Vitenskapelig tidsskrift

Et vitenskapelig tidsskrift eller en vitenskapelig publiseringskanal, også kalt akademisk tidsskrift og, noe mindre presist, et fagtidsskrift, er et forlag eller tidsskrift som trykker vitenskapelige artikler, ofte kalt journaler, eller bøker. Det meste av den vitenskapelige publiseringen foregår i vitenskapelige tidsskrifter, og i mindre grad i vitenskapelige monografier eller antologier (bøker). Vitenskapelige tidsskrifter er derfor den viktigste kilden til ny vitenskapelig kunnskap.

En vanlig forskjell mellom vitenskapelige og andre tidsskrifter er kvalitetskontrollen som artiklene må passere forut for publiseringen. En vitenskapelig artikkel kan være omfattende; rundt 20 sider er relativt vanlig innenfor for eksempel humaniora og samfunnsvitenskap, selv om mange tidsskrifter de siste årene har redusert den maksimale lengden de tillater til ned mot ca. 15 sider. Innenfor for eksempel medisin og matematisk-naturvitenskapelige fag er artiklene som regel endel kortere (gjerne 2–5 sider), siden de som regel består mer av beregninger og opplistinger av resultater enn hermeneutisk argumentasjon.

Det ligger som regel svært mye arbeid bak vitenskapelige artikler, både selve forskningsarbeidet de bygger på og selve skrivingen av artiklene, og det kan ta lang tid, i mange tilfeller flere år, å få dem publisert (2–3 år er forholdsvis vanlig). Som oftest gjennomgår artiklene mange runder med kommentarer fra fagfeller og omarbeidelser.

Vitenskapelige tidsskrifter er tilnærmet aldri illustrert (bortsett fra tabeller og illustrasjoner brukt i vitenskapelig sammenheng i artiklene) og trykkes som regel i svart-hvitt.

Nordiske forholdRediger

I Norge finnes det et register over vitenskapelige publiseringskanaler, som drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og Norsk senter for forskningsdata (NSD), på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. NSD har ansvaret for driften og NPU har ansvaret for godkjenningen av publiseringskanalene. Siden 2015 har de nordiske landene samarbeidet om å utvikle registeret over autoriserte vitenskapelige publiseringskanaler.[1]

I norsk vitenskapsindeks deles vitenskapelige tidsskrifter inn i nivå 1 og nivå 2, der nivå 2 er det høyeste nivået. Nivå 2 består av inntil 20% av tidsskriftene, som regnes som internasjonalt ledende i faget.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ NSD (2018) Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Norsk senter for forskningsdata. Besøkt 2018-09-20.