Det juridiske fakultet (UiO)

fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet (UiO)
Universitetet i Oslo sentrum.jpg
Det juridiske fakultet i Karl Johans gate i Oslo sentrum, med Midtbygningen til venstre og Domus Academica («Urbygningen») til høyre.
Grunnlagt1811
TypeFakultet ved UiO
DekanRagnhild Hennum[1]
Direktør Benedicte Rustad
Beliggenhet Karl Johans gate 47
Domus Juridica
Studenter4380 (2016)
Ansatte302,5 (i årsverk) (2016)
Nettstedwww.jus.uio.no

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste institusjon som tilbyr undervisning i og driver forskning innen rettsvitenskap. Det juridiske fakultet er et av de fire opprinnelige fakultetene ved UiO, opprettet samtidig med universitetet i 1811. Fakultetet holder til i Universitetsbygningene ved Karl Johans gate og Domus Juridica. Fakultetet ledes av dekan Ragnhild Hennum.

BygningerRediger

Fakultetets aktiviteter er spredt. Universitetsbygningene ved Karl Johans gate består av tre hovedbygninger: Domus Biblioteca («Vestbygningen»), Domus Media («Midtbygningen») og Domus Academica («Urbygningen»). Domus Media omfatter foruten deler av Det juridiske fakultet også Universitetets Aula, en populær konsertsal og Universitetes samlingssal for spesielle anledninger. Bygningen fikk sitt navn etter et ur i et av kontorene vendt mot Karl Johans gate. Urbygningen omfatter også Gamle Festsal.

De tre gamle universitetsbygningene på Karl Johan er ikke store nok til å romme alle enhetene ved Det juridiske fakultet. Fakultetet leier derfor flere bygninger i Oslo sentrum. Viktigst er Domus Nova (tidligere Helserådet) på St. Olavs plass, hvor bl.a. hele Intitutt for kriminologi og rettssosiologi er plassert. Lokalene til Norsk senter for menneskerettigheter i Cort Adelers gate 30 i Vika er også innleid.

Grunnet plassmangelen leier fakultetet også undervisningslokaler i Oslo sentrum, først og fremst til forelesninger i Misjonssalen og Storsalen i Filadelfiakirken.

I 2009 startet Det juridiske fakultet prosessen med å samle fakultetet i ett bygg på Tullinløkka, og inngikk i 2011 dialog med Entra eiendom om et mulig leieforhold. I mars 2014 ga Universitetsstyret Universitetsdirektøren fullmakt til å inngå leieavtale med Entra[2]. Reguleringsplanen for hele Tullinkvartalet, som den nye bygningen inngår i, ble vedtatt 1. februar 2017[3]. Grunnstenen til bygget ble lagt ned av Statsråd Iselin Nybø, Rektor Svein Stølen, ordfører Marianne Borgen og Entras direktør Arve Regland.[4] Bygget ble tatt i bruk til studiestart i januar 2020, og har det offisielle navnet Domus Juridica[5].

OrganiseringRediger

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og faslegger mål og strategier for forskning, undervisning, formidlig, arbeidsmiljø og personalpolitikk. Styremedlemmene er valgte, med unntak for to representanter utnevnt av Universitetets rektor og lederen av Juridisk studentutvalg som er medlem ex officio. Fakultetets øverste leder er dekanen, som styrer innenfor de rammer Universitetsstyret, rektor og Fakultetsstyret setter. Den administrative ledelsen forestås i det daglige av Fakultetsdirektøren.

EnheterRediger

 
Domus Biblioteca huser blant annet deler av Institutt for offentlig rett.

Fakultetet er delt inn i fire institutter og ett selvstendig senter:

StudierRediger

Antallet studenter tilknyttet fakultetet har de siste årene ligget rundt 4200. Det klart største studieprogrammet er profesjonsstudiet i rettsvitenskap.[6] Juridisk fakultet tilbyr også utdannelse innen kriminologi og rettsinformatikk, samt flere masterprogrammer. Ved siden av studiene foregår forskerutdanningen i et ph.d.-program.

Profesjonsstudium

Bachelorprogrammer

  • Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (under utfasing)
  • Kriminologi

Masterprogrammer (ett og et halvt år)

  • Information and Communication Technology Law
  • Maritime Law
  • Public International Law
 

Masterprogrammer (to år)

  • Forvaltningsinformatikk
  • Kriminologi
  • North Sea Energy Law (erfaringsbasert deltidsstudium)
  • Rettssosiologi
  • Theory and Practice of Human Rights

Forskerutdanning (tre år)

 

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger