Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning

Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, er et norsk vitenskapelig tidsskrift innenfor litteratur og litteraturteori med hovedvekt på nordisk litteratur. Tidsskriftet er primært en publiseringskanal for litteraturforskere innenfor nordisk litteratur, men tar også inn utenlandske bidrag om nordiske emner, og nordiske forskeres arbeider om utenlandsk litteratur.

Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning  
Fagfelt Litteraturvitenskapelige fag (040)
Fagfellevurdering Full fagfellevurdering
Språk
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1914- til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 2/2 stjerner2/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 2/3 stjerner2/3 stjerner2/3 stjerner
ISSN 0013-0818
ITAR-kode 3632
Lenker

Historie

rediger

Tidsskriftets målgruppe er forskere, studenter og lærere i skolen. Edda formidler debattinnlegg og anmeldelser av litteratur, og har som oppgave å være et bindeledd mellom den forskning og debatt som foregår i universitetenes faglige miljøer og den formidling av litteratur som foregår i skolene og samfunnet ellers.

I de siste årene har det vært publisert en rekke temahefter, deriblant om Henrik Ibsen, faghistorie, barnelitteratur, litteraturens forhold til de andre mediene, psykoanalytisk teori, selvbiografier og feministisk litteraturforskning.

Tidsskriftet ble grunnlagt i 1914 av Gerhard Gran, som var redaktør frem til sin død i 1925.

Edda utkom i begynnelsen én gang i året, i perioden 1927–1964 fire ganger årlig, og i perioden 1965–1985 seks ganger i året. Siden 1985 har det utkommet fire nummer i året. Tidsskriftets redaksjon sirkulerer mellom de nordiske litteraturmiljøene i Norge.

Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

En artikkel publisert i Edda har mottatt den nordiske prisen Årets tidsskriftartikkel, Jon Haarbergs artikkel «Hvorfor trompet? Om tittelen på Peter Dass’ nordlandsbeskrivelse» (2012).[1]

Redaktører

rediger

Referanser

rediger