Gunnar Aasland

norsk jurist, høyesterettsdommer
Gunnar Aasland
Født15. april 1936Rediger på Wikidata (84 år)
BærumRediger på Wikidata
Utdannet ved Universitetet i OsloRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Dommer, juristRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Utmerkelser Kommandør av St. Olavs Orden, St. Olavs OrdenRediger på Wikidata

Gunnar Aasland (født 15. april 1936 i Bærum, Akershus) er en norsk jurist og tidligere høyesterettsdommer.

Aasland tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1961, med karakteren 2,15 som er blant de beste resultater noensinne. Før han tiltrådte som dommer i Høyesterett jobbet han blant annet som dommerfullmektig i Nord-Gudbrandsdal herredsrett, universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet (UiO), og som advokat hos Regjeringsadvokaten.

Aasland tiltrådte som dommer i Høyesterett 1. april 1979, og var dommer frem til april 2006. Han ble i 2006 utnevnt til kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

ArbeidserfaringRediger

Arbeidsgiver Stilling Tiltreden Fratreden
Nord-Gudbrandsdal herredsrett Dommerfullmektig 1962 1963
Universitetet i Oslo Universitetsstipendiat 1963 1967
Regjeringsadvokaten Advokat 1968 1969
Nordisk Skibsrederforening Advokat / Høyesterettsadvokat 1969 1972
Regjeringsadvokaten Høyesterettsadvokat 1972 1979
Norges Høyesterett Høyesterettsdommer 1979 2006

UtvalgserfaringRediger

Utvalg Utredning Stilling
Forurensningserstatningsutvalget NOU 1982:19 Formann
Granskingskommisjonen for norsk selfangst NOU 1990:19 Formann
To-instansutvalget NOU 1992:28 Medlem

BibliografiRediger

 • Aasland, Gunnar, "Kan kreditor stole på en gjeldsovertagelse?", Festskrift til Carl Jacob Arnholm - fra de juridiske studenter ved Universitet i Oslo (1959), s. 11-26.[1]
 • Aasland, Gunnar, "Anmeldelse av Robert Bech: Adcitation og litisdenuntiation", Tidsskrift for rettsvitenskap (1962), s. 250-253.
 • Aasland, Gunnar, "Et spørsmål om tvangsfullbyrdelse av rettsforlik", Lov og Rett (1964), s. 81-86.
 • Aasland, Gunnar, "Anmeldelse av Edward Andersson: Överklagbarhet och besvärsrett i förvaltningsrätten", Tidsskrift for rettsvitenskap (1966), s. 681-693.
 • Aasland, Gunnar, "N.L. 3-14-29: En etterskrift", Lov og Rett (1966), s. 323-325.
 • Aasland, Gunnar, "Anmeldelse av Berhard Gomard: Kommenteret retsplejelov", Lov og Rett (1966), s. 334-335.
 • Aasland, Gunnar, "Rettens stilling til partenes anførsler i tvistemål", Tidsskrift for rettsvitenskap (1967), s. 157-200.[2]
 • Aasland, Gunnar, "Søksmålsbetingelsene i tvistemålslovens § 53 og § 54", Jussens Venner, bind 1 (1967), s. 175-237.[3]
 • Aasland, Gunnar, "Fri rådighet over sakens gjenstand - særlig som betingelse for rettsforlik", Jussens Venner, bind 3 (1969), s. 143-183.[4]
 • Aasland, Gunnar, "Forvaltningsretten", Knophs oversikt over norsk rett, 5. utg. (1969), s. 629-647.[5]
 • Aasland, Gunnar og Johs. Andenæs, "Rettshåndhevelsen", Knophs oversikt over norsk rett, 5. utg. (1969), s. 692-718.[6]
 • Aasland, Gunnar, "Erstatningsspørsmålet ved fredning etter naturvernloven", Lov og Rett (1977), s. 339-358.[7]
 • Stavang, Per og Gunnar Aasland, "Forvaltningsretten", Knophs oversikt over norsk rett, 7. utg. (1975), s. 800-817.[8]
 • Aasland, Gunnar, "Sivilprosess og tvangsfyllbyrdelse", Knophs oversikt over norsk rett, 7. utg. (1975), s. 818-836.[9]
 • Stavang, Per og Gunnar Aasland, "Forvaltningsretten", Knophs oversikt over norsk rett, 8. utg. (1981), s. 896-914.[10]
 • Aasland, Gunnar, "Sivilprosess og tvangsfyllbyrdelse", Knophs oversikt over norsk rett, 8. utg. (1981), s. 915-934.[11]
 • Aasland, Gunnar, "Utenrettslige erklæringer - tvistemålslovens § 197", Rett og rettssal: Festskrift til Rolv Ryssdal (1984), s. 243-257.[12]
 • Aasland, Gunnar, "Fra oljeutblåsning til motorveistøy - erstatningsspørsmål ved forurensning", Jussens Venner (1985), s. 43-64.[13]
 • Aasland, Gunnar, "Bokanmeldelse: Inge Lorange Backer: Rettslig interesse", Tidsskrift for rettsvitenskap (1987), s. 519-523.[14]
 • Aasland, Gunnar, "Jurister og yrkesetikk; Dommeren", Juristkontakt, nr. 1 (1987), s. 43 flg.[15]
 • Stavang, Per og Gunnar Aasland, "Forvaltningsretten", Knophs oversikt over norsk rett, 9. utg. (1987), s. 991-1009.[16]
 • Aasland, Gunnar, "Sivilprosess", Knophs oversikt over norsk rett, 9. utg. (1987), s. 1110-1023.[17]
 • Aasland, Gunnar, "Rettskraftens subjektive grenser i tvistemål", Jussens Venner (1988), s. 211-228.[18]
 • Aasland, Gunnar, "Miljørett - et viktig rettsområde", Lov og Rett, nr. 8 (1993), s. 449-450.
 • Aasland, Gunnar, "Sivilprosess", Knophs oversikt over norsk rett, 10. utg. (1993), s. 1181-1194.[19]
 • Aasland, Gunnar, "Noen randbemerkninger til en bok om den norske straffeprosessreformen", Tidsskrift for rettsvitenskap (1997), s. 252-259.[20]
 • Aasland, Gunnar, "Sivilprosess", Knophs oversikt over norsk rett, 11. utg. (1998), s. 791-804.[21]
 • Aasland, Gunnar, "Noen betraktninger om rettskildespørsmål i Høyesteretts praksis", Jussens Venner (2000), s. 157-179.[22]
 • Lødrup, Peter og Gunnar Aasland, "Carsten Smith", Rettsteori og rettsliv: Festskrift til Carsten Smith (2002), s. 1-14.
 • Aasland, Gunnar, "Argumentasjonsmønsteret i nyere høyesterettspraksis", Lov og Rett (2006), s. 387-397.[23]
 • Aasland, Gunnar, "Noen synspunkter på Høyesteretts bruk av rettslitteraturen", Tidsskrift for rettsvitenskap (2007), s. 667-678.[24]
 • Aasland, Gunnar og Arnfinn Bårdsen, "Sivilprosess", Knophs oversikt over norsk rett, 14. utg. (2014), s. 593-606.
 • Aasland, Gunnar, "Rettslig interesse - et område for domstolsskapt rett", Lov, sannhet, rett: Norges Høyesterett 200 år (2015), s. 446-477.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger