Arctic Review on Law and Politics

Arctic Review on Law and Politics er et internasjonalt forskningstidsskrift utgitt i Norge med vekt på nordområdeperpektiv. I tillegg til å publisere artikler om juridiske og statsvitenskapelige emner, har også tidsskriftet som formål å publisere artikler om samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Tidsskriftet redigeres i Tromsø, men medredaktører fra Canada, Danmark, Finland, Russland, Sverige og USA. Tidsskriftet ble etablert i 2010, og i 2015 gikk det over til «open access» publisering (åpent tilgjengelig for alle) på nettstedet www.arcticreview.no. Fra 2016 til 2018 var Arctic Review et «nivå 2»-tidsskrift.

Arctic Review on Law and Politics  
Fagfelt Rettsvitenskap, Internasjonal politikk (243)
Rettsvitenskap (340)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk engelsk
Redigert av Øyvind Ravna
Om tidsskriftet
Utgiver Cappelen Damm Akademisk (Norge)
Publikasjonshistorie 2010- til nå
Utgivelseshyppighet to utgaver årlig
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 1891-6252
ITAR-kode 1019315
Lenker