Lov og rett

norsk tidsskrift
(Omdirigert fra Lov og Rett)

Lov og Rett er et norsk juridisk tidsskrift med fagartikler og bokanmeldelser. Tidsskriftet ble etablert av professor Anders Bratholm og utgitt av Universitetsforlaget første gang i 1962. Bratholm var redaktør frem til 1990 da professor Asbjørn Kjønstad overtok. Fra 2001 til 2010 var professor Kåre Lilleholt tidsskriftets redaktør, fra 2011-2020 Giuditta Cordero-Moss og fra 2021 Halvard Haukeland Fredriksen.

Lov og Rett: Norsk juridisk tidsskrift  
Fagfelt Rettsvitenskap (340)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Redigert av Halvard Haukeland Fredriksen
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1962
Utgivelseshyppighet 10. utg. / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0024-6980 (papir)
1504-3061 (nett)
ITAR-kode 5152
Lenker

Helt siden starten har det vært tanken at tidsskriftet – i tillegg til å ta inn fagfellevurderte artikler – også skal være noe mindre vitenskapelig enn f.eks. Tidsskrift for Rettsvitenskap Arkivert 4. juli 2014 hos Wayback Machine. og rette seg mot praktiserende jurister. Lov og Rett tar ofte inn artikler om dagsaktuelle juridiske problemer og har debattinnlegg i spaltene sine. Lederartikkelen i hvert hefte tar for seg et aktult rettspolitisk spørsmål, ofte skrevet av redaktøren eller et redaksjonsmedlem, men også av andre. Tidsskriftets artikler er ofte sitert og omtalt, og retter seg mot jurister i yrkeslivet, forskere og studenter.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Lov og Rett utgis med ti hefter årlig.

Tidsskriftet er tilgjengelig på Universitetsforlagets elektroniske database for tidsskrifter, www.idunn.no Arkivert 23. oktober 2010 hos Wayback Machine.


Eksterne lenkerRediger