Debattartikkel

En debattartikkel er en artikkel som setter syn på mange ting i en bestemt sak. Artikkelen skal være personlig og man skal fortelle hva man selv mener eller som tilbakeviser synspunkter som andre har kommet med. Slike artikler kan kalles debattartikler eller argumenterende artikler.

Når man argumenterer, prøver man å bevise eller motbevise en påstand. Det gjelder å finne de argumentene og de faktaopplysningene som støtter det synet man selv har. Man har da tre muligheter;

  • Man kan sette fram en påstand – si at noe er slik eller slik.
  • Man kan underbygge påstanden din – komme med argumenter for at det man har påstått, er riktig. En påstand uten underbygging står ofte svakt.
  • Man kan tilbakevise andres påstander – Finne argumenter som viser at det andre har påstått, ikke kan stemme.

En debatt kan velge flere sjangere: blant annet essay, kåseri, foredrag, artikkel eller debattinnlegg og dikt. Hensikten, anledningen og mottakerne vil være med på å avgjøre valget av sjanger.