Åpne hovedmenyen

Advokat med møterett for Høyesterett

(Omdirigert fra Høyesterettsadvokat)

Advokat med møterett for Høyesterett er en tittel brukt for å beskrive advokater som har lov til å føre saker for Norges Høyesterett.

Denne ordningen finnes for å forsikre Høyesterett om at prosessfullmektigene er kompetente, siden Høyesterett behandler prinsipielt viktige saker, hvor avgjørelsene vil kunne få betydning langt utover den konkrete saken.

De som ikke har slik møterett, kan etter særskilt søknad likevel få tillatelse til å møte som prosessfullmektig for Høyesterett.

De som har fått slik møterett benevner ofte seg selv som «advokat med møterett for Høyesterett», eller «advokat (H)».

Av Norges ca. 7000 advokater er det ca. 500 som har møterett (ca. 7%).[trenger referanse]

HøyesterettsadvokatRediger

Høyesterettsadvokat (forkortet h.r.advokat) var fram til 1978 tittelen til en advokat som hadde møterett for Høyesterett. Tittelen var frem til de siste årene av 1800-tallet ganske sjelden; f.eks. ble det mellom opprettelsen av Norges Høyesterett i 1815 og 1850 kun utnevnt 25 høyesterettsadvokater; ved utgangen av 1800-tallet hadde det totale antallet utnevnte i hele århundret passert 200, hvorav over halvparten var utnevnt i løpet av 1880- og 1890-årene.[1]

Tittelen opphørte ved lovendring i 1978, og ble forandret til tittelen «advokat med møterett for Høyesterett». Forandringen av tittelen var omstridt, dog fikk de som allerede hadde fått tittelen beholde den.

Tittelen brukes også i Danmark.

ReferanserRediger

  1. ^ G. Hallager, Norges høiesteret 1815–1915, bd. 2 (1864–1915), Christiania, Aschehoug, 1916

Eksterne lenkerRediger