Nordisk institutt for sjørett

Nordisk institutt for sjørett er et institutt tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og er Nordens ledende kompetansesenter for forskning og undervisning i sjørett, petroleumsrett og tilgrensende fagområder. Instituttet ble opprettet i 1963 etter anbefaling fra Nordisk råd.

Instituttet består av Avdeling for sjørett, Avdeling for petroleumsrett og Senter for Europarett. Forskningsområdene inkluderer skipsfart, transport, forsikring, sjøforsikring, petroleum, energi, naturressurser, alminnelige formuerettslige fag, EU- og EØS-rett. Instituttet har et utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid og er vertskap for forskergruppene i internasjonal kontraktsrett og naturressursrett.

Instituttet har et internasjonalt masterprogram i sjørett og underviser i flere emner på masternivå. Det arrangerer årlig rundt 18 åpne fagseminarer, de fleste godkjent som videreutdanning for jurister.

Instituttet utgir skriftserien MarIus, nivå 1 som vitenskapelig publiseringskanal. Senter for europarett utgir skriftserien IUSEF og tidsskriftet EuroRett i samarbeid med LovData.

Eksterne lenkerRediger