Norsk pedagogisk tidsskrift

Norsk pedagogisk tidsskrift er et norsk forskningstidsskrift. Tidsskriftet har som mål å gjenspeile bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forskning. Det bringer nye forskningsresultater, tematiserer den offentlige utdanningsdebatten og omtaler aktuell faglitteratur. Norsk Pedagogisk tidsskrift utkom første gang i 1917. I 2016 kommer tidsskriftet med fire hefter i året. Det henvender seg til lærere i skolen, studenter og vitenskapelig ansatte ved universitet og høgskole, lærerutdannere og andre skoleinteresserte.

Norsk pedagogisk tidsskrift  
Fagfelt Allmennpedagogikk (281), Pedagogikk og utdanning
Fagfellevurdering Delvis fagfellevurdert
Språk norsk
Redigert av Knut Roar Engh og Merethe Roos
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1917–d.d
Utgivelseshyppighet 4 utgaver / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0029-2052
ITAR-kode 5371
Lenker

Redaktører er Knur Roar Engh og Merethe Roos (2016).

Redaksjonsrådet er sammensatt av Elisabeth Bjørnestad, Marit Bøe, Kristin Ran Choi Hinna, Morten Søyland Kristensen, Siw Skrøvset, Janicke Heldal Stray, Are Turmo, Tom Are Trippestad.