Teologisk tidsskrift

(Omdirigert fra «Teologisk Tidsskrift»)

Teologisk tidsskrift er et norsk fagtidsskrift som utgis av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet og Universitetsforlaget. Teologisk tidsskrift ble grunnlagt i 2012, gjennom en sammenslåing av Norsk Teologisk Tidsskrift (1900–2011) og Tidsskrift for Teologi og Kirke (1930–2011). Den nåværende skrivemåten ble innført 2017; før dette ble navnet skrevet "Teologisk Tidsskrift" (med stor T i tråd med eldre sedvane). Fra og med 2017 utkommer tidsskriftet kun på nett, og da med åpen tilgang. De fem årgangene som utkom før overgangen til ren nettpublisering, rommet til sammen 2277 trykte sider, fordelt på artikler og bokessay (fagfellevurderte genrer) samt debattinnlegg, nekrologer og bokanmeldelser.

Teologisk tidsskrift  
Fagfelt Teologi og religionsvitenskap (150)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Redigert av Hallgeir Elstad, Reidar Hvalvik
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 2012 til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN (print), 1893-0271 (online) 1893-0263 (print), 1893-0271 (online)
ITAR-kode 1021380
Lenker

Redaktører fra 2012 var Peder Gravem (MF) og Tarald Rasmussen (TF), fra 2013 Reidar Hvalvik (MF) og Tarald Rasmussen (TF) og fra 2015 Hallgeir Elstad (TF) og Reidar Hvalvik (MF). I redaksjonen sitter i tillegg til de to redaktørene en redaksjonssekretær og en bokmeldingsansvarlig.

Målgruppe er teologer, prester og lærere og lektorer i kristendomskunnskap, samt studenter. Tidsskriftet er klassifisert som forskningstidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet vil bidra til bruken av norsk som forskningsspråk og trykker engelske artikler kun i spesielle tilfeller. Bidrag på de andre skandinaviske språkene godtas imidlertid på lik linje med norske.