Viking (tidsskrift)

tidsskrift

Viking er et tidsskrift som utkommer årlig i regi av Norsk Arkeologisk Selskap. Det har vært og er en viktig publiseringskanal for arkeologisk forskning i Norge.

Viking  
Fagfelt Arkeologi (090), Arkeologi og konservering
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk
Om tidsskriftet
Utgiver Norsk arkeologisk selskap (Norge)
Publikasjonshistorie 1937- til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0332-608X
ITAR-kode 1995
Lenker

Viking ble første gang utgitt i 1937. Initiativtaker og redaktør var Anton Wilhelm Brøgger. Lenge var tidsskriftet utstyrt med den beskrivende undertittelen «tidsskrift for norrøn arkeologi», som fra og med 1996-utgaven ble endret til «norsk arkeologisk årbok».

Redaksjonen består i 2019 av Kjetil Loftsgarden (hovedredaktør), Hege Damlien, Steinar Solheim, Irene Baug og Karin Kaldhussæter Lindboe (redakjsonssekretær)

Eksterne lenker rediger