Jussens venner

(Omdirigert fra «Jussens Venner»)

Jussens Venner (JV) er et norsk, juridisk tidsskrift som ble etablert i 1952. Det gis ut av Universitetsforlaget.

Jussens Venner  
Fagfelt Rettsvitenskap (340)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Norsk
Redigert av Thale Nauen, Jørgen Schei Foss (per juli 2024)
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1952 - til nå
Utgivelseshyppighet 6 utg. / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0022-6971 (papir)
1504-3126 (nett)
ITAR-kode 4987
Lenker

Tidsskriftet er spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de juridiske fakultetene.[1][2] Tidsskriftet publiserer nye fremstillinger av klassiske juridiske tema, fremstilling av emner som mangler rettsvitenskapelig behandling, samt omtale av ny lovgivning og rettspraksis. Artikkelforfatterne er blant Norges fremste jurister, deriblant høyesterettsdommere, dommere i de lavere domstoler og professorer ved landets juridiske fakulteter.[3][4][5] Artiklene i Jussens Venner blir ofte sitert av Norges Høyesterett.[6]

Tidsskriftet ble grunnlagt i 1952 av Carstein Smith og Jens Bugge.[7] Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringkanal på nivå 1 i norsk vitenskapsindeks. Flere av artiklene er fagfellevurderte.[8]

Fra starten har tidsskriftets redaktører utelukkende vært jusstudenter.[9] Jussens Venner har også et redaksjonsråd bestående av ferdig utdannede jurister, som i årenes løp har hatt en rekke medlemmer som har vært professorer eller dommere; de fleste med juridisk doktorgrad.[10]

Tidligere redaktører

rediger
 • Carsten Smith
 • Jens Bugge
 • Jan Skåre
 • Arvid Frihagen
 • Per G. Myhre
 • Haakon Nygaard
 • Peter Lødrup
 • Arne Muus-Falck
 • Sverre Thune
 • Asbjørn Eide
 • Sven Lødrup
 • Gunnar Aasland
 • Fridtjof Frank Gundersen
 • Carl Johan Thorsen
 • Jan Erik Aarsland Olsson
 • Jon Christophersen
 • Jan Petter Romsaas
 • Anders Stilloff
 • Leif H. Tvedt
 • Eilert Stang Lund
 • Per Sandvik
 • Carsten Helgeby
 • Bjørn Smørgrav
 • Thorstein Furustøl
 • Gunnar Lind
 • Carl J. Hambro
 • Ole Sandberg
 • Trude Sæbø
 • Tim Scheie
 • Asbjørn Kjønstad
 • Inge Lorange Backer
 • Tore Schei
 • Ragnar Vik
 • Arne Fliflet
 • Knut Brofoss
 • Stein Evju
 • Emil Thorkildsen
 • Tore Hagen
 • Karl Arne Utgård
 • Harald Thoresen
 • Ole Gjems-Onstad
 • Niels S. Schweigaard
 • Einar Høgetveit
 • Hans Petter Graver
 • Mary-Ann Hedlund
 • Ingolf Skaflem
 • Tor Mehl
 • Gudrun Bugge Andvord
 • Dag Mjaaland
 • Sven Eriksrud
 • Svein Eng
 • Ola Mestad
 • Rune Svoren
 • Knut Erling Øyehaug
 • Hedda Remen
 • Erik Røsæg
 • Nina Berg
 • Jørn Maurud
 • Jan Fougner
 • Kristin Bjella
 • Tarjei Thorkildsen
 • Hanne Harlem
 • Marie-Louise Holmstedt
 • Sven Marius Urke
 • Filip Truyen
 • Søren Wiig
 • Arnfinn Bårdsen
 • Olav Kolstad
 • Hans Erik Johnsen
 • Henning Harborg
 • Trym Landa
 • Petter Schmidt
 • Preben Falck
 • Ervin B. Auren
 • Terese Smith
 • Ole Egil Distad Andreassen
 • Ole Christian Borge
 • Nicolai V. Skjerdal
 • Anne Marie Frøseth Anfinsen
 • Roar Klausen
 • Kristian S. Myrbakk
 • Thomas Horn
 • Hans Kenneth Viga
 • Amund Bjøranger Tørum
 • Tom Sørum
 • Marius Borgen
 • Martin Holger Dale
 • Håvard H. Holdø
 • Lars Magnus Bergh
 • Magne Strandberg
 • Reidar Smedsvig
 • Anders Narvestad
 • Endre S. Refsdal
 • Mari Nordmo
 • Mira Tengesdal Torstenbø
 • Henriette Clausen
 • Emanuel Feinberg
 • Norah Rahimi
 • Henrik Skar
 • Kristoffer Nerland
 • Christoffer Kjelsberg
 • Jo Ørjasæter
 • Jon Gudbrand Fliflet
 • Christian Fredrik Thronsen
 • Kirsten Kolstad Kvalø
 • Sindre Solbakken
 • Håkon Bergsjø
 • Alexandra Refsnes
 • Tomas Midttun Tobiassen
 • Aleksander Fjeldberg Taule
 • Ivar Gullbrand Nyhus
 • Kamilla Gade
 • Mads Fredrik Baardseth
 • Henrik Søvik
 • Sverre-Mangor Innjord
 • Anders Rønningen
 • Viljar Johnsen Nerheim
 • Alexander Sæthern
 • Julie S. Larsen
 • Bisma Rasool
 • Martin Jonassen
 • Theodor Karlsen
 • Per Silnes Tandberg
 • Eline Sandnes Fosse


Referanser

rediger
 1. ^ Mathiesen, Thomas (1984). «Forord». Jussens Venner. 06-07 (norsk). 72: 197–197. ISSN 1504-3126. Besøkt 16. september 2020. «I dette nummeret av «Jussens Venner» er det trykket opp tre artikler som alle er med i pensum i obligatorisk rettssosiologi for jurister, 4. avdeling. Det øvrige pensum består av to bøker: Vilhelm Auberts Rettssosiologi, ...» 
 2. ^ «Pensum/læringskrav - JURPFDEL - Høst 2006 - Universitetet i Oslo». www.uio.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Støttelitteratur (---) Kraby, Ida Hjort: Hva er lov? - Særlig om legalitetsprinsippet om faktiske handlinger, Jussens Venner nr. 3 1996, s. 145 flg.» 
 3. ^ «Nr 03 - 1985 - Jussens Venner - Idunn». www.idunn.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Skilsmisse og trygd. Trygderettslige konsekvenser av separasjon og skilsmisse (side 80-102) av Kirsti Strøm Bull» 
 4. ^ «Nr 01 - 1996 - Jussens Venner - Idunn». www.idunn.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Factoring og factoringpant (side 1-43) av Jens Edvin A. Skoghøy» 
 5. ^ «Nr 05-06 - 1996 - Jussens Venner - Idunn». www.idunn.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Komparativ rettsmetode – observasjoner vedrørende prinsipper for rettsanvendelse i Europa nord og sør – illustrert ved tilfellet Norge og Italia (side 281-312) av Kai Krϋger» 
 6. ^ Se for eksempel Høyesteretts dom av 23. mai 2022, HR-2022-1041-U, avsnitt 19; Høyesteretts dom av 16. mai 2022, HR-2022-993-A, avsnitt 37; Høyesteretts dom av 1. september 2021, HR-2021-1773-A, avsnitt 82; Høyesteretts betenkning av 26. mars 2021, HR-2021-665-P, punkt 3.5 og 3.9.
 7. ^ Smith, Carsten; Bugge, Jens (16. august 2002). «Om jussens venner ved to avdem». Jussens Venner. 4-05 (norsk). 37: 201–204. ISSN 0022-6971. doi:10.18261/ISSN1504-3126-2002-04-05-01. Besøkt 5. november 2022. 
 8. ^ «Jussens Venner, Idunn.no». Jussens Venner (norsk). Besøkt 4. juli 2022. 
 9. ^ «Jussens Venner | Tidsskrifter». Juridika (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene. | Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis. | Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.» 
 10. ^ «Idunn: Jussens Venner, Redaksjon». Idunn. Besøkt 5. november 2022. 

Eksterne lenker

rediger