Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning er et norsk vitenskapelig tidsskrift. Tidsskriftet har som målgruppe både forskere og personer som jobber med ungdomsrelaterte spørsmål.

Tidsskrift for ungdomsforskning  
Fagfelt Samfunnsvitenskap (200), Tverrfaglig samfunnsforskning
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Redigert av Viggo Vestel
Om tidsskriftet
Utgiver Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Norge)
Publikasjonshistorie 2001 - til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 1502-7759
ITAR-kode 6025
Lenker

Redaktør er Viggo Vestel fra NOVA, og redaksjonen er sammensatt av Mira Aaboen Sletten (NOVA), Patrick Lie Andersen (NOVA), Kristinn Hegna (UiO) og Gry Paulgaard (Universitetet i Tromsø).