Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning er et norskspråklig, tverrfaglig, fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift i kjønnsforskning som eies av Kilden kjønnsforskning.no og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet. Redaktørene for tidsskriftet er førsteamanuensis Elisabeth Stubberud og professor Siri Øyslebø Sørensen, begge ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU, som tiltrådte i 2023. Kilden er sekretariat for tidsskriftet.

Tidsskrift for kjønnsforskning  
Tidligere navn Kvinneforskning
Fagfelt Kjønnsforskning
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget på vegne av Kilden kjønnsforskning.no (Norge)
Publikasjonshistorie 1977–
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0809-6341
Lenker

Tidsskriftet ble grunnlagt i 1977 under navnet Nytt om Kvinneforskning, og skiftet navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005.[1] Tidsskriftet kommer ut med fire nummer i året, både som temanumre og i åpne numre, og inneholder fagfellevurderte artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser.[1] Tidsskriftet er godkjent vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i Kanalregisteret fra etableringen av registeret i 2005.

Tidsskriftet inngår i støtteordningen for åpne norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap som administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. Kilden ble opprettet av Norges forskningsråd i 1998 og er i dag organisert som en uavhengig avdeling i Forskningsrådet.

Lene Myong og Ingvil Hellstrand var redaktører for årgangene 2021 og 2022.[2] De ble etterfulgt av Elisabeth Stubberud og Siri Øyslebø Sørensen fra 2023.[3]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger