosialfag 1 url (no) 2387-2748
The IMP Journal Økonomisk-administrative fag 1 2006 url (no) 0809-7259
Theofilos Teologi og religionsvitenskap 1 url (no) 1893-7969
Tidsskrift for Den norske legeforening Med - Generelle tidsskr 1 1881 url (no) 0807-7096
Tidsskrift for eiendomsrett Rettsvitenskap 1 (no) 0809-9529
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett Rettsvitenskap 1 url Arkivert 16. desember 2010 hos Wayback Machine. (no) 1891-8956
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål Rettsvitenskap 1 2003 url[død lenke] (no) 0809-9553
Tidsskrift for forretningsjus Rettsvitenskap 1 url (no) 0809-9510
Tidsskrift for kjønnsforskning Kjønnsforskning 1 2005 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1891-1781
Tidsskrift for kulturforskning Kulturvitenskap 1 2002 url (no) 2387-6727
Tidsskrift for Norsk Psykologforening Psykologi 1 1973 url (no) 0332-6470
Tidsskrift for omsorgsforskning Helse- og sosialfag 1 url (no) 2387-5984
Tidsskrift for praktisk teologi Teologi og religionsvitenskap 1 url (no) 1893-4773
Tidsskrift for psykisk helsearbeid Helse- og sosialfag 1 2004 url (no) 1504-3010
Tidsskrift for Rettsvitenskap Rettsvitenskap 2 1888 url Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-3096
Tidsskrift for samfunnsforskning Tverrfaglig samfunnsforskning 1 1960 url Arkivert 4. november 2014 hos Wayback Machine. (no) 1504-291X
Tidsskrift for sjelesorg Teologi og religionsvitenskap 1 1981 url[død lenke] (no) 0333-3388
Tidsskrift for strafferett Rettsvitenskap 1 2001 (no) 0809-9537
Tidsskrift for ungdomsforskning Tverrfaglig samfunnsforskning 1 2001 url (no) 1894-1036
Tidsskrift for velferdsforskning Tverrfaglig samfunnsforskning 1 1998 url (no) 0809-2052
Tidsskriftet Arkiv Biblioteks- og informasjonsvitenskap 1 2010 url (no) 1891-8107
Tidsskriftet FoU i praksis Pedagogikk og utdanning 1 2006 url (no) 1890-6990
Tidsskriftet Norges Barnevern Helse- og sosialfag 1 url (no) 1891-1838
Tidsskriftet Utmark Tverrfaglig samfunnsforskning 1 2000 url (no) 1502-3532
Trondheim Studies on Eastern European Cultures and Societies Slavisk-baltisk 1 1999 (no) 1501-6684
UNIPED Pedagogikk og utdanning 1 1978 url (no) 1893-8981
Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk Arkeologi og konservering 1 2005 url (no) 0809-6058
Utvalget - Dommer, uttalelser mv i skattesaker Rettsvitenskap 1 url (no) 0332-9763
Vann Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi 1 1966 url (no) 0042-2592
Vardøger Filosofi og idéhistorie 1 1969 url (no) 0333-0877
Viking Arkeologi og konservering 1 1937 url (no) 0332-608X
Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia Arkeologi og konservering 1 1991 url (no) 1501-6099
Voices: A World Forum for Music Therapy Musikkvitenskap 1 2001 url (no) 1504-1611

Referanser rediger

  1. ^ "Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og tekninsk utvalg i UHR 2004, kap 3.2, s. 25

Eksterne lenker rediger