Et institutt (av latin: instituere = «å etablere») er en institusjon som har forskning og/eller utdanning som sin hovedoppgave.

Norge rediger

I Norge kan institutter enten tilhøre en større enhet, som et universitet eller en høyskole, eller utgjøre en uavhengig privat eller statlig enhet. Ved universiteter er institutter gjerne den minste enheten som dekker et «grunntema», og flere institutter i beslektede fag er ofte sammenfattet i fakulteter. Eksempler på frittstående institutter i Norge er Institutt for fredsforskning, Institutt for journalistikk, Institutt for samfunnsforskning eller Norsk institutt for naturforskning.