Nordic journal of digital literacy

Nordic Journal of Digital Literacy, fra 2006 til 2009 med tittel Digital kompetanse, er et forskningstidsskrift om IKT-pedagogikk. Tidsskriftet redigeres av Senter for IKT i utdanningen og utgis av Universitetsforlaget. Det ble fram til 2010 initiert og redigert av Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning.

Nordic Journal of Digital Literacy (Digital kompetanse)  
Fagfelt Psykologi (260)
Pedagogiske fag (280)
Medievitenskap og journalistikk (310)
Bibliotek- og informasjonsvitenskap (320)
Fagfellevurdering Full fagfellevurdering
Språk Engelsk
Redigert av Morten Søby
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 2006- til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0809-6724 (papir)
0809-7143 (nett)
ITAR-kode 1006045
Lenker

Morten Søby er tidsskrifets redaktør. Nordic Journal of Digital Literacy sine artikler omhandler digital kompetanse og bruk av IKT i utdanning. En stor del av artiklene omhandler metodiske og praktiske utfordringer rundt bruken av IKT i utdanning IKT i fag, didaktisk sammenheng, evaluering, utviklingsarbeid elevarbeid og elevenes IKT kompetanse lærere, lærerutdanning og klasseledelse. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringkanal på nivå 1 i norsk vitenskapsindeks.

Nordic journal of digital literacy er et open access-tidsskrift og er gratis for nedlastning i Universitetsforlagets elektroniske database for tidsskrift, idunn.no.

Eksterne lenker

rediger