Fokus på familien, Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid er et flerfaglig nordisk tidsskrift for familieterapi, rettet mot profesjonsutøvere innen familieterapi, særlig psykologer, sosionomer, psykiatere, prester, sykepleiere og pedagoger. Fokus på familien presenterer ulike tradisjoner og perspektiver innenfor relasjons- og familiearbeid.

Fokus på familien: Tidsskrift for familiebehandling  
Fagfelt Psykologi (260)
Psykiatri, barnepsykiatri (757)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1973- til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0332-5415 (papir)
0807-7487 (nett)
ITAR-kode 3841
Lenker

Artiklene spenner over en sjangerbredde fra fagfellevurderte artikler, fagartikler og faglige essays til mer praksisnære fortellinger. Artikler kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringkanal på nivå 1 i det norske tellekantsystemet.

Tidsskriftet var et norsk initiativ. Det ble etablert i 1973, som et samarbeid mellom Universitetsforlaget, Norsk Forening for Familieterapi, Modum Bad og Kirkens familievern. Tidsskriftets samarbeidrelasjon var ganske unik, i det man så at såpass forskjellige faggrupper hadde en del klare felles utfordringer i møtet med familier i vanskeligheter. Tidsskriftet ble et fruktbart samlingssted for dette flerfaglige fokuset. Denne modellen viste seg svært vellykket, og samarbeidet ble etter hvert utvidet til hele Norden. I dag er Svensk forening for familieterapi (SFFT), Dansk forening for systemisk terapi og konsultasjon (STOK), den finske foreningen for familieterapi og BUFDIR - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet involvert i utgivelsen av tidsskriftet, og redaksjonen har nordiske medlemmer.

Tidsskriftet er tilgjengelig på Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter, idunn.no.

Redaktører

rediger

Eksterne lenker

rediger