For det geometriske begrepet, se Prisme (geometri)

Prismet er et norsk religionspedagogisk fagtidsskrift. Tidsskriftets artikler tar opp temaer i skjæringspunktene mellom pedagogikk, religion og teologi. Tidsskriftet trykker aktuelle forsknings- og fagartikler knyttet til undervisning og danning i skole, barnehage, hjem samt kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Prismet utgis av IKO-forlaget i samarbeid med IKO - Kirkelig pedagogisk senter, med Gunnfrid Ljones Øierud som redaktør. Tidsskriftet er klassifisert som forskningstidsskrift.

Prismet  
Fagfelt Pedagogikk og utdanning, Kristendomskunnskap (152)
Allmennpedagogikk (281)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Redigert av Gunnfrid Ljones Øierud
Om tidsskriftet
Utgiver IKO-forlaget A/S (Norge)
Publikasjonshistorie 1950- til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
ISSN 0032-8847
ITAR-kode 5533
Lenker