Praktisk økonomi og finans

(Omdirigert fra «Praktisk økonomi & finans»)

Praktisk økonomi & finans er et tidsskrift som formidler forskning samt det redaksjonen regner som innovativ praksis innenfor fagområdet bedriftsøkonomi.

Praktisk økonomi & finans  
Fagfelt Økonomi (210), Bedriftsøkonomi (213), Økonomisk-administrative fag
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Norsk
Redigert av Inger Johanne Pettersen, Gunnar A. Dahl, Ragnhild Kvålshaugen, John Christian Langli, Finn Espen Sellæg,

Gry Skorpen og Frode Sættem

Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Utgivelseshyppighet 4. utg. / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
ISSN 1501-0074 (papir)
1504-2871 (nett)
ITAR-kode 1007736
Lenker