Karl

mannsnavn

Karl eller Carl er et germansk navn som betyr «hær».[trenger referanse] Det er også angitt å være et norrønt navn som betyr «fri mann». Navnet brukes i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland (mest svenskspråklig), tyske og engelskspråklige land.

Karl
Betydning:«hær» / «fri mann»
Opprinnelse:germansk / norrønt
Navnedag:28. januar (Norge)
Navnedag:28. januar (Sverige)
Utbredelse
Land hvor Karl (blått) eller andre former av navnet er mest brukt.
Land hvor Karl (blått) eller andre former av navnet er mest brukt.
Varianter og popularitet i Norge (2020)
Karl:8168 menn. Rangert som nr. 85.
Carl:3885 menn. Rangert som nr. 160.
Karle:<200 menn.
Andre relaterte navn
Kjæleformer:Kalle
Jentenavn:Karla
På andre språk
Engelsk:Charles, Charlie, Carly
Spansk:Carlos
Grølandsk: Kârale
Se også:
Artikler som starter med:Karl, Carl, Karle

EtymologiRediger

Karl er et germansk navn dannet som en korform av Háriolus, en kjæleform av germanske navn som begynte med Charja- eller Harja-, som betyr «hær».

Flere kilder oppgir også norrøne karl, «fri mann», som opprinnelse til navnet. Navnet er da i slekt med ordene kar (svensk og dansk: karl) og kall.[1][2] I norrøne kilder kan det forøvrig være vanskelig å skille mellom Karl og KalfR, «kalv».

Andre varianter med samme betydningRediger

Navnet Karl/Carl finnes i mange varianter. En kjæleform på norsk og svensk er Kalle. Andre varianter er på norsk Karle og Karolius, på engelsk og fransk Charles og Charlie, italiensk Carlo, på spansk og portugisisk Carlos, latin Carolus og Carol, på nederlandsk og tsjekkisk Karel, på polsk og slovakisk Karol, på ungarsk Károly og rumensk Carol. Det finnes også varianter på andre europeiske språk. Navnet Mies, «mann», er en finsk oversettelse av svenske Karl.

Det finnes også tilsvarende kvinnenavn med samme betydning: på norsk, svenk og dansk Karla, på spansk, portugisisk, italiensk, engelsk og fransk Carla, på engelsk Carol, på egelsk og fransk Carole, på tysk og svensk Carola, på polsk Karolina, på spansk, portugisisk, svensk og italiensk Carolina, på engelsk, fransk og svensk Caroline, på norsk Karoline, på engelsk Carolyn og på engelsk, fransk og svensk Charlotte.

Karl og Carl har gitt opphav til blant annet etternavnene Karlsen og Carlsen, også med varianter på flere språk.

Ord avledet av mannsnavnetRediger

Det er en mengde betegnelser og egennavn som er avledet av «Karl», særlig den latinske formen Carolus. Ett eksempel er adjektivet karolinsk som brukes om «karolinsk tid» i svensk historie, oppkalt etter kongene Karl den tiende Gustav, Karl den ellevte og Karl den tolvte som regjerte fra 1654 til 1718.[3]Karolin (i flertall karoliner, på svensk karoliner og engelsk caroleans) eller karoliner brukes om Karl den tolvtes soldater. Karolin kan også være en liten vannbakkels fylt med mos og en eldre tysk og svensk og tysk gullmynt (også skrevet Karlin og Carolin).[4] Carolin er et slektsnavn som stammer fra de karolinske soldatene. Den svenske byen Karlstad ble grunnlagt av Karl IX i 1584.

Andre ord med opphav i «Karl», er for eksempel karolingisk og karolingerne. De brukes om et herskerdynasti i Det frankiske riket fra 751 til 987 som fikk navn etter Karl Martell (på latin Carolus Martellus) og med Karl den store (Carolus Magnus) som fremste representant. Da Provinsen Carolina i Nord-Amerika ble opprettet som engelsk koloni på 1600-tallet, fikk den navn etter Karl I av England. Etter USAs selvstendighetserklæring ble provinsen til delstatene Nord-Carolina og Sør-Carolina. Carolina er også blant annet en kortform av Constitutio Carolina Criminalis, en straffe- og straffeprosesslov som ble gitt av keiser Karl 5 i 1532 som den første fellestyske straffelov.

UtbredelseRediger

Karl er kjent brukt i 28 runeinnskrifter, blant annet på Berezansteinen fra Svartehavet, så navnet var sannsynligvis nokså vanlig i Norden i vikingtiden.[5] Karl var et vanlig navn i Norge i middelalderen, spesielt på Østlandet. Over 50 forskjellige personer med navnet er nevnt i Regesta Norvegica.[6] I Norge var Karl blant de mest populære navnene på guttebarn fram til ca. 1925. Varianten Carl har vært mindre utbredt.

 
Berezansteinen med navnet Karl skrevet i runer
Historisk utvikling av populariteten til navnene Karl og Carl i   Norge.[7]

Charles har vært et vanlig navn i England siden 1500-tallet.

Historisk utvikling av populariteten til navnene Charles, Carl, Karl og Charlie i   England.[8][9][10][11][12]

Formen Charles er kjent brukt i Danmark fra 1700-tallet, og var mest brukt fram til ca. 1910. Carl var også mest brukt fram til 1910 og igjen fra 1980. Formen Carlo er kjent i Danmark fra 1800-tallet og var mest populær i 1910- og 1920-årene.

Formen Charles er kjent brukt i Sverige fra 1660. Karl var et svært vanlig navn i Sverige på midten av 1800-tallet.[13] Navnet var senere mest populært i 1910- og 1920-årene. Formen Carl har vært mest populær i Sverige fra 1980-tallet. Carlos var mest populær i 1970- og 1980-årene.

Historisk utvikling av populariteten til navnet Karl i   Sverige.[14][15][16]

I Tyskland var Carl og Karl populære navn på guttebarn født på første halvdel av 1900-tallet.

Historisk utvikling av populariteten til navnet Carl/Karl i   Tyskland.[17]

Charles har i mange år vært et populært navn i USA.

Historisk utvikling av populariteten til navnene Charles, Carl og Charlie i   USA.[18][19]

Karl og relaterte navn har navnedag i mange land, oftest 28. januar og 4. november.

Land Navn Navnedag
  Norge Karl 0000-01-2828. januar
  Sverige Karl 0000-01-2828. januar
  Danmark Karl 0000-01-2828. januar
  Danmark Carolus 0000-01-2828. januar
  Færøyene Karl 0000-01-2828. januar
  Finland Karl, Mies, Kaarlo, Kalle 0000-01-2828. januar
  Sameland Kárral 0000-01-2828. januar
  Estland Kaarel, Kaarli, Kaaro, Kalle, Karel, Karl, Karli, Karro, Kalle 0000-01-2828. januar
  Latvia Karlis 0000-01-2828. januar
  Polen Karol 0000-01-2828. januar
  Ungarn Karola, Károly 0000-01-2828. januar
  Frankrike Charles 0000-03-022. mars
  Norge Charles 0000-04-2727. april
  Polen Karol 0000-06-044. juni
  Kroatia Karlo 0000-07-033. juli
  Tyskland Karl 0000-11-044. november
  Litauen Karolis 0000-11-044. november
  Frankrike Charles 0000-11-044. november
  Polen Karol 0000-11-044. november
  Tsjekkia Karel 0000-11-044. november
  Slovakia Karol 0000-11-044. november
  Ungarn Károly 0000-11-044. november
  Kroatia Karlo 0000-11-044. november

Det er i 2007 12971 mennesker i Norge som har Karl eller Carl som første eller eneste fornavn.[20] Navnet var blant de ti mest populære mellom 1880 og 1916, men har siden falt i popularitet. Formen Carl har imidlertid holdt nokså stabil popularitet siden 1900.

I Sverige var Karl i 2006 det 3. mest populære mannsnavnet, mens Carl lå på 15.-plass.[21] I Danmark har Karl og Carl økt i popularitet de siste 20 årene, og var i 2005 henholdsvis det 45. og 46. vanligste mannsnavnet.[22][23] I Finland var Karl det 8. og Carl det 11. mest populære guttenavnet hos svenskspråklige barn i 2005.[24] På Island var Karl det 30. vanligste mannsnavnet i 2004.[25] I Belgia var Karel det 81. og Charles det 74. vanligste mannsnavnet i 2002.[26] I Tsjekkia var Karel det 13. vanligste mannsnavnet i 2006.[27]

Utbredelse og varianter av navnet i noen av landene hvor statistikk er tilgjengelig.

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Charles og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.[28][29][30][31][32][33][34][35][36]

Land Navneform Antall
menn
Andel
menn
Rangering
menn
Antall
guttebarn
Andel
guttebarn
Rangering
guttebarn
  Colombia [37] Carlos 676 087 (2010)      3 % 3.
  Ecuador [38][39] Carlos 120 309 (2013)      2 % 3. (2012) 25.
  Sverige [14][15] Karl 80 688 (2010)      2 % 3. 114 (2012) 0,2 % 112.
  Grønland [40] Karl 804 (2004)      3 % 3. (2000-2003) 7.
  El Salvador [41] [42] Carlos (2010) ca. 0,4 % 3.
  Chile [43] Carlos 318 839 (2005)      4 % 4. 1 125 (2005) 0,9 % 25.
  Nicaragua [44] Carlos 37 926 (2003)      1 % 4.
  England [45] Charlie 5 267 (2011) 4.
  Ghana Charles ca. 300 000 (2012) ca. 2 % ca. 4. (2012) ca. 25.
  Cuba [46] Carlos (2012) 5.
  Paraguay [47][48] [42] Carlos (2011) 5.
  Argentina [49][50][51] Carlos (2005) ca. 0,4 % 6.
  Østerrike [52][53] Karl (2005) ca. 0,4 % 6. 54 (2011) 0,1 % 99.
  Sverige [14][15] Charlie (2010) ca. 0,09 % 269. 709 (2012) 1 % 6.
  Brasil [54][55] Carlos 1 384 201 (2011)      1 % 7.
  Peru [56] Carlos (2012) ca. 0,4 % 7.
  Kroatia [57][58] Karlo (2010) 7.
  USA [59][60] Charles 2 294 684 (1990)      1 % 8. 7 757 (2005) 0,3 % 56.
  Mosambik [61] [42] Carlos (2010) ca. 0,4 % 8.
  Benin Charles (2012) ca. 0,4 % ca. 8. (2012) ca. 25.
  Puerto Rico [62] Carlos 284 (2010) 1 % 8.
  Spania [63] Carlos 563 550 (2005)      2 % 10. 3 229 (2005) 1 % 9.
  Man [64] Charles 8 (2010) 2 % 10.
  Wales [45] Charlie 248 (2011) 10.
  Sverige [14][15] Carl (2010) ca. 0,4 % 11. 166 (2012) 0,3 % 86.
  Uganda Charles (2012) ca. 0,4 % ca. 12.
  Tsjekkia [65] Karel 124 784 (2006)      2 % 13. 322 (2006) 0,7 % 34.
  Skottland [66] Charlie 274 (2012) 13.
  Mikronesiaføderasjonen [67] Charles ca. 200 (2007) ca. 0,3 % ca. 14.
  Italia [68] Carlo (2000) ca. 0,4 % 15. 816 (2004) 0,3 % 63.
  Malaysia [69] Charles (2012) ca. 0,4 % 17. (2012) 25.
  Mexico [70][71][72] Carlos (2008) ca. 0,4 % 17. (2010) 51.
  New Zealand [73] Charlie 183 (2012) 0,6 % 20.
  Ungarn [74] Károly 74 218 (2005)      1 % 21. 137 (2005) 0,3 % 67.
  Estland [75][76][77] Karl ca. 10 000 (2004) ca. 2 % ca. 38. 30 (2012) 0,5 % 22.
  Benin Carlos (2012) ca. 0,4 % ca. 34. (2012) ca. 25.
  Kamerun Charles (2012) ca. 0,3 % ca. 42. (2012) ca. 25.
  Australia [78] Charlie (2012) ca. 0,3 % 53. (2007) 25.
  Malawi Charles (2012) ca. 25.
  Ecuador [38][39] Charlie (2012) 25.
  Litauen [79][80][81] Karolis (Kãrolis) 10 464 (2011)      0,7 % ca. 82. 143 (2011) 1 % ca. 23.
  New Zealand [73] Carl (2012) ca. 0,4 % 27.
  Polen [82][83] Karol 2 936 (2009) 2 % 27.
  Færøyene [84] Karl 163 (2006)      0,6 % 29.
  Irland [85][86] Charlie 291 (2008) 0,8 % 29.
  Elfenbenskysten Charles (2012) ca. 0,4 % ca. 31.
  Kenya Charles (2012) ca. 0,4 % ca. 32.
  Canada [87] Charles (2012) ca. 0,4 % 34. (2012) 54.
  Tyskland [17] Carl (2007) ca. 0,4 % 34. (2012) 68.
  Tyskland [17] Karl (2007) ca. 0,4 % 34. (2012) 68.
  Slovakia [88] Karol 20 766 (2010)      0,8 % 35. 52 (2010) 0,2 % 85.
  Togo Charles (2012) ca. 0,4 % ca. 35.
  Danmark [89] Carl 9 028 (2012)      0,3 % ca. 119. 259 (2005) 0,9 % 36.
  Taiwan Charlie (2012) ca. 0,3 % ca. 42.
  USA [59][60] Carl 528 381 (1990)      0,3 % 47. 641 (2005) 0,03 % 413.
  Tsjad Charles (2012) ca. 0,3 % ca. 47.
  Cuba [46] Charles (2012) 47.
  Finland [90] Kalle 37 582 (2012)      1 % ca. 61. 322 (2005) 1 % 48.
  Portugal [91][92] Carlos 183 (2012) 0,3 % 49.
  Kina [93] Charles (2012) ca. 0,3 % 50.
  Irland [85][86] Karl (2012) ca. 0,3 % 50. 36 (2008) 0,1 % 175.
  Finland [90] Karl 24 184 (2012)      0,9 % ca. 75. 70 (2005) 0,2 % 52.
  Finland [90] Carl 50 (2005) 0,2 % 54.
  Tanzania Charles (2012) ca. 0,3 % ca. 57.
  England [45] Charles 1 060 (2011) 60.
  Rwanda Charles (2012) ca. 0,3 % ca. 61.
  Den demokratiske republikken Kongo Charles (2012) ca. 0,3 % ca. 61.
  New Zealand [73] Charles 78 (2012) 0,3 % 64.
  Kenya Charlie (2012) ca. 0,3 % ca. 69.
  USA [59][60] Carlos 347 222 (1990)      0,2 % 81. 6 453 (2005) 0,3 % 70.
  Norge [94] Karl 9 110 (2012)      0,3 % 71. 46 (2006) 0,2 % 138.
  Finland [90] Kaarlo 26 532 (2012)      1,0 % ca. 72.
  Belgia [95] Charles 14 731 (2002)      0,3 % 74.
  Island [96] Karl 1 058 (2006)      0,6 % ca. 87. 29 (2000-2004) 0,3 % 77.
  Australia [78] Charles (2007) 78.
  Belgia [95] Karel 13 197 (2002)      0,2 % 81.
  Burkina Faso Charles (2012) ca. 0,3 % ca. 81.
  Nigeria Charles (2012) ca. 0,3 % ca. 83.
  Bosnia-Hercegovina [97][98] Karlo 32 (2011) 0,2 % 83.
  Cuba [46] Carlito (2012) 84.
  Frankrike [99] Charles 68 465 (2004)      0,2 % 103. 838 (2004) 0,2 % 92.
  Canada [87] Carl (2012) ca. 0,3 % 92.
  Estland [75][76][77] Kalle ca. 3 000 (2004) ca. 0,5 % ca. 71.
  Irland [85][86] Charles 68 (2008) 0,2 % 114.
  Slovenia [100] Karel 1 768 (2006)      0,2 % 118.
  Danmark [89] Karl 8 687 (2012)      0,3 % ca. 121.
  Finland [90] Kaarle 7 001 (2012)      0,3 % ca. 132.
  Tsjekkia [65] Karol 1 879 (2006)      0,04 % 135.
  Slovenia [100] Karl 1 329 (2006)      0,1 % 139.
  Norge [94] Carl 3 798 (2012)      0,1 % 147. 36 (2006) 0,1 % 156.
  Slovakia [88] Karel 1 010 (2010)      0,04 % 147.
  Færøyene [84] Carl 32 (2006)      0,1 % 168.
  Tyskland [17] Carlo (2012) 169.
  Tyskland [17] Karlo (2012) 169.
  Slovenia [100] Karol 898 (2006)      0,09 % 173.
  Sverige [14][15] Kalle (2010) ca. 0,06 % 342. 53 (2012) 0,1 % 185.
  USA [59][60] Charlie 135 869 (1990)      0,08 % 197. 920 (2005) 0,04 % 328.
  Tyskland [17] Carlos (2012) 201.
  Tyskland [17] Charlie (2012) 207.
  USA [59][60] Karl 105 676 (1990)      0,07 % 228.
  Frankrike [99] Carlos 7 946 (2004)      0,02 % 259.
  Sverige [14][15] Charles (2010) ca. 0,09 % 259. 24 (2012) 0,05 % 296.
  Island [96] Carl 73 (2006)      0,04 % ca. 296.
  Tyskland [17] Kalle (2012) 306.
  Frankrike [99] Karl 4 853 (2004)      0,01 % 322. 94 (2004) 0,02 % 364.
  Danmark [89] Carlo 926 (2012)      0,03 % ca. 337.
  Sverige [14][15] Carlos (2010) ca. 0,05 % 347.
  Island [96] Carlos 46 (2006)      0,03 % ca. 365.
  Frankrike [99] Charlie 3 063 (2004)      0,009 % 378. 63 (2004) 0,01 % 425.
  Slovakia [88] Károly 94 (2010)      0,003 % 382.
  Danmark [89] Charles 684 (2012)      0,02 % ca. 386.
  Norge [94] Charles 658 (2012)      0,02 % 408.
  Færøyene [84] Charles 8 (2006)      0,03 % 420.
  Nederland [101] Charlie 34 (2012) 0,04 % 426.
  Danmark [89] Kalle 512 (2012)      0,02 % ca. 441.
  Island [96] Karel 29 (2006)      0,02 % ca. 451.
  Frankrike [99] Carl 1 865 (2004)      0,006 % 450. 36 (2004) 0,008 % 544.
  Danmark [89] Charlie 474 (2012)      0,02 % ca. 457.
  Norge [94] Carlos 503 (2012)      0,02 % 463.
  Danmark [89] Karlo 449 (2012)      0,02 % ca. 468.
  Nederland [101] Karel 27 (2012) 0,03 % 508.
  Norge [94] Karol 407 (2012)      0,02 % 523.
  Tsjekkia [65] Karl 94 (2006)      0,002 % 527.
  Slovakia [88] Carlos 43 (2010)      0,002 % 530.
  Island [96] Charles 18 (2006)      0,01 % ca. 561.
  USA [59][60] Chuck 30 193 (1990)      0,02 % 547.
  Danmark [89] Carlos 271 (2012)      0,010 % ca. 590.
  Nederland [101] Kalle 19 (2012) 0,02 % 672.
  USA [59][60] Charley 15 097 (1990)      0,009 % 727.
  USA [59][60] Carlo 15 097 (1990)      0,009 % 732.
  Frankrike [99] Carlo 416 (2004)      0,001 % 797.
  Færøyene [84] Carlo 2 (2006)      0,008 % 810.
  Tsjekkia [65] Carlos 44 (2006)      0,0008 % 824.
  USA [59][60] Carol 15 097 (1990)      0,009 % 919.
  Nederland [101] Charles 12 (2012) 0,01 % 930.
  Slovakia [88] Carlo 12 (2010)      0,0004 % 943.
  Slovakia [88] Charles 11 (2010)      0,0004 % 973.

Kjente personer med navnet Karl, Carl eller CharlesRediger

Mange konger i Europa har hatt navnet Karl eller Carl. Blant disse er:

Andre:

Oppdiktede personer:

Annen bruk av navnet Karl eller CarlRediger

Nordisk mytologiRediger

 • Karl var den første frie bonde, med Rig (Heimdall) som stamfar.
 • Karl var også et annet navn på Odin.

ReferanserRediger

 1. ^ Bokmålsordboka og Nynorskordboka
 2. ^ Bokmålsordboka og Nynorskordboka
 3. ^ Oppslagsordet «karolin» (2) i Svenska Akademiens Ordbok (svensk ordbakgrunn)
 4. ^ Oppslagsordet «karolin» (1) i Svenska Akademiens Ordbok (svensk ordbakgrunn)
 5. ^ «Nordiskt runnamnslexikon». Arkivert fra originalen 24. september 2015. Besøkt 23. mars 2015. 
 6. ^ Regesta Norvegica
 7. ^ Kristoffer Kruken (1995). Norsk personnamnleksikon. Norge: Samlaget. [død lenke]
 8. ^ Talan Gwynek  (1999). Late Sixteenth Century English Given Names. England. 
 9. ^ Scott Smith-Bannister  (1997). Names and Naming Patterns in England, 1538-1700. England: Clarendon Press. 
 10. ^ Eleanor Nickerson. «British Baby Names». britishbabynames.com. Besøkt 31. august 2015. 
 11. ^ Sarah Waldock. «Top 50 Male Names by the century pre-conquest to 1600». sarahs-history-place.blogspot.com. Besøkt 2. september 2015. 
 12. ^ «British Baby Names». britishbabynames.com. Besøkt 17. september 2015. 
 13. ^ Karin Norrman, Sven Norrman. (1888). «Förteckning öfver svenska dopnamn upprättad af Karin och Sven Norrman tillika med en sydsvensk namnlista af A. L. Senell ock några jämförande anteckningar.». Kongl. boktryckeriet P. A. Norstedt & söner. Besøkt 25. mars 2015. 
 14. ^ a b c d e f g «Namnsökning. Hur många heter...?». Statistiska centralbyrån.  Statistikk for navn i Sverige (svensk)
 15. ^ a b c d e f g «Namnstatistik Sverige». Allt för Föräldrar.  Statistikk for navn i Sverige (svensk)
 16. ^ Karin Norrman, Sven Norrman. (1888). «Förteckning öfver svenska dopnamn upprättad af Karin och Sven Norrman tillika med en sydsvensk namnlista af A. L. Senell ock några jämförande anteckningar.». Kongl. boktryckeriet P. A. Norstedt & söner. Besøkt 25. mars 2015. 
 17. ^ a b c d e f g h «Vornamens-Hitlisten». Knud Bielefeld.  Statistikk for tyske fornavn (tysk)
 18. ^ «Baby Name Data». Social Security Administration. Besøkt 15. september 2015. 
 19. ^ «Popular Given Names US, 1801-1999». Douglas Galbi. Besøkt 16. september 2015. 
 20. ^ Statistisk sentralbyrå
 21. ^ Statistiska centralbyrån Arkivert 16. september 2009 hos Wayback Machine.
 22. ^ Danmarks Statistik
 23. ^ «Københavns Universitet, Navneforskning: Danskernes Navne». Arkivert fra originalen 24. desember 2013. Besøkt 16. mars 2007. 
 24. ^ Befolkningsregistercentralen
 25. ^ Hagstofa Íslands
 26. ^ FOD Economie
 27. ^ Ministerstvo vnitra Arkivert 26. oktober 2007 hos Wayback Machine.
 28. ^ «Member Directory». Linkedin.  Uoffisiell statistikk basert på Linkedin-medlemmer. Erstatt landskoden først i lenken med ønsket land.
 29. ^ «Danskernes Navne». Københavns universitet.  Uoffisiell statistikk basert på antall boende i Danmark.
 30. ^ «Top 100 popular first names». locatemyname.com.  Uoffisiell statistikk.
 31. ^ «Meaning of names». meaningofname.org.  Uoffisiell statistikk.
 32. ^ «SPARQL Query». DBpedia.  Uoffisiell statistikk basert på antall forekomster av navnet i biografier på engelsk Wikipedia.
 33. ^ «Top Most Popular Baby Names». top-most-popular-baby-names.com.  Uoffisiell statistikk.
 34. ^ «Students of the World - Statistics». studentsoftheworld.info.  Uoffisiell statistikk.
 35. ^ «Prénoms du monde». meilleursprenoms.com.  Uoffisiell statistikk.
 36. ^ «Human name search engine and statistics». nejms.com.  Uoffisiell statistikk.
 37. ^ «Curiosidades de los nombres colombianos». registraduria.gov.co. 
 38. ^ a b «Los nombres y apellidos más comunes en Ecuador» (PDF). abordo.com.ec. 
 39. ^ a b «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for ecuadorianere bosatt i Spania
 40. ^ «Navnestatistik for Grønland 2011» (PDF). Grønlands Statistik.  Statistikk for navn på Grønland (dansk)
 41. ^ «LOS NOMBRE Y APELLIDO MAS COMUNES EN EL SALVADOR». salvatruchos.com. 
 42. ^ a b c «Kiva». Kiva.  Uoffisiell statistikk basert på registrete i Kiva.
 43. ^ «Nombres más Comunes». Registro Civil de Chile.  Statistikk for navn i Chile (spansk)
 44. ^ «Frecuencia de los nombres propios». genforum.genealogy.com. 
 45. ^ a b c «Baby Names - England and Wales, 2011». Office for National Statistics. 
 46. ^ a b c «Top 100 World Baby Names». top-100-baby-names-search.com.  Uoffisiell statistikk.
 47. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for paraguayere bosatt i Spania
 48. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». que-significa-mi-nombre.info.  Uoffisiell statistikk.
 49. ^ «Santiago y Sofía, los nombres más elegidos en 2006 por los porteños». lanacion.com. 
 50. ^ «Most Popular Names». babynames.ch. 
 51. ^ «Area Name ARGENTINA». World Names Profiler. 
 52. ^ «Vornamen 1984 - 2011». Statistik Austria. 
 53. ^ «Area Name AUSTRIA». World Names Profiler. 
 54. ^ «Os nomes de bebê mais usados em 2012». babycenter.com. 
 55. ^ «Maria e José são os nomes mais comuns no Brasil, diz levantamento». globo.com. 
 56. ^ «Top 100 World Baby Names». top-100-baby-names-search.com.  Uoffisiell statistikk.
 57. ^ «Najpopularnija ženska imena u Hrvatskoj». imeHrvatsko. 
 58. ^ «Top 100 World Baby Names». top-100-baby-names-search.com.  Uoffisiell statistikk.
 59. ^ a b c d e f g h i «Popular Baby Names». Social Security Administration.  Statistikk for navn i USA (engelsk)
 60. ^ a b c d e f g h i «Name Statistics». Name Statistics.  Statistikk for navn i USA (engelsk)
 61. ^ «Nomes Próprios Moçambicanos». cirurgianaafrica.blogspot.com.  Uoffisiell statistikk.
 62. ^ «Popular Names For Births In Puerto Rico». U.S. Social Security Administration. 
 63. ^ «The most frequent names and surnames of residents in Spain and baby names». INE. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office.  Statistikk for navn i Spania (engelsk)
 64. ^ «Isabella and James top the list of names in 2010». iomtoday.co.im. 
 65. ^ a b c d «Četnost jmen a příjmení». Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR.  Statistikk for tsjekkiske fornavn (tsjekkisk)
 66. ^ «Babies first names 2012». General Register Office for Scotland. 
 67. ^ «First names». comfsm.fm. 
 68. ^ «Classifiche onomastiche». Laboratorio Internazionale di Onomastica.  Statistikk for navn i Italia (italiensk)
 69. ^ «Top baby names in Malaysia». babycenter.com.my. 
 70. ^ «Los nombres más frecuentes en México desde 1930». BabyCenter.  Statistikk for navn i Mexico (spansk)
 71. ^ «Cien nombres más usados en México para mujer y hombre». terra.com.mx. 
 72. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for meksikanere bosatt i Spania
 73. ^ a b c «Most Popular Male and Female First Names». The Department of Internal Affairs. 
 74. ^ «Utonevek 2005». SIndex.hu Zrt.  Statistikk for navn i Ungarn (ungarsk)
 75. ^ a b «Tamm, Saar, Mägi and Sepp are the most common family names in Estonia». Siseministeerium.  Statistikk for navn i Estland (engelsk)
 76. ^ a b «Lastele enim pandud eesnimed aastal 2012». Siseministeerium.  Statistikk for navn i Estland (estisk)
 77. ^ a b «Pronunciation and Meaning of Estonian Names». fredonia.edu.  Uoffisiell statistikk med estimert andel basert på et lite antall navn.
 78. ^ a b «Baby Names Australia». Mark McCrindle. 
 79. ^ «Įdomioji statistika». Statistics Lithuania.  Statistikk for navn i Litauen (litauisk)
 80. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for litauere bosatt i Spania
 81. ^ «Palyginkite vardus pagal dažnumą». Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.  Statistikk for navn i Litauen (litauisk)
 82. ^ «Najpopularniejsze imiona i nazwiska w Polsce w 2004 roku». Ministry of Interior and Administration of the Republic of Poland.  Statistikk for navn i Polen (polsk)
 83. ^ «Najpopularniejsze imiona i nazwiska w Polsce w 2009 roku». Ministry of Interior and Administration of the Republic of Poland.  Statistikk for navn i Polen (polsk)
 84. ^ a b c d «Íbúgvaviðurskifti og val». Hagstova Føroya.  Statistikk for navn på Færøyene (færøysk)
 85. ^ a b c «Irish Babies Names». Central Statistics Office Irleand.  Statistikk for navn i Irland (engelsk)
 86. ^ a b c «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for irer bosatt i Spania
 87. ^ a b «Top Baby Names in Canada 2012». Today's Parent. 
 88. ^ a b c d e f «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra.  Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
 89. ^ a b c d e f g h «Navne». Danmarks Statistik.  Statistikk for navn i Danmark (dansk)
 90. ^ a b c d e «Namntjänst». Befolkningsregistercentralen.  Statistikk for navn i Finland (svensk)
 91. ^ «Nomes e mais nomes». nomesportugueses.blogspot.com. 
 92. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for portugisere bosatt i Spania
 93. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for kinesere bosatt i Spania
 94. ^ a b c d e «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå.  Statistikk for navn i Norge
 95. ^ a b «Voornamen Bevolking toestand op 1 januari 2002». FOD Economie.  Statistikk for navn i Belgia (nederlandsk/fransk)
 96. ^ a b c d e «Nöfn í þjóðskrá». Hagstofa Íslands.  Statistikk for navn på Island (islandsk)
 97. ^ «Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2011 godini». Bosnia and Herzegovina Federal Office of Statistics. 
 98. ^ «Name search». nejms.com.  Uoffisiell statistikk.
 99. ^ a b c d e f «L'encyclopédie des prénoms». Le Journal des Femmes.  Statistikk for franske fornavn (fransk)
 100. ^ a b c «Database of first names and family names». Statistical Office of the Republic of Slovenia.  Statistikk for navn i Slovenia (engelsk)
 101. ^ a b c d «Kindernamen top 20». Sociale Verzekeringsbank.  Statistikk for navn i Nederland (nederlandsk)

Eksterne lenkerRediger