Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning

Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) var en nasjonal FoU-enhet[klargjør] innen feltet IKT og utdanning. Fra 1. januar 2010 inngikk ITU som en del av det Nasjonalt senter for IKT i utdanningen, sammen med Uninett ABC og Utdanning.no. ITU bedrev forskning og utredning om utdanningspolitikk og IKT. ITU fokuserte på den kunnskapsbygging om digital dannelse og digital kompetanse.

BakgrunnRediger

ITU ble opprettet i 1997, som et sentralt prosjekt i handlingsplanen IT i norsk utdanning 1996-1999. Universitetet i Oslo vant en konkurranse utlyst av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om å opprette et nasjonalt forskningsnettverk. I 2000 ble ITU videreført i en ny fireårsperiode under handlingsplanen IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003. 1. januar 2004 ble ITU etablert som en permanent nasjonal fagenhet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og fikk et nytt mandat for fire år, knyttet til Program for digital kompetanse 2004–2008.

Eksterne lenkerRediger