Senter for rettsinformatikk

Senter for rettsinformatikk (SERI) er en underavdeling av Institutt for privatrett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fagmiljøet ved senter for rettsinformatikk er opptatt av juridiske problemstillinger knyttet til bruken av IKT i jussens verden, eksempelvis når selvangivelsene behandles av dataprogrammer og ikke menneskehender.

Senterleder er professor Lee A. Bygrave.

ForskningRediger

SERIs forskning berører temaer som personvern, informasjonssikkerhet, elektronisk handel, medierett og er preget av tverrfaglighet og nær tilknytning til forskningen ved Avdeling for forvaltningsinformatikk.

Forskningen ved SERI og AFIN er organisert under et av fem forskningsområder. Forskningen har ofte et tverrfaglig preg, og den interdisiplinære tilnærmingen er en del av forskningsstrategien.[trenger referanse]

Senterets fagområder tilhører en av de raskest voksende rettslige disipliner, så vel akademisk som i det praktiske rettsliv. Gjennom oppdrag, utviklingsarbeid og andre former for samarbeid med norsk offentlig forvaltning og IKT-bransjen, tar SERI og de ansatte aktivt del i utviklingsarbeidet på mange områder.[trenger referanse]

Tverrfaglighet har alltid vært en viktig del av SERIs forskningsstrategi, og SERI ser det som en viktig forskningsoppgave å kunne bidra til forståelsen av forholdet mellom samfunnet og den informasjonsteknologiske utviklingen ut fra et rettsvitenskapelig ståsted.

StudierRediger

SERI leverer faginnhold og undervisning til flere emner som inngår i studieprogrammer både ved Det juridiske fakultet og andre fakulteter.

Eksempler på slike emner er: Opphavsrett og beslektede rettigheter; Ytringsfrihet, medie- og nettregulering; Personvern; Privacy, Data protection and Lex Informatica.

SERI har et utstrakt samarbeid med både offentlige og kommersielle aktører.

Personer med tilknytning til senteretRediger